• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۱
چه مقدار لکه بینی غسل دارد

چه مقدار لکه بینی غسل داردOct 28, 2016 — گاهی به جهت لکه بینی بی موقع، یعنی در غیر زمان عادت ماهانه، خانم های‏‎ ... است و استحاضۀ متوسطه و‏‎ ‎‏کثیره، غسل دارد و قلیله غسل ندارد. ‏. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب