در روش علمی به بررسی دقیق پدیده ها با استفاده از تمام حواس چه میگوینددر روش علمی به بررسی دقیق پدیده ها با استفاده از تمام حواس چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

روش علمی

روش علمی

اخترشناسی
اخترفیزیککیهان‌شناسی
اخترشناسی کهکشانیزمین‌شناسی سیاره‌ای
سیاره‌شناسیاخترشناسی ستارگان

زیست‌شناسی
کالبدشناسیاخترزیست‌شناسیبیوشیمی
مهندسی زیستیبیوفیزیک
عصب‌شناسی رفتاریزیست‌فناوری
گیاه‌شناسیزیست‌شناسی سلولیسرمازیست‌شناسی
زیست‌شناسی رشد
بوم‌شناسیاتنوبیولوژی
زیست‌شناسی تکاملی (مقدمه)
ژنتیک (مقدمه)
پیری‌شناسیایمنی‌شناسیلیمنولوژی
زیست‌شناسی دریاییمیکروب‌شناسی
زیست‌شناسی مولکولیعصب‌شناسی
دیرین‌شناسیانگل‌شناسیفیزیولوژی
رادیوبیولوژیزیست‌شناسی خاک
زیست‌شناسی نظریسم‌شناسیجانورشناسی

شیمی
کیمیا شیمی تجزیه اخترشیمی زیست‌شیمی بلورنگاری شیمی محیط زیست شیمی خوراک زمین‌شیمی شیمی سبز شیمی معدنی دانش مواد فیزیک مولکولی شیمی هسته‌ای شیمی آلی فوتوشیمی شیمی‌فیزیک شیمی تابشی شیمی حالت جامد شیمی فضایی شیمی فراذره‌ای علم سطح شیمی نظری

علوم زمین
علوم جویبوم‌شناسی
علم محیط زیستژئودزی
زمین‌شناسیژئومورفولوژی
ژئوفیزیکیخ‌شناسیآب شناسی
لیمنولوژیکانی‌شناسیاقیانوس‌سنجی
اقلیم‌شناسیپالینولوژی
جغرافیای فیزیکیخاک‌شناسی
فضاشناسی

فیزیک
فیزیک کاربردیفیزیک اتمی
فیزیک محاسباتی
فیزیک ماده چگال
فیزیک تجربیمکانیک
فیزیک ذراتفیزیک پلاسما
مکانیک کوانتومی (مقدمه)
مکانیک جامداتفیزیک نظری
ترمودینامیکانتروپی
نسبیت عامنظریه-ام
نسبیت خاص

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

روش علمی حل مسئله همراه با نمونه سؤال

مراحل روش علمی
مراحل زیر چگونگی حل مسئله به روش علمی می باشد که دانشمندان آن را ضروری دانسته و انجام می دهند .
1 ) مشاهده : یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .
2 ) جمع آوری اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم .
3 ) پیشنهاد یا راه حل ( فرضیه سازی ) : در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخهای احتمالی می دهیم .
4 ) آزمایش فرضیه ها : با انجام آزمایش ، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود .
5 ) تکرار آزمایش : بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند . پس باید چندین بار آزمایش کنیم تامطمئن شویم .

6 ) وقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه ما تبدیل به نظریه علمی می شود .

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهیم در واقع ......... داده ایم .

الف ) نظریهب ) فرضیه ج ) نتیجه گیری د ) آزمایش

2) اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف) مشاهدهب) ارائه فرضیه ج) جمع آوری اطلاعات د) نتیجه گیری

3 ) چه کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند ؟

الف ) پزشکانب ) مهندسان ج ) استادان د ) همه محققان

4) به بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟

الف ) آزمایشب ) نتیجه گیری ج ) ارائه فرضیه د ) مشاهده

5) آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف ) فرضیهب ) آزمایش ج ) نتیجه گیری د ) جمع آوری اطلاعات

6) به چه علت گاهی انسان به جای استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی به خرافات، جادوگری و حدس وگمان روی می آورد؟

الف ) کمبود دانشب ) اجبار ج ) فقر د) مفیدبودن این روش

جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6

ب- الف- د -د -ج -الف
................................................................................................................................................................................................................
ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید .
1
) علی برای خودش و خواهرش مقداری شکر را در دو لیوان چای ریخت چای لیوان علی ولرم بود و لیوان خواهرش
داغ بود . او مشاهده کرد که شکر در لیوان خواهرش سریعتر حل شد او گفت شاید شکر در مایعات داغ زودتر حل

شود . این گفته او یک ................. است .

2 ) محمد کمی در درس هایش ضعیف شده بود و فکر کرد شاید علت آن از روش مطالعه باشد پس برای اینکه به
جواب خودش برسد در زمینه روشهای مطالعه به بررسی پرداخت ( کتابخانه ، پرسش از معلمان ، اینترنت و ... ) و هر

کدام را یادداشت کرد . به نظر من محمد فعلا درانجام تحقیق خود در مرحله ............................... است.

دانستنیهای علمی

3 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهیم در واقع ...................... داده ایم

4 ) فرضیه ها باید منطقی و قابل ............................... باشند .

5 ) برای درستی یا نادرستی فرضیه ها باید ............................... انجام شود .

6 ) محققان در مرحله ی آخر روش علمی ............................... تحقیق خود را منتشر می کنند .

جواب جاهای خالی:

1_2_3_4_5_6

فرضیه- جمع آوری -فرضیه - آزمایش -تکرار آزمایش -نتایج
................................................................................................................................................................................................................

ج ) جمله درست را با« ص»جمله نادرست را با « غ» نشان دهید .

1 ) بیشتر اتفاقات و حوادث علمی را می توانیم از قبل حدث بزنیم یا پیش بینی کنیم .

2 ) باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که فرضیه ما درست است یا خیر .
3 ) نتیجه گیری از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرید .
4 ) آزمایش ها برای درستی یا نادرستی فرضیه ها انجام می شود .
5 ) مشاهده یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .
6 ) فرضیه ها بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع آوری شده مطرح می شود .
7 ) به بیان نظر در باره نتیجه نهایی یک مسئله علمی ( که با آزمایش های مختلف به اثبات رسیده است ) فرضیه
سازی می گویند .
8 ) وقتی که چیزی را مشاهده می کنیم و سپس برای علت آن پاسخ یا پاسخ های احتمالی طرح می کنیم نظریه

پردازی کرده ایم .

زیست شناسی و آزمایشگاه (انیمیشین)

جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6_7_8
غ -ص- غ -ص- ص- ص -نتیجه گیری -فرضیه سازی
................................................................................................................................................................................................................

د ) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید .

هر کدام از کارهای دانش آموزان چه مرحله ای از روش حل مسئله (روش علمی حل مسئله ) را ثابت می کند؟
در جلوی آن بنویسید .
1 ) دانش آموزان برای برپایی جشن مدرسه آماده می شوند و دقیق فضای مدرسه و کلاس را تماشا می کنند .

2 ) آنها هر چه را که لازم دارند و هر چه را که می خواهند در کلاس قرار دهند یادداشت برداری می کنند .

3 ) دانش آموزان برای آنکه بادکنک ها را به دیوار بچسبانند طوری که دیوار آسیب نبیند

پیشنهاد دادند که بادکنک ها را به موهایشان بمالند .

4 ) دانش آموزان چند تا از بادکنک ها را با مالش به موهایشان باردار کرده و به دیوار می چسبانند .

5 ) بعد از چسباندن چند بادکنک مشاهده می کنند که دو الی سه تا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبد .
6 ) دانش آموزان علت را متوجه می شوند و بقیه بادکنک ها را نیز می چسبانند و می فهمند که با مالش بادکنک به موی سر آنها خاصیت چسبندگی( بار الکتریکی ) پیدا می کنند .

جواب :

منبع مطلب : zist-asan.blogfa.com

مدیر محترم سایت zist-asan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

چگونگی حل مسئله به روش علمی:

1 ) مشاهده : یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .

2 ) جمع آوری اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم .

3 ) پیشنهاد یا راه حل ( فرضیه سازی ) : در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخهای احتمالی می دهیم .

4 ) آزمایش فرضیه ها : با انجام آزمایش ، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود .

5 ) تکرار آزمایش : بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند . پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم .

6 ) وقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه ما تبدیل به نظریه علمی می شود .(نتیجه گیری)

نمونه سوال:

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .
1 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ های احتمالی می دهیم در واقع ......... داده ایم . الف ) نظریه□ ب ) فرضیه □ ج ) نتیجه گیری □ د ) آزمایش □  
2 ) اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟
الف) مشاهده□ ب) ارائه فرضیه □ ج) جمع آوری اطلاعات □ د) نتیجه گیری □ 

3 ) چه کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند ؟
الف ) پزشکان□ ب ) مهندسان □ ج ) استادان □ د ) همه محققان □

4) به بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟

الف ) آزمایش□ ب ) نتیجه گیری □ ج ) ارائه فرضیه □ د ) مشاهده □

 5) آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف ) فرضیه□ ب ) آزمایش □ ج ) نتیجه گیری □ د ) جمع آوری اطلاعات □

6) به چه علت گاهی انسان به جای استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی به خرافات، جادوگری و حدس وگمان روی می آورد؟

الف ) کمبود دانش□ ب ) اجبار □ ج ) فقر □ د) مفیدبودن این روش □ 
جواب گزینه ها:
1_ 2  _3 _ 4_ 5_6  
ب- الف- د -  د - ج -الف

منبع مطلب : physics7-3-1.blogfa.com

مدیر محترم سایت physics7-3-1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب