نمونه سوال زبان هشتم نوبت اولنمونه سوال زبان هشتم نوبت اول را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

دانلود 15 نمونه سوال زبان هشتم + بارم بندی [ به روز رسانی دی 99 ]

دانلود 15 نمونه سوال زبان هشتم + بارم بندی [ به روز رسانی دی 99 ]

نمونه سوالات زبان انگلیسی هشتم

به روز رسانی آذر 99 : [ اضافه شدن نمونه سوالات دی ماه 98]

زبان انگلیسی در دوره متوسطه اول با نام prospect ارائه شده است و شامل هفت درس است.

امتحان نوبت اول زبان هشتم شامل نمونه سوال زبان هشتم درس 1و2و3و4  می باشد و امتحان نوبت دوم شامل نمونه سوالات تمام دروس است. حل کردن نمونه سوالات مختلف زبان همچون سایر درس ها در آمادگی پیش از آزمون این درس حائز اهمیت است.

ما در این صفحه مجموعه نمونه سوال انگلیسی هشتم را در سال های اخیر از مدارس گوناگون گردآوری کرده ایم که می توانید به رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.

نمونه سوال زبان هشتم نوبت اول با جواب در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوال نوبت دوم زبان در بخش امتحانات خرداد ماه قابل دسترسی است.

توجه! برای دانلود نمونه سوالات درس به درس زبان هشتم به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.

نمونه سوال زبان هشتم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی زبان هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

 برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتممراجعه کنید.

بارم بندی امتحان پایانی زبان هشتم در سال تحصیلی 98-99 مطابق با راهنمای ارزشیابی دفتر تالیف به شکل زیر است. بارم بندی مربوط به سال تحصیلی 99-1400 هنوز بر روی سایت دفتر تالیف قرار نگرفته است. دبیران شما تا ارائه بارم بندی مربوط به سال جاری از همین بارم بندی استفاده خواهند کرد.

  لازم به ذکر است نمره مستمر نیز از بیست نمره لحاظ می شود و نمره آزمون پایانی مجموع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی تقسیم بر دو خواهد بود.

مجموعه نمونه سوال زبان هشتم نوبت اول

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول (نمونه اول)

نمونه سوال زبان هشتم نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-عبارت مربوط به هر تصویر را زیر تصویر بنویسید

 A) have a temperature

B) climb a mountain

C) work with a computer

2- جملات زیر راجع به کشورها و ملیت ها را با کلمات مناسب کامل نمایید.

Isaac Newton is from Britain. He's

......They're Spanish. They are from 

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول (نمونه دوم)

نمونه سوال زبان هشتم نمونه دوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-کدام کلمه با بقییه متفاروت است.

England – Japan_ Pakistan- Spanish

patient- hospital- nurse- doctor

2-یکی از دوستان شما درخواست کرده تا عبارات زیر را برایش به زبان شیرین فارسی برگردانید

Have a good weekend!

Talking about Nationalities!

Listen to the students talking about their abilities.

Excuse me! I have a question.

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت اول با جواب 1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

مریم و آوا در حال گفتگو هستند با مرتب کردن جملات گفتگوی آنها را کامل کنید. 

.Maryam :……………………………………… No,she isn’t

?Ava :…………………………………………….. Where is she from

?Maryam :…………………………………….. Is that girl British

.Ava : ………………………………………….. She’s Italian

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول (نمونه چهارم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت اول 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

متنی راکه امانونل نوشته است بخوانید وجدول رادرباره اوکامل کنید 

Hi. My name is Emanoel Davenchi . I'm from Italy. I'm a painter. I can
draw pictures . I'm good at playing chess with my brother every weekday. But
today I can't. I have a fever. I should stay home and relax

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت اول با جواب 2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

درهرشماره دورکلمه غیرمرتبط خط بکش.

Italian Spain Indian Iranian
2. Spain Italy French Iran
3.Saturday Sunday Study Thursday

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

?Where are you from

.......I'm from

Iranian

Spanish

Iran

Chineese

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هفتم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

.گزینه صحیح را انتخاب کنید

3) She is good at ……………….. .
a) swim

b) swimming

c) to swim

d) swims

مجموعه نمونه سوال زبان هشتم نوبت دوم

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 98

سارا در حال سفربه دور دنیا است . او تلفنی با مادرش صحبت می کند ولی گاهی صدای آنها قطع می شود با استفاده از عبارتهای داده شده گفتگوی آنها را کامل کنید.(یک عبارت اضافی است)

magazines - Frenchhobby - France – wet

?Mom: Where are you now Sara
Sara: I’m in …………..…………....It’s a beautiful country
?Mom: Can you speak
 .............Sara: Yes, but a little
?Mom: What do you do in your free time
....................Sara: I read

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

نیما می خواهد روستای خودش را برای چند گردشگر توصیف کند . او در یک روستای کوهستانی به نام قزقلعه زندگی
می کند . آب و هوای آن خیلی سرد است . قزقلعه به دلیل داشتن مزرعه های گل آفتابگردان مشهور است . شما در
نوشتن متن انگلیسی ، به او کمک کنید.

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

دبیر جدیدزبانتان اطلاعاتی درمورد خودش به شما داده است به سوالات با توجه به اطلاعات متن پاسخ بده 

.I'm  your new English teacher
I'm from England but I live in Iran now. I visit many places in Iran as a hobby. Iran is very beautiful
I like Qom , too. It's famous for Hazrat Masoomeh Holy Shrine. And I like it's villages. There are
rivers there

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

با کلمات داده شده جمله بسازید 

my -watch T.v.-in - i -free time

?can -example -some -me- give- you 

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه پنجم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

کیت در مورد خودش به شما اطالعاتی را داده است و از شما می خواهد تا براساس آن،جدول زیر را با عبارات صحیح
کامل کند

I’m Kate, a tourist from Spain. I’m a nurse. I go to work from Monday to Friday. I
climb a mountain on weekends. I enjoy watching movies.That’s my hobby

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

تلفظ ” th “ درکدام کلمه با بقیه متفاوت است ؟

 a. south

b. thank 

c. this

d. three

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه هفتم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.

Sunris  -Fall -Winte r- Spring
  Nurse -Drugstore- Patient -Doctor
  Najaf -Brazil- London- Mashhad
Morning- Evening- Weekday -Midnight

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه هشتم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم با جواب 10

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 97

         Look at the pictures and complete the sentences
  ............she is good at
...............whats  the matter ?i have a
tabriz is in the ............of iran

 نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه نهم)

نمونه سوالات زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 96

گزینه‌ی صحیح را انتخاب نمایید:

Mahan ..... basketball at school
 play

is playing

plays

to play

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم نوبت دوم (نمونه دهم)

نمونه سوالات زبان هشتم نوبت دوم 8

تاریخ برگزاری امتحان : خرداد 96

با هر گروه از کلمات زیر یک جمله صحیح بسازید.

my / is / favorite / that / sport 

you / originally / are / from / where

منبع مطلب : hamkelasi.ir

مدیر محترم سایت hamkelasi.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب