آیا تماس تصویری اینستاگرام امنیت دارد؟Jun 27, 2018 — یکی از ویژگی‌هایی که بدون شک فیس تایم را از اپلیکیشن‌های دیگر متمایز می‌کرد، کیفیت و سرعت بسیار مناسب آن در برقراری تماس‌های تصویری بود. موضوعی ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب