انشا الله خداوند همه ما را آدم بکندJun 23, 2018 — ... است از خدای تبارک و تعالی که خداوند نصیب همه بکند، ان شاء اللّه ». ... آدم عابد دیگر نمی تواند ورزشکار باشد؛ آدم زاهد دیگر نمی تواند ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب