طرح درس روزانه همدلی با دیگران مطالعات اجتماعی پنجم دبستان (درس سوم )در این کلیپ، درس 3 مطالعات پنجم با عنوان همدلی با دیگران تدریس شده است. در درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم به چگونگی همدلی کردن با انی که مشکل دارند پرداخته ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب