کدام شهید به شهید ایستاده معروف استکدام شهید به شهید ایستاده معروف است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : خلبان شهید سرتیپ دوم محسن درخشان به شهید ایستاده معروف است.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب