ماده 28 استخدام آموزش و پرورش چیستAug 28, 2016 — بسیج دانشجویی ۷۹ پردیس و مرکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان پیرامون استخدام‌های غیر موجه و ناکارساز وزارت آموزش و پرورش( ماده ۲۸) بیانیه‌ای ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب