نام‌های پرطرفدار سال ۱۴۰۰ اعلام شدسخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: فاطمه برای دختران و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی را از آغاز سال ۱۴۰۰ تا به امروز داشته است. این پست نام‌های پرطرفدار سال ۱۴۰۰ اعلام شد ظاهر شده برای نخستین بار در نصرینو. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب