سال ۹۹ چند درصد انتخاب رشته کردندSep 29, 2020 — چند درصد از داوطلبان کنکور ۹۹ انتخاب رشته کردند؟ ... انساني ۵۲ هزار و ۲۲۷ نفر، رشته زبان‌هاي خارجي ۴ هزار ۱۸۴ نفر و ظرفيت دانشگاه‌ها در سال ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب