سوالات درس دوم دینی نهم در پناه ایمانسوالات درس دوم دینی نهم در پناه ایمان را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

درس دوم در پناه ایمان

سوالات تشریحی درس 2

1 – آیا شناخت ما از خالق خویش و رهنمودهای او به تنهایی، اطاعت و عمل به دستوراتش را درپی خواهد داشت؟

خیر در کنار شناخت خداوند نیازمند حقیقت دیگری هستیم تا سبب انجام دستورات او توسط ما شود و آن حقیقت ایمان نام دارد.
2 - «ایمان» چیست؟
ایمان، اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت است، باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان ایجاد میکند.

3 – سخن امام علی (ع) در مورد ایمان و عمل را بنویسید .

حضرت علی میفرماید: ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند

4 - راههای دستیابی و تقویت ایمان به خدارا نام ببرید .

1 - یاد و ذکر خداوند

2- انجام کارهای نیک و دوری از گناهان

٣- الگو قرار دادن انسانهای مؤمن

5 - یاد و ذکر خداوندچگونه موجب تقویت ایمان می شود ؟

 حضور خداوند در خاطر ما در همه لحظات زندگی، در آغاز صبح، در
طول روز و هنگام کار و تحصیل و در انتهای شب، سبب افزایش ارتباط ما با خدا و تقویت ایمان به اومیشود

6 - یکی از حکمتهای نمازهای پنجگانه را بنویسید .

یکی از حکمتهای نمازهای پنجگانه زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است

7 - خداوند گوش سپردن به ...........آیات قرآن ...........را یکی از عوامل افزایش ایمان برشمرده است

8 – سخن پیامبر اکرم در مورد محافظت از نمازهای پنجگانه چیست ؟

پیامبر اکرم میفرماید: «تا زمانی که مؤمن بر نمازهای پنجگانه در وقت آن محافظت کند، شیطان پیوسته از اودر هراس است»

9 – سخن امام علی در مورد همنشینی با انسان های هوسران را بنویسید .

امام علی میفرماید: همنشینی با انسان های هوسران، موجب ازبین رفتن ایمان میشود

10- انجام کارهای نیک و دوری از گناهان چگونه ایمان را تقویت می کند ؟

همانطور که ایمان به خداوند، عمل به دستورات او را به دنبال دارد، باید دانست که عمل به دستورات الهی نیز موجب تقویت ایمان میشود؛ یعنی میان این دو، رابطه دوسویه است و هر کدام دیگری را تقویت میکند

11 – بگفته امام صادق چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند ؟

بگفته امام صادق آنچه ایمان را در دل پایدار میکند، دوری از گناهان است

12 – چگونه می توان با الگو قرار دادن انسانهای مؤمن بر ایمان خود بیفزائیم؟

یکی از راههای تقویت ایمان، مطالعه و تفکر درزندگی انسان های مؤمن و سرمشق قرار دادن آنها در مسیر زندگی است. این افراد به دلیل ایمان بالای خود، نمونه های مناسبی برای ما هستند تا با پیروی از راه و رسم زندگی آنان و الگو گرفتن از اخلاق ورفتارشان، بتوانیم همچون این افراد، بر ایمان خویش به خداوند بیفزاییم

13 - آثار ایمان را نام ببرید .

1 - آرامش

٢ - رهایی از سردرگمی و بیهدفی

14 – دلیل آرامش افراد با ایمان چیست ؟

مهمترین دلیل این آرامش این است که خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام او، آرام نمی گیرد

15 - کسی که در زندگی خود، هدف والا و ارزشمندی نداشته باشد، ...احساس بیهودگی.... میکند

16 – چرا افراد با ایمان هیچگاه در زندگی احساس پوچی نمیکنند؟

 زیرا میدانند که خدا از خلق کردن آنان هدفی داشته و دراین جهان، به حال خود رها نشده اند

17 - توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم؛ اما آن کارها را انجام نمیدهیم؟

زیرا تنها شناخت و آگاهی از یک مطلب برای عمل به آن کافی نیست؛ بلکه باید آن شناخت، به مرحله ایمان برسد. یعنی به آنچه میدانیم، ایمان داشته باشیم

منبع مطلب : dinishariatie.blogfa.com

مدیر محترم سایت dinishariatie.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس دینی و عربی

پاسخ سؤالات پیام های آسمانی نهم  1395     درس دوم: در پناه ایمان

خودت را امتحان کن صفحه 29

 -1  توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم.

پاسخ :زیرا  شناخت ما از خالق خویش و فرمان های او، به تنهایی منجر به اطاعت از او نخواهد شد، بلکه این شناخت نیازمند حقیقت دیگری به نام ایمان است .

-2  دو مورد از را ههای تقویت ایمان را بنویسید.

پاسخ : -تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش 2 - یاد و ذکر خداوند  -3 انجام نیکی هاودوری ازگناهان

- 3 به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان ملاک نیست، چه پاسخی می دهید؟

پاسخ : اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز همراه آن خواهد شد پس اگر کسی ادعا کند که در قلب به خدا ایمان دارد اما در ظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود باید در ایمان خود شک کند .

 - 4 یکی از دلایلی که باعث می شود انسان مؤمن از آرامش برخوردار باشد را بیان کنید.

پاسخ : کسی که به خدا ایمان دارد مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا که در نزد خدا جستجو می کند و برای همین از ناملایمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمیشود .او با توکل بر خدا و دل بستن به او از هر گونه یاس و اضطراب رها می شود ودر آرامشی که هدیه خدا به اوست روز گار خود را سپری میکند.

 خداوند گوش سپردن به آیات قرآن را یکی از عوامل افزایش ........... برشمرده است.

پاسخ :  ایمان

چیزی که به زندگی انسان معنا می دهد و آن را از پوچی و بیهودگی خارج می سازد،.......... است .

پاسخ :  داشتن هدف متعالی و ارزشمند است.

فعالیت کلاسی    صفحه 21

به نظر شما چرا با اینکه می دانیم برخی کار ها نتیجه و ثمرات خوبی دارند.اما بدان عمل نمی کنیم و یا با اینکه می دانیم نتیجه برخی کار ها به زیان ما خواهد بود.از انجام آنها خودداری نمی ورزیم؟

جواب:زیرا شناخت ما به مرحله ایمان نرسیده است.

 فعّالیت کلاسی صفحه 22

به نظر شما چه رفتار هایی در جامعه ما وجود دارد که با ادعای ایمان داشتن افراد به خدا در تعارض است؟

جواب:ترک نماز،روزه خواری،عمل ناشایست و ...

فعّالیت کلاسی صفحه 26

امام علی علیه السلام می فرماید:هم نشینی با انسان های هوسران،موجب از یاد رفتن ایمان می شود.با توجه به این حدیث،بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می شود؟

جواب:افراد فاسد،انسان را از یاد خدا دور می کنند،از رفتار نیک باز می دارند،به سوی گناه سوق می دهند و این چنین ایمان شخص را ضعبف می سازند.

سوالات چهار گزینه ای

1-  نوع اخلاق و رفتار هرکس  بر خواسته از چیست؟

الف- شناخت                ب- ایمان            ج- شناخت و ایمان                د- ایمان و عمل

2- توجه به نشانه های خداوند چگونه باعث تقویت ایمان انسان می شوند ؟

الف- یاد خدا را در دل زنده می کند

ب- لطف و رحمت خدا را به ما یادآوری می کند

ج- باعث گوش سپردن به آیات الهی می شوند .

د- الف و ب صحیح است .

3- با توجه به حدیث امام علی کدام یک از گزینه ها مانند دو دوست جدایی ناپذیر به همراه یکدیگرند ؟

الف- ایمان و تقوا      ب- ایمان و عمل           ج- تقوا و عمل                  د- ایمان و شجاعت

4-اعتماد و  باور قلبی کامل به یک موضوع را چه می نامند ؟

الف- تقوا     ب- ایمان            ج- شناخت     د- همه موارد

5- از دیدگاه امام صادق (ع) چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند ؟

الف- دوری از گناهان     ب- عمل صالح      ج- تقوا       د- نماز

6- کدام یک از آثار ایمان است ؟

الف- آرامش      ب- رهایی از قید و بند زندگی       ج- رسیدن به شناخت خداوند     د- همه موارد

7- با توجه به ایه «.... و اذا ذکر الله و جلت قلوبهم....»  چه عاملی باعث می شود دلهای مومنان ترسان شود ؟

الف- ترس از عذاب خداوند       ب- عذاب جهنم      ج- یاد خدا     د- گناهان

8- چه چیزی به زندگی انسان معنا می دهد و او را از احساس پوچی نجات می دهد ؟

الف- ایمان    ب- داشتن هدف متعالی و ارزشمند     ج- آرامش     د- گزینه الف و ج

9- کدام یک از حکمتهای نماز های پنجگانه در شبانه روز است ؟

الف- ترس از خدا      ب- زنده نگه داشتن یاد خدا      ج- رسیدن به ایمان        د- شناخت خداوند

10- از دیدگاه امام علی (ع) چه عاملی باعث از یاد رفتن ایمان می شود ؟

الف- گناهان     ب- هم نشینی  با افراد هوس ران     ج- دوری از نماز       د- شکم پر 

 سوالات صحیح و غلط

1- شناخت ما از خالق خویش و فرمان های او، به تنهایی منجر به اطاعت از او نخواهد شد . صحیح      غلط

2- اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز به همراه آن خواهد آمد .   صحیح      غلط

3- ایمان، اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت است . صحیح      غلط

4- احساس بیهودگی وقتی ایجاد می شود که کسی در زندگی خود هدف والا و ارزشمندی نداشته باشد .

صحیح     غلط

منبع مطلب : barati36.blogfa.com

مدیر محترم سایت barati36.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

❶متن درس دوم دینی نهم در پناه ایمان + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 97-98 + عکس | درس های دینی کلاس نهم + درس دوم

❶متن درس دوم دینی نهم در پناه ایمان + تمام عکس ها + دانلود PDF و Word 97-98 + عکس | درس های دینی کلاس نهم + درس دوم

دو دوست جدایی ناپذیر!

حضرت علی علیه السّلام درباره ارتباط ایمان و عمل می فرماید:

حقیقت ایمان

راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا

1 تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش

2 یاد و ذکر خداوند

اِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذین
اِذا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَت قُلوبُهم
وَ اذا تِلیَت عَلِیهم آیاتُه و
زادَتهُم ایمانًا

همانا مؤمنان کسانی هستند
که وقتی یاد خدا شود، دل هایشان ترسان است
و چون آیات خدا بر آنها تلاوت شود
ایمانشان افزوده می گردد.

3 انجام نیکی ها و دوری از گناهان

امام صادق علیه السّلام می فرماید:

آثار ايمان

اَوَ مَن کانَ مَیتًا فَاَحییناهُ
وَ جَعَلنا لَه و نورًا
یَمشی بهٰ فی النّاسِ
کَمَن مَثَلُه و فی الظُّلُماتِ
لَیسَ بخارِجٍ مِنها

یا آن کس که مرده بود و با [ایمان] زند هاش کردیم
و برای او نوری قرار دادیم
که به وسیلهٔ آن در میان مردم راه می رود،
همانند کسی است که در تاریکی است
و از آن بیرون شدنی نیست

1 آرامش

اَلا بِذکِر اللِّٰه تَطمَئنُّ القُلوبُ

آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد.

هُوَ الَّذی اَنزَلَ السَّکینَةَ فی قُلوبِ المُؤمِنینَ

اوست کسی که آرامش را به دل های مؤمنان، فرود می آورد.

2 رهایی از احساس بیهودگی

اَفَحَسِبتُم اَ نَّما خَلَقناکُم عَبَثًا
وَ اَ نَّکُم الَینا لا تُرجَعونَ

آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده و بی هدف آفریدیم
و به سوی ما باز نمی گردید؟

منبع مطلب : natilos.ir

مدیر محترم سایت natilos.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

یگانه : به نظر من که عالیه

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب