• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۲
پنجاهمین عنصر جدول تناوبی

پنجاهمین عنصر جدول تناوبیDec 24, 2015 — اسکاندیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان Sc و عدد اتمی 21 می ... مشابه است اما در روی زمین پنجاهمین عنصر فراوان محسوب می شود. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب