• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۲
انشا درمورد باران رحمت الهی

انشا درمورد باران رحمت الهیچتر های‌ مردم و تراس های‌ خیابان مانند یک پناهگاهی هستند کـه آغوش خودرا برمردم بازکرده اند تا مردم زیر ای رحمت الهی خیس نشوند . با گذر زمان خیابان ها خلوت شده و ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب