انشا باموضوع ازمدرسهتاخانع چه چیزهایی میبینیدانشا در مورد آنچه در مسیر خانه تا مدرسه می بینید با عجله در حالی که به غر غر های مادرم ... بدنه: اما با بیرون آمدن از مدرسه، همه چیز تا حدودی آرام‌ تر شد. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب