چگونه بدون کنکور پرستاری بخوانیمآیا با رشته انسانی میشود پرستاری بدون کنکور خواند — اما اولین شرط ورود به رشته پرستاری بدون کنکور ، دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی با حداقل معدل ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب