آهنگ تا وقتی مال من نشی ی لحظه اروم نمیشم همه غمها یادم میره وفتی باشی پیشماگه یه زمانی به اینجا سر زدی یعنی یاد من افتادی یعنی وارد تنهایی من شدی. ... این قدر خوشحال میشم که همه غم ها یادم میره خوشبخت ترین آدم دنیا میشم اون لحظه. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب