طرح درس روزانه کشورهای همسایه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان (درس دوازدهم)پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی. توضیحات: پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشورهای همسایه 2 ) ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب