چرا خداوند وجود پیامبران را برای مردم نعمت دانسته استچرا خداوند وجود پیامبران را برای مردم نعمت دانسته است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب