کد منطقه برای دریافت سوابق تحصیلیچرا که این افراد در صورتی که مدرک دیپلم خود را در یکی از مناطق تحصیلی شهر خود ، دریافت کرده اند، می بایست به دنبال کد منطقه تحصیلی خویش رفته و با مراجعه به لیست ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب