نمونه سوالات آزمون های استخدامی (عمومی و تخصصی) + پاسخنامهنمونه سوالات آزمون استخدامی با پاسخنامهنمونه سوالات آزمون استخدامی با پاسخنامهدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی

نام و نام خانودگی*
شماره همراه*
ایمیل
انتخاب کنید*
نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی (ویژه تمام عناوین شغلی)نمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی آموزگار ابتدایینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی هنرآموز حسابدارینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری عربینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری فیزیکنمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری الهیات و معارف اسلامینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری هنرنمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری زیست شناسینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری زبان و ادبیات فارسینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی مربی امور تربیتی مدارسنمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی هنرآموز صنایع غذایینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری علوم اجتماعینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی هنر آموز کامپیوترنمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی مشاور واحد آموزشینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری تربیت بدنینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری شیمینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی هنرآموز زراعی و باغینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری جغرافیانمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی دبیری زبان انگلیسینمونه سوالات تخصصی عنوان شغلی هنرآموز طراحی و دوخت
قیمت
انتخاب درگاه*
زرین پال
درگاه ملت

Δ

 

 

 

بسته نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و سایر آزمون های استخدامی

این بسته برای سایر عناوین شغلی در حال تکمیل بوده و لیست موجود به روز خواهد شد.

 

بسته سوالات اختصاصی عناوین شغلی آزمون استخدامی

دروس عمومی (ویژه تمام آزمون های استخدامی)

تست اطلاعات عمومی – 1000 تست

تست احکام و معارف اسلامی – 1000 تست

تست زبان و ادبیات فارسی – 1000 تست

تست زبان انگلیسی – 700 تست

تست زبان و ادبیات عربی – 500 تست

تست هوش و استعداد تحصیلی – 500 تست

+ به همراه:

1000 سوال مصاحبه به همراه پاسخنامه کلیدی و تشریحی

فایل متنی و ویدئو آموزشی مراحل ثبت نام تا پذیرش

فایل معرفی مدارک مورد نیاز در دوره مهارت آموزی استخدامی آموزش و پرورش

دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامیدانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی

آموزگار ابتدایی (ویژه آموزش و پرورش)

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت – 115 تست

تست اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی – 228 تست

روان شناسی پرورشی – 441 تست

روان شناسی رشد – 371 تست

روش ها و فنون تدریس- 389 تست

نمونه سوالات عنوان شغلی آموزگار ابتدایی آزمون استخدامینمونه سوالات عنوان شغلی آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی
دبیری علوم اجتماعی (ویژه آموزش و پرورش)

روش تحقیق – 500 تست

مبانی جامعه شناسی – 500 تست

مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی – 500 تست

نظریه های جامعه شناسی – 390 تست

سوالات تخصصی دبیری علوم اجتماعی آزمون استخدامیسوالات تخصصی دبیری علوم اجتماعی آزمون استخدامی
هنرآموز حسابداری (ویژه آموزش و پرورش)

اصول حسابداری – 400 تست

حسابداری شرکت ها – 96 تست

حسابداری صنعتی – 115 تست

ریاضیات مالی – 360 تست

مفاهیم و روش های آماری – 500 تست

سوالات عنوان شغلی هنرآموز حسابداری آزمون استخدامیسوالات عنوان شغلی هنرآموز حسابداری آزمون استخدامی
هنرآموز کامپیوتر (ویژه آموزش و پرورش)

پایگاه داده – 260 تست

ذخیره و بازیابی اطلاعات – 430 تست

ساختمان داده – 400 تست

شبکه های کامپیوتر – 235 تست

طراحی الگوریتم – 500 تست

نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر آزمون استخدامی
دبیری عربی (ویژه آموزش و پرورش)

تاریخ ادبیات – 168 تست

ترجمه و تعریب – 220 تست

صرف و نحو – 329 تست

علوم بلاغی – 309 تست

نقد ادبی – 206 تست

سوالات تخصصی دبیری عربی آزمون استخدامیسوالات تخصصی دبیری عربی آزمون استخدامی
مشاور واحد آموزشی (ویژه آموزش و پرورش)

اصول و فنون مشاوره – 480 تست

راهنمایی و مشاوره شغلی – 500 تست

روان شناسی تربیتی – 500 تست

روان شناسی یادگیری – 441 تست

مشاوره خانواده – 460 تست

مشاوره مدرسه – 500 تست

سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامیسوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی
دبیری فیزیک (ویژه آموزش و پرورش)

الکتریسیته – 140 تست

حرارت و ترمودینامیک – 280 تست

حرکات نوسانی و امواج – 240 تست

فشار هیدرواستاتیک – 90 تست

فیزیک جدید – 325 تست

مغناطیس – 500 تست

مکانیک – 450 تست

نور – 80 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری فیزیک آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری فیزیک آزمون استخدامی
دبیری تربیت بدنی (ویژه آموزش و پرورش)

رشد تکامل و یادگیری حرکتی – 500 تست

روش ها و فنون تدریس – 250 تست

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – 390 تست

مبانی فیزیولوژی ورزشی – 500 تست

مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی – 200 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی آزمون استخدامی
دبیری الهیات و معارف اسلامی (ویژه آموزش و پرورش)

احکام و تفسیر – 500 تست

اندیشه اسلامی – 500 تست

آیین زندگی – 500 تست

شناخت منابع و متون اسلام و منابع فقه – 450 تست

علوم و تفسیر قرآن – 500 تست

سوالات تخصصی دبیری الهیات و معارف اسلامی استخدامیسوالات تخصصی دبیری الهیات و معارف اسلامی استخدامی
دبیری شیمی (ویژه آموزش و پرورش)

شیمی آلی – 500 تست

شیمی تجزیه – 500 تست

شیمی فیزیک – 500 تست

شیمی معدنی – 500 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی آزمون استخدامی
دبیری هنر (ویژه آموزش و پرورش)

خلاقیت تصویری و تجسمی – 200 تست

درک عمومی هنر – 200 تست

طراحی – 200 تست

مبانی هنر های تجسمی – 167 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری هنر آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری هنر آزمون استخدامی

هنرآموز زراعی و باغی (ویژه آموزش و پرورش)

آب و خاک – 500 تست

تولید محصولات زراعی و باغی – 300 تست

حفظ نباتات و کنترل آفات – 425 تست

گیاه شناسی – 270 تست

ماشین های زراعی – 210 تست

نمونه سوالات تخصصی هنرآموز زراعی و باغی آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی هنرآموز زراعی و باغی آزمون استخدامی

دبیری زیست شناسی (ویژه آموزش و پرورش)

بیوشیمی – 394 تست

زیست شناسی سلولی و مولکولی – 498 تست

ژنتیک – 495 تست

فیزیولوزی جانوری – 500 تست

فیزیولوژی گیاهی – 471 تست

میکروبیولوژی – 445 تست

سوالات تخصصی دبیری زیست شناسی آزمون استخدامیسوالات تخصصی دبیری زیست شناسی آزمون استخدامی

دبیری جغرافیا (ویژه آموزش و پرورش)

آب و هوا شناسی – 360 تست

جغرافیای روستایی – 450 تست

جغرافیای سیاسی – 420 تست

جغرافیای شهری – 450 تست

ژئومورفولوژی – 360 تست

سنجش از دور – 165 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری جغرافیا آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری جغرافیا آزمون استخدامی

دبیری زبان و ادبیات فارسی (ویژه آموزش و پرورش)

تاریخ ادبیات و سبک شناسی (سبک شناسی نثر- 500 تست ، سبک شناسی نظم – 500 تست)

زبان فارسی (املا، نگارش و ویرایش) – 400 تست . دستور زبان – 500 تست

عروض و قافیه و فنون ادبی – 500 تست

نثر فارسی – 460 تست

نظم فارسی – 488 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی

دبیری زبان انگلیسی (ویژه آموزش و پرورش)

اصول و تئوری تدریس – 500 تست

آزمون سازی – 390 تست

روش تحقیق – 210 تست

زبان شناسی – 300 تست

نمونه سوالات تخصصی دبیری زبان انگلیسی آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی دبیری زبان انگلیسی آزمون استخدامی

مربی امور تربیتی مدارس (ویژه آموزش و پرورش)

اصول مبانی آموزش و پرورش – 500 تست

آشنایی با علوم قرآنی – 420 تست

رفتار و روابط انسانی در مدرسه – 60 تست

سبک زندگی اسلامی ایرانی – 110 تست

فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت – 160 تست

مباحث فرهنگی – 420 تست

مبانی روان شناسی رشد – 200 تست

مبانی روان شناسی عمومی – 150 تست

سوالات تخصصی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامیسوالات تخصصی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی
هنرآموز طراحی و دوخت (ویژه آموزش و پرورش)

پارچه شناسی – 235 تست

تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان – 160 تست

تاریخ هنر ایران و جهان – 200 تست

طراحی اندام و لباس – 200 تست

مبانی هنر های تجسمی – 167 تست

نمونه سوالات تخصصی هنرآموز طراحی و دوخت آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی هنرآموز طراحی و دوخت آزمون استخدامی

هنرآموز صنایع غذایی (ویژه آموزش و پرورش)

تولید فرآورده های گوشتی – 560 تست

تولید فرآورده های لبنی – 270 تست

تولید فرآورده های گیاهی – 270 تست

کنترل کیفیت مواد غذایی – 270 تست

ماشین های صنایع غذایی – 510 تست

میکروبیولوژی – 180 تست

نمونه سوالات تخصصی هنرآموز صنایع غذایی آزمون استخدامینمونه سوالات تخصصی هنرآموز صنایع غذایی آزمون استخدامی

 

مشخصات بسته های نمونه سوالات آزمون استخدامی

پاسخنامه کلیدیدارای نسخه های الکترونیکی

هزینه بسته نمونه سوالات آزمون استخدامی

بسته سوالات عمومی: 69 هزار تومانبسته سوالات اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش: 89 هزار تومانبسته سوالات استخدامی و افسری نیروی انتظامی و ارتش: 89 هزار تومان

محتویات بسته نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی

+ عنوان سطح: تمامی آزمون های استخدامی

+ تعداد سوالات: 4700 سوال

+ جزئیات بسته: 

تست اطلاعات عمومی – 1000 تستتست احکام و معارف اسلامی – 1000 تستتست زبان و ادبیات فارسی – 1000 تستتست زبان انگلیسی – 700 تستتست زبان و ادبیات عربی – 500 تستتست هوش و استعداد تحصیلی – 500 تست

+ به همراه:

1000 سوال مصاحبه به همراه پاسخنامه کلیدی و تشریحیفایل متنی و ویدئو آموزشی مراحل ثبت نام تا پذیرشفایل معرفی مدارک مورد نیاز در دوره مهارت آموزی استخدامی آموزش و پرورش

 

سوالات متداول

بسته سوالات عمومی برای کدام آزمون استخدامی مناسب است؟

این بسته متناسب با سوالات عمومی تمامی آزمون های استخدامی طراحی شده است بنابراین بدون توجه به نوع آزمون و عنوان شغلی مورد نظر، می توانید این بسته را تهیه کنید.

بسته سوالات تخصصی متناسب با کدام آزمون استخدامی طراحی شده است؟

این بسته صرفا مختص داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد که لیست کامل آن ها در این صفحه ارائه شده است.

آیا این بسته ها به همراه پاسخنامه ارائه می شوند؟

بله، تمامی بسته های موجود دارای پاسخنامه کلیدی می باشند.

بسته سوالات عمومی استخدامی چند سوال دارد؟

این بسته دارای 4700 سوال مربوط به کلیه مواد عمومی به همراه پاسخنامه کلیدی می باشد.

سوالات عمومی استخدامی شامل چه درس هایی می شود؟

اطلاعات عمومی، احکام و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عربی و همچنین هوش و استعداد تحصیلی، سوالات عمومی آزمون های استخدامی مختلف را تشکیل می دهند.

بسته سوالات استخدامی را چطور می توانم دریافت کنم؟

پس از انتخاب و خرید بسته مورد نظر، فایل pdf آن توسط تیم پشتیبانی از طریق واتساپ و یا تلگرام ارسال می گردد.

هزینه بسته سوالات استخدامی به چه صورت می باشد؟

بسته سوالات عمومی 69 هزار تومان، سوالات تخصصی 89 هزار تومان و همچنین بسته سوالات مربوط به استخدامی و افسری نیروی انتظامی و ارتش نیز 89 هزار تومان می باشد.

میزان تاثیر دروس عمومی و اختصاصی در آزمون های استخدامی به چه صورت است؟

سوالات عمومی 40 درصد و مواد اختصاصی نیز 60 درصد از میزان رتبه قبولی را شامل می شوند.

 

.star svg{ background:#777; } .star svg:hover{ background:#FF0; } .postLike{ margin: 20px auto 50px auto; text-align: center; width: 157px; padding: 0px 0px 0px 6px; background: #F9F9F9; border: 1px solid #F1F1F1; border-radius: 13px; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: nowrap; background-color: #ff6464; color: #fff; box-shadow: 0 0 25px #ffce4961; } .postlike-text{ vertical-align: middle; color: #fff;} .sl-wrapper a { border-bottom: 0 !important; text-decoration: none !important;}.sl-button { font-size: 1em; line-height: 1; font-weight: normal;}/* Colors */a.liked { color: #da1b1b;}a.liked:hover,a.liked:active,a.liked:focus { color: #666666;}a.liked span.sl-count,.sl-count { color: #fff;}/* Icon */.sl-icon { margin-right: 4px; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; color: #fff; margin-top: 1px; font-size: 17px;}.sl-icon i { margin-top: 1px; margin-left: 5px; font-size: 17px; }.sl-icon svg { fill: currentColor; width: 1em; height: 1em; margin-left:5px;}.sl-icon svg:after { content: ""; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left:0;}/* Count */.sl-count { font-size: 1em; font-family: 'wpyar-BYekan',Helvetica,sans-serif; text-transform: uppercase; vertical-align: middle; display: none;}/* Loader */.loader,.loader:before,.loader:after { background: rgba(0, 0, 0, 0.2); -webkit-animation: load1 1s infinite ease-in-out; animation: load1 1s infinite ease-in-out; width: .2em; height: .6em;}.loader:before,.loader:after { position: absolute; top: 0; content: '';}.loader:before { left: -.375em; -webkit-animation-delay: -0.32s; animation-delay: -0.32s;}.loader { text-indent: -9999em; display: inline-block; position: relative; vertical-align: middle; font-size: 1em; -webkit-transform: translateZ(0); -ms-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); -webkit-animation-delay: -0.16s; animation-delay: -0.16s;}.loader:after { left: .375em;}@-webkit-keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; }}@keyframes load1 { 0%, 80%, 100% { box-shadow: 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.2); height: .6em; } 40% { box-shadow: 0 -.3em rgba(0, 0, 0, 0.2); height: 1em; }}

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب