یک کارخانه برای تولید کالا به چه چیزهایی نیاز داردیک کارخانه برای تولید کالا به چه چیزهایی نیاز دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

مطالعات پنجم ابتدایی درس هفتم نواحی صنعتی مهم ایران

مطالعات پنجم ابتدایی درس هفتم نواحی صنعتی مهم ایران

مطالعات پنجم ابتدایی درس هفتم نواحی صنعتی مهم ایران

1 – همه ی کالاهایی که از آن ها استفاده می کنیم از منابع طبیعی به دست می آیند.

2 – منابع طبیعی انواع مختلفی دارند؛ مانند نفت و گاز، سنگ های معدنی، خاک و گیاهان.

3 – هر کارخانه ای برای تولید کالا به موادّ اولیه نیاز دارد. موادّ اولیه را به کارخانه می برند. در کارخانه، کارگران به کمک ماشین آلات در آن ها تغییراتی به وجود می آورند و آن ها را به کالاهای مورد نیاز تبدیل می کنند. به این فعالیت صنعت می گویند.

4 – موادّ اولیه ی کارخانه ها از منابع طبیعی به دست می آیند.

5 – برای تهیّه ی نخ از منابع طبیعی پشم و پنبه استفاده می شود.

6 – در گذشته های دور اغلب مردم چیزهایی را که به آن ها نیاز داشتند، خودشان در خانه یا کارگاه های کوچک تولید می کردند.

7 – یک کارخانه برای تولید یک کالا علاوه بر موادّ اولیه به سرمایه، نیروی کار، ماشین آلات و ابزار نیاز دارد.

8 – در کشور ما صنایع مختلفی وجود دارد.

9 – به طور کلی صنایع کارخانه ای را می توانیم به دو دسته ی صنایع مادر و صنایع مصرفی تقسیم کنیم.

10 – صنایع مادر کالاهایی تولید می کنند که مردم آن ها را نمی خرند

و از آن ها به طور مستقیم مصرف می کنند یا مورد استفاده قرار می دهند.

11 – صنایع مصرفی کالاهایی تولید می کنند که مردم آن ها را می خرند

و به طور مستقیم استفاده می کنند یا مورد استفاده قرار می دهند.

12 – مهم ترین صنایع ایران ، صنایع ذوب آهن، پتروشیمی و ماشین سازی است.

13 – در کارخانه های ذوب آهن قطعات آهن تولید می شود.

14 – اولین کارخانه ی ذوب آهن ایران در نزدیکی اصفهان ساخته شده است.

15 – سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ی ذوب آهن اصفهان از معادن آهن استان یزد تأمین می شود.

سپس در کوره های بسیار داغ ذوب می گردد و به آهن تبدیل می شود.

16 – کارخانه های پتروشیمی، نفت و گاز را به موادّ شیمیایی تبدیل می کنند

و از این مواد در کارخانه های دیگر برای تولید رنگ، چسب، کود شیمیایی، لاستیک و موادّ شوینده استفاده می شود.

7 در کارخانه های ماشین سازی، ماشین آلات و ابزار، دیگ بخار، جرثقیل و دستگاه هایی مانند این ها برای سایر کارخانه ها تولید می شود.

18 – موادّ اولیه ی کارخانه های ماشین سازی معمولاً از معادن آهن، سرب، روی و مس تهیّه می شود.

19 – صنایع مادر برای تولید کالا به موادّ اولیه نیاز دارند.

آن ها این موادّ اولیه را از معدن ها تأمین می کنند.

20 – معدن مس سرچشمه ی کرمان از بزرگ ترین معادن مس دنیاست.

21 – کارخانه ی پتروشیمی شازند در اراک است.

22 – معدن سنگ آهن بافق در استان یزد قرار دارد.

23 – مهم ترین استان صنعتی ایران که بیش ترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است، استان تهران است.

24 – تعداد صنایع مصرفی زیاد است و در اطراف شهرها و برخی روستاها و همه ی استان های کشور ما کارخانه های بزرگ و کوچکی وجود دارد که به تولید کالاهای مختلف مشغول اند.

منبع مطلب : dabesto.ir

مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

کلاس پنجم

سوالات درس هفتم مطالعات اجتماعی- نواحی صنعتی مهم ایران

  با یاد و نام خدا

  مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم

  درس هفتم-نواحی صنعتی مهم ایران

==================  

1- همه ی کالاهایی که از آنها استفاده می کنیم، از کجا به دست می آیند؟ از منابع طبیعی.

2- انواع منابع طبیعی را نام بیرید؟ نفت و گاز، سنگهای معدنی، خاک و گیاهان.

3- هرکارخانه ای برای تولید به چه نیاز دارد؟ مواد اولیه.

4- صنعت یعنی چه ؟ در کارخانه کارگران به کمک ماشین آلات، تغییراتی در مواد اولیه به وجود آورده و آنها را به کالاهای مورد نیاز تبدیل می کنند. به این کار صنعت می گویند.

5- مواد اولیه ی کارخانه ها از چه به دست می آیند؟ از منابعطبیعی.

6- برای تهیه ی نخ از کدام منابع طبیعی استفاده می شود؟ پشم گوسفندان، پنبه.

7- در گذشته نیازهای مردم چگونه برطرف می شد؟ مردم خودشان وسایل مورد نیاز خود رادر خانه یا کارگاههای کوچک درست کرده و استفاده می کردند.

8- چرا امروز برای رفع نیازهای مردم باید کارخانه یا کارگاه بزرگ ساخت؟ چون جمعیت افزایش پیدا کرده است و کارگاههای کوچک برای تامین نیاز این تعداد جمعیت کافی نیست.

9- کارخانه ها برای تولید، علاوه بر مواد اولیه، به چه نیاز دارند؟ سرمایه، تیروی کار، ماشین آلات و ابزار.

10- صنایع کارخانه ای ایران چند دسته هستند. نام ببرید؟ دو دسته، صنایع مادر ، صنایع مصرفی.

11- صنایع مادر به چه صنایعی می گویند؟ صنایعی که کالاهای تولیدی آنها را مردم مستقیما نمی خرند و استفاده نمی کنند.

12- کالاهایی که در صنایع مادر تولید می شوند در کجا مصرف می شوند؟ در کارخانه های دیگر.

13- صنایع مادر را نام ببرید؟ صنایع ذوب آهن و فولاد، پتروشیمی، ماشین سازی و ابزار.

14- صنایع مصرفی به چه صنایعی می گویند؟ صنایع مصرفی کالاهایی را تولید می کنند که مردم آنها را می خرند به طور مستفیم مصرف می کنند.

15- مهمترین استان ایران که بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است، نام ببرید؟ تهران.

16- چرا در اطراف شهرهای بزرگ کارخانه های بیشتری تاسیس می شود؟ چون جمعیت زیادی در این شهرها زندگی می کنند و برای تامین نیازهای آنها کارخانه های زیادی تاسیس می شود. در این شهرها نیروی کار زیادی هم وجود دارد.

17- معین کنید کدام صنعت مادر و کدامیک مصرفی است؟

پتروشیمی ( مادر ) - کفش ( مصرفی ) - فرش ( مصرفی )-قندو شکر ( مصرفی ) - فولاد ( مادر ) -پارچه بافی ( مصرفی )

18- در صنایع ذوب آهن چه چیزی تولید می شود؟ قطعات آهن.

19- سنگ آهن مورد نیاز صنایع ذوب آهن از کجا تامین می شود؟ از معادن سنگ آهن بافق ( یزد )

20- اولین کارخانه ی ذوب آهن در کجا ساخته شده است؟ نزدیک اصفهان.

21- سنگ آهن را در کارخانه ی ذوب آهن چه می کنند؟ در کارخانه ی ذوب آهن سنگ آهن را در کوره ی بلند ذوب کرده و به آهن تبدیل می کنند.

22- کار صنایع پتروشیمی چیست؟ کارخانه های پتروشیمی نفت و گاز را به مواد شیمیایی تبدیل می کنند.

23- تولیدات صنایع پتروشیمی چه می شوند؟ از تولیدات صنایع پتروشینی در کارخانه های دیگر برای تولید رنگ، چسب، کودشیمیایی، لاستیک و مواد شویند ( پودرهای لباسشویی ) استفاده می شود.

24- در صنایع ماشین سازی چه کالاهایی تولید می شود؟ ماشین آلات و ابزار، دیگ بخار، جرثقیل و دستگاههایی مانند این ها برای سایر کارخانه هاتولید می شود.

25- مواد اولیه ی کارخانه های ماشین سازی معمولا از کجا تامین می شوند؟ از معادن مس، آهن، سرب و روی تامین می شود.

26- معادن مس ایران درکجا قرار دارند؟ در سرچشمه ی کرمان.

27- معادن آهن ایران درکجا قرار دارند؟ دربافق یزد.

28- مواد اولیه ی صنایع مادر از کجا تامین می شود؟ از معادن مختلف.

29- دو شهر نام ببرید که در آنها صنایع پتروشیمی قرار دارد؟ ماهشهر، شازند.

30- دو شهر نام ببرید که در آنها ذوب آهن قرار دارد؟ اصفهان ، اهواز.

31- دو شهر نام ببرید که در آنها صنایع ماشین سازی قرار دارد؟ اراک ، تبریز.

32- در شهر شما ( اهواز ) کدام صنعت مادر وجود دارد؟ صنایع فولاد.

33- معدن یک ..........خدادادی است. ( نعمت )

توجه : تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.

منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب اکثر فعالیت های مطالعات اجتماعی

فعالیت 1 صفحه ی 30

الف)یک روز خود را مجسم کنید سپس کالاهیی را کهدر یک روز از آن استفاده کرده اید روی کاغذ بنویسید سپس بگویید:

اگراین کالاها تولید نمی شدند چه اتفاقی می افتاد؟

این کالاها در کجا و توسط چه کسانی تولید می شوند؟

ب)دو مورد ازکالاها را انتخاب کنید و بگویید تولیدکنندگان برای تولید آن ها چه چیزهایی نیاز داشته اند؟    

  دفتر: از تنه ی درخت،گچ،نشاسته،(پلاستیک)          

دوچرخه : از آلومینیوم،آهن،لاستیک،رنگ،کارپت،پلاستیک، ابر 

فعالیت شماره 9 صفحه ی 34

پرس و جو کنید آیا در شهر شما بازار قدیمی یا بازار هفتگی وجود دارد؟درکدام منتقه قرار گرفته و چه چیزهایی در آن فروخته می شود؟  بله – بازار هفتگی شهرما در چایکنار غربی قرار گگرفته است و همه ی وسایل اعم از (خوراک،پوشاک،لوازم آشپزخانه،وسایل خانگی،لوازم التحریر و....)

بازار قدیمی شهر ما در منطقه یادبود قرار گرفته است و چیزهایی مانند (پوشاک،پارچه،طلاجات، فرش،لباس عروس و تزئینات)

فعالیت 10 صفحه ی 34

اگر در آینده فروشنده  کالا یا محصولی باشید چه نکاتی را رعایت می کنید؟با مشتری چگونه رفتار می کنید؟سعی می کنم قیمت ها را مقطوع کنم،با مشتری با مهربانی رفتار کنم و جلب رضایت کنم،سعی کنم کالا های بهتری بفروشم تا مشتری از من راضی باشدو.....   

فعالیت شماره 9 صفحه ی 34

پرس و جو کنید آیا در شهر شما بازار قدیمی یا بازار هفتگی وجود دارد؟درکدام منتقه قرار گرفته و چه چیزهایی در آن فروخته می شود؟  بله – بازار هفتگی شهرما در چایکنار غربی قرار گگرفته است و همه ی وسایل اعم از (خوراک،پوشاک،لوازم آشپزخانه،وسایل خانگی،لوازم التحریر و....)

بازار قدیمی شهر ما در منطقه یادبود قرار گرفته است و چیزهایی مانند (پوشاک،پارچه،طلاجات، فرش،لباس عروس و تزئینات)

فعالیت 10 صفحه ی 34

اگر در آینده فروشنده  کالا یا محصولی باشید چه نکاتی را رعایت می کنید؟با مشتری چگونه رفتار می کنید؟سعی می کنم قیمت ها را مقطوع کنم،با مشتری با مهربانی رفتار کنم و جلب رضایت کنم،سعی کنم کالا های بهتری بفروشم تا مشتری از من راضی باشدو.....   

منبع مطلب : www.rezaahmadiyan.blogfa.com

مدیر محترم سایت www.rezaahmadiyan.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

فاطمه : بدرد نمیخوره

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب