داستان پنج تن آل عبا برای کودکانداستان پنج تن آل عبا برای کودکان را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

قصه "حدیث کسا" با زبان کودکانه و شعر گونه

(مطالبی که داخل گیومه هست به حالت شعر خوانده میشه وبقیه مطالب به حالت قصه)

"یه روز حضرت زهرا(س)
مادر ما بچه ها
که خیلی مهربونه
تنها بود و نشسته بود تو خونه"

که یهوی دیدن تق و تق و تق در میزنن, حضرت زهرا (س) فرمودن:

"کیه کیه که پشت در, در میزنه
به خونه امام علی (ع) سر میزنه"

اون کسی که پشت در بود فرمود:

"منم منم پیامبر (ص)
که اومدم پشت در
سلام بر دخترم
فاطمه اطهرم"

حضرت زهرا (س) جواب سلام پدر رو دادن و گفتن بفرمایید تو, بچه ها پیامبر بابای حضرت زهرا بودن.
پیامبر فرمودن:

"ای دختر عزیزم
مریضم و مریضم
یدونه عبا میاری
که رو سرم بذاری"

حضرت زهرا هم رفتن و یدونه عبا که مثل پتو بود اوردن و روی پیامبر انداختن, بچه ها عبا یه پارچه بزرگه که عرب ها روی دوششون می انداختن, مثل همین چیزی که روحانی ها رو دوششون می اندازن.
بچه ها اگر گفتید اسم عباشون چی بود?
کسا بود و کسا بود.

( بعد از یکی دو بار تکرار این بیت, به بچه ها بگید هر جای قصه پرسیدم "اسم عباشون چی بود" باید بپرید بالا و بگید "کسا بود و کسا بود")

یه کمی گذشت که حضرت زهرا (س) دیدن دوباره تق و تق و تق در میزنن.

"کیه کیه که پشت در, در میزنه
به خونه امام علی سر میزنه"

"کی بود? امام حسن (ع)
سرور هر مرد و زن"

بچه ها امام حسن که پسر حضرت زهران اون موقع ها مثل شما کوچولو بودن.
ایشون فرمودن:

"سلام مامان خوبم
مامان مهربونم"

حضرت زهرا هم در جواب گفتن:

"سلام نور دو چشمم
سلام میوه قلبم"

امام حسن فرمودن:

"چه بوی خوبی میاد
بوی پیامبر میاد?
این بویی که پیچیده توی خونه
شبیه بوی عطر
بابا بزرگ خوب و مهربونه"

بچه ها پیامبر, پدر بزرگ امام حسن بود, حضرت زهرا در جواب گفتن بله, پیامبر اینجان و بعد جای پیامبر و عبا رو نشون امام حسن دادن.

"اسم عباشون چی بود
کسا بود و کسا بود"

امام حسن رفتن پیش پیامبر  گفتن:

"سلام ای مهربونم
بابا بزرگ خوبم
اجازه می دید منم زیر عباتون
بشینم و بمونم"

پیامبر هم اجازه دادن و امام حسنم رفتن زیر عبا

" اسم عباشون چی بود؟
کسا بود و کسا بود"

یکمی گذشت حضرت زهرا دیدن دوبار تق و تق و تق در میزنن. حضرت فرمودن:

"کیه کیه که پشت در, در میزنه
به خونه امام علی سر میزنه"

"کی بود؟ امام حسین(ع)
عزیز و نور دو عین"

بچه ها امام حسین هم که پسر حضرت زهران اون موقع ها مثل شما کوچولو بودن.
ایشون فرمودن:

"سلام مامان خوبم
مامان مهربونم"

حضرت زهرا هم در جواب گفتن:

"سلام نور دو چشمم
سلام میوه قلبم"

امام حسین فرمودن:

"چه بوی خوبی میاد
بوی پیامبر میاد؟
این بویی که پیچیده توی خونه
شبیه بوی عطر
بابا بزرگ خوب و مهربونه"

حضرت زهرا در جواب گفتن بله, پیامبر اینجان و بعد جای پیامبر و عبا رو نشون امام حسین دادن.

"اسم عباشون چی بود
کسا بود و کسا بود"

امام حسین رفتن پیش پیامبر  گفتن:

"سلام ای مهربونم
بابا بزرگ خوبم
اجازه می دید منم زیر عباتون
بشینم و بمونم"

پیامبر هم اجازه دادن و امام حسینم رفتن زیر عبا

" اسم عباشون چی بود؟
کسا بود و کسا بود"


یکمی گذشت حضرت زهرا دیدن دوبار تق و تق و تق در میزنن. حضرت فرمودن:

"کیه کیه که پشت در, در میزنه
به خونه امام علی سر میزنه"

"کی بود؟ امام علی(ع)
وصی بعد از نبی(ص)"

امام علی فرمودن:

"سلام حضرت زهرا
دختر رسول خدا"

حضرت زهرا هم در جواب گفتن:

"سلام امیر مومنین
سلام امام اولین"

بچه ها حضرت علی, همسر حضرت زهرا بودن, ایشون فرمودن:

"بوی خوش پیامبر
پر شده توی خونه
آیا رسول خدا
مهمون خونمونه؟"

حضرت زهرا فرمودن بله, و جای پیامبر و دو تا پسرای حضرت علی و عبا رو نشونشون دادن, بچه ها

"اسم عباشون چی بود
کسا بود و کسا بود"

حضرت علی رفتن پیش پیامبر و گفتن:

"سلام رسول خدا
اجازه می دید منم باشم با شما
بشینم زیر عبا"

پیامبر هم اجازه دادن و امام علی هم رفتن زیر عبا, تا الان کیا نشستن زیر عبا, چند نفر بودن ؟
"اسم عباشون چی بود؟ کسا بود و کسا بود."

"خب بچه ها به نظرتون
دیگه کی مونده بود
که بره بشینه زیر عبا
پیش پیامبر خدا
آفرین بانو حضرت زهرا"

حضرت زهرا رفتن پیش پیامبر و دوباره سلام کردن و گفتن:

"سلام رسول خدا
اجازه می دید منم باشم با شما
بشینم زیر عبا"

پیامبر فرمودن:

"سلام به تو دخترم
سلام پاره تنم
بیا تو هم بشین کنار ماها
تا که همه با هم بشیم
پنج تن آل عبا"

"بچه ها پنج تن آل عبا کیا بودن؟
پیامبر و امام علی
حضرت زهرا
امام حسن و
امام حسین"

"اسم عباشون چی بود؟
کسا بود و کسا بود"

بچه ها بعد پیامبر دو سر عبا رو گرفتن و دست راستشون رو به طرف آسمون بلند کردن و برای کسانی که زیر عبا بودن و همه کسانی که اون ها رو دوست دارن دعا کردن.

تهیه شده در "گروه کودکانه شیعه کوچولو"
التماس دعای فراوان

منبع مطلب : shiekuchulu.ir

مدیر محترم سایت shiekuchulu.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

قصه ی آل عبا

قصه ی آل عبا

منم حضرت زهرا                      مادرتون بچه ها

می خوام براتون بگم                  قصه ی آل عبا

یه روز رسول اکرم                  اومد به خونه ما

سلام کرد و خندید                  دادم جواب او را

چهره نازنینش                      چون ماه می درخشید

تو خونه بوی بابا                  چون بوی عطر پیچید

ولی پدر خسته بود                گویا کسالتی داشت

عبایی از من گرفت                 نشست و رو سر گذاشت

امام حسین و حسن         بعد از بابا رسیدن

هر دو تا با محبت           کردن سلام و گفتن

پیچیده بوی خوبی              توی فضای خونه

شبیه بوی عطر                پدر بزرگمونه

سلامشون دادم               جوابی از دل و جون

جای پدربزرگ و          عبا رو دادم نشون

رفتن سلام کردن           بابا جوابشون داد

هردوتا رو بغل کرد       روی دو زانو نهاد

***

حالا اومد به خونه          امام علی زود زود

با مهر و با عطوفت        سلام کرد و فرمود

بوی خوش پیمبر           پر کرده صحن خونه

آیا رسول خدا                مهمون خونمونه

صدا زدم علی جان         حدس شما درسته

بابای مهربونم               زیر عبا نشسته

حالا من و علی هم        رفتیم کنار آنها

با هم شدیم پنج تا          پنج تن آل عبا

سپس گرفت بابا                   دو گوشه عبا را

به آسمون بلند کرد               سر مبارکش را

گفت خدایا ببین                 خدای بهتر از جان

اعضای خانوادم                هستند این عزیزان

من دوستم با هرکه                از دوستان آنهاست

ودشمنم هر که را                از دشمنان آنهاست

از هر گناه و زشتی            دور نگهدارشان

همیشه لطف و رحمت        بکن به حق ایشان

بالا تو آسمونها           خدا شاهد ما بود

بعد از دعای بابا            به جبرئیل فرمود

من این زمین زیبا           خورشید وماه تابان

کشتی و آب دریا           ستارگان رخشان

نیافریدم مگر               به خاطر پنج تن

این پنج تن که حالا       زیر عبا نشستن

پس گفت آن فرشته     این پنج تن کیانند

بگو تو اسم آنها           تا که همه بدانند

معرفی کرد خدا         زحضرت فاطمه

با پدر و همسرش        با پسرانش همه

دوباره آن فرشته      گفت خدای جهان

آیا اجازه می دی       برم کنار ایشان

اجازه داد وفرمود     بگو به آل رسول

خدا سلامتان داد       دعایتان شد قبول

چو آمد آن جبرئیل        سلام کرد و فرمود

تمام آنچه را که            خدا به او گفته بود

بعد یه مدتی کم      علی علیه السلام

پرسید از پیمبر         با ادب و احترام

آقا چه اجری داره        پیش خدای اعلی

اینکه با هم نشستیم     باهم به زیر عبا

فرمود آن پیمبر             قسم به حق خدا

همون خدای خوبی        که آفریده مرا

در جمع شیعیانم            در بین دوستان ما

اگر کسی بخواند             قصه جمع ما را

از توی آسمونها            فرشته های خدا

با صد هزار هدیه          می یان کنار اونها

هر که هر آرزویی               هر آرزوی خوبی

داشته باشه تو قلبش          داده می شه به زودی

هرکسی غمگین باشه          خوشحال و خندون می شه

سختی های زندگیش             راحت وآسون می شه

حالا علی دانا                        گفت خدا را سپاس

ما رستگار گشتیم                با هر که پیرو ماست

شاعر:انسیه نوش آبادی

بخش کودک و نوجوان تبیان

مطالب مرتبط:

شب ستاره ها

ستاره ها

در جواب چند قطره آب

حرفهای آبی

فصل ها

شعر مردم آزار

منبع مطلب : article.tebyan.net

مدیر محترم سایت article.tebyan.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

پنج تن آل عبا

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.
با کیفیت 144p
با کیفیت 240p

منبع مطلب : www.aparat.com

مدیر محترم سایت www.aparat.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب