بیکارترین رشته های تحصیلی در ایران



پرکارترین رشته های دانشگاهی در جدیدترین آمارگیری اشتغال فارغ التحصیلان توسط وزارت علوم اعلام شد. اشتغال زا ترین رشته های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب