سریال دنیای متاهلی قسمت چهاردهمسریال دنیای متاهلی با کسب ریتینگ 14 برای قسمت چهارم سومین سریال پر ببینده شبکه ی JTBC شد رتبه بندی ریتینگ ها در شبکه JTBC 1 #SKYCastle 23.779% ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب