• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۱
آیا بینی به مغز راه دارد

آیا بینی به مغز راه دارد



Nov 27, 2018 — این که آیا تنفس از راه بینی برخلاف تنفس از راه دهان می‌تواند موجب بهبود خاطرات بلندمدت مربوط به موضوعات دیگری به جر بو یا بهبود شناخت شود، هنوز ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب