• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۲
کد سوابق تحصیلی چند رقمی است

کد سوابق تحصیلی چند رقمی استتاثیری که سوابق تحصیلی در نتایج کنکور سراسری دارد، بسته به نوع مدرک دیپلم متقاضی و گروه آزمایشی که در کنکور آن شرکت می کند متفاوت است. در واقع داوطلبانی که ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب