• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۱
کی بینیشو عمل کرده

کی بینیشو عمل کردهاز بلافاصله پس از پایان جراحی بینی بمدت ٤٨ ساعت از كمپرس سرد بر روی گونه ها در دو طرف بینی ، بدون هر گونه فشار به بینی و یا آتل (اسپلینت خارجی ) روی آن ، بصورت ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب