کدام رشته پیراپزشکی بهتر است نی نی سایتبینایی سنجی یکی از رشته هایی هست که به شدت آمار پذیرش دانشجوش در دانشگاه های دولتی کمه، سالانه حدود ۱۰۰ نفر بیشتر دانشجو نمیگیرن! فقط دانشگاه علوم پزشکی ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب