نفرات برتر آزمون ۱۶ آبان قلم چینفرات برتر آزمون ۱۶ آبان قلم چی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

ترازهای برتر آزمون 16 آبان در شهرشما

ترازهای برتر آزمون 16 آبان در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 2 آبان تراز بالای 6000 دارند و در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته یا میانگین تراز تابستان آن ها بالای 5500 باشد.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر: اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 16 آبان مرتب شده است.


این اطلاعات مربوط به پردازش اول در گروه های دوازدهم می باشد .

نفرات برتر سایر گروهها با اطلاعات پردازش اول و دوم تا ساعتی دیگر قرار داده می شود.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

منبع مطلب : www.kanoon.ir

مدیر محترم سایت www.kanoon.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

در آزمون 16 آبان کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در آزمون 16 آبان کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

در این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

نکته مهم : بعد از پردازش چهارم می توانید جدول حاضرین  در هر مرحله از پردازش های امروز را تفکیک گروه آزمایشی مشاهده کنید .

پردازش آزمایشی: (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و برطرف کردن آنها در کارنامه هاست و هر آزمون قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)زمان بندی های پردازش : 


  پردازش آزمایشی 

     *  ساعت 11:15  : این پردازش با اطلاعات پاسخنامه  25400  دانش آموز، در حال تست کارنامه آزمون است . . . 


 پردازش اول 

 پردازش اول 

       *  ساعت  13:00 :  با تعداد 166,357 دانش آموز ، در حال انجام است . 

                    13:45 :  2146  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                     14:00 :  کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 پردازش دوم 

       *ساعت 16:10 :  با تعداد  200,939 دانش آموز حاضر ، در حال انجام است . 

                 16:35 : 364  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                  16:40 :  کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

      

       *ساعت 18:10 :  با تعداد  209,874 دانش آموز حاضر ، در حال انجام است . 

                 18:25 : 377  دانش آموزان با جهش غیر منطقی تراز ، حذف شدند.

                  18:45 :  کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


پردازش چهارم 

       *ساعت 20:10 :  با تعداد  212,679 دانش آموز حاضر ، در حال انجام است . 

                  20:50 :  کارنامه ها آماده شده و در حال به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

منبع مطلب : www.kanoon.ir

مدیر محترم سایت www.kanoon.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

نفرات برتر آزمون

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب