چه چیزی بینی و دهان را به ششها وصل میکندریه‌ها در قفسه سینه قرار گرفته و قلب را احاطه می‌کنند. ... اشاره شد، هنگام نفس کشیدن، هوا از طریق د‌هان و بینی به بدن وارد می‌شود و شروع به گردش می‌کند، این ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب