فراموش کردن وارد کردن کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی... شرکت در آزمون کنکور سراسری، وارد کردن کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی در ... داوطلبانی که کد دانش آموزی خود را فراموش کرده و بدان دسترسی ندارند، در ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب