علت زود انزالی در مردان متاهلعلت زود انزالی در مردان متاهل را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

در خصوص انزال زودرس در مردان (علت و درمان)

در خصوص انزال زودرس در مردان (علت و درمان)

 در خصوص انزال زودرس در مردان و پيشگيری يا درمان آن در موقع آميزش با همسر که طبعا مشکلاتي را ايجاد میکند، توضيح دهيد؟

انزال زود رس به چه معناست ؟

از نظر علم روانشناسی :انزالی كه بر خلاف ميل فرد و بدون كنترل وی انجام ميگرد را انزال زودرس گويند كه بر اساس آن فرد از زمان انزال و كيفيت روابط ناراضی است و اين نارضايتي ميتواند يك طرفه يا دو طرفه باشد، به طوريكه حتی درصورتی که شريك جنسی فرد از زمان انزال ناراضی باشد، انزال را زودرس گويند.( به عنوان مثال درصورتی که مرد در ۸ دقيقه ارضاء ميشود و زن در ۱۰ دقيقه، انزال را زودرس گويند ولی درصورتی که مرد در ۲۰ دقيقه ارضاء شود و زن در ۱۰ دقيقه، مورد را مربوط به انزال زودرس نمی دانند)

از نظر علم پزشكی: انزال كمتر از دو دقيقه كه بدون كنترل فرد انجام گيرد را انزال زودرس گويند.

دلايل ايجاد انزال زود رس در مردان :

۱- عوامل روانی بازدارنده( عواملی مثل استرس در حين عمل زناشویی، حس گناه يا افسردگی ميتوانند باعث انزال زودرس شوند)

۲- فاصله زياد بين رابطه جنسی( وقتی كه احساسات جنسی بين زوجين متراكم ميشود، معمولاً كنترل يك باره آن ها دشوار ميشود و منجر به انزال زودرس می شود.)

۳- تجربه جنسی كم ( بيشتر اشخاص در اوايل زندگی زناشویی دچار اين مشكل ميشوند و به مرور زمان با تجربه بيشتر مشكلشان برطرف ميگردد)

۴- عوامل پزشكی بازدارنده( عواملی نظير آسيب جسمی، تداخلات دارویی در موقع درمان بعضی بيماری ها و مشكلات هورمونی من جمله عوامل پزشكی هستند كه منجر به انزال زود رس ميشود)

شیوه های درمان انزال زودرس:

۱- درمان های موضعی: استفاده از كرم های بي حس كننده مثل ژل ليدوكابين ۲% و اسپري های بی حس كننده ميتواند در درمان زود انزالی مؤثر باشد.( ژل ۲% ليدوكابين+ كرم پريلو كابين ۲. ۵%+ استفاده از كاندوم سبب افزايش زمان انزال ميشود و استفاده از اسپری های بی حس كننده به دليل ايجاد وضعیت تكرر پس از استفاده زياد توصيه نميشود.)

۲- درمان های دارویی: دارو هاي مهار كننده بازجذب سرتونين و ضد افسرده گي در درمان انزال زود رس مؤثر اند، بر تصور مانند ميتوان به داروهاي خانواده اس اس آر آي، اشاره كرد كه حاوی داپوكستين، فلوكستين، پاروكستين و سرتالين ميباشند و همچنين گه گاه داروي وياگرا را توصيه ميكنند.( درمان هاي دارويي را در مرحله های حاد بيماري كه بيماري از فاز پزشكی وارد فاز رواني شديد شده و موجبات مشكلات عديده در رابطه فرد شده است، تجويز ميشوند و استفاده بدون نظر پزشك از اين داروها به دلايل ماهيت هاي اعتياد آور و شرطی كننده و گه گاه تكرر جنسي و همچنين امار بالاي خودكشي در اثر استفاده از داروهاي ضد افسرده گي، توصيه نميشود، بنابراین در صورت تمايل به استفاده از اين شیوه حتماً قبلا با يك متخصص سايكوتراپ يا روانكاو مشورت كنيد)

۳- درمان های رفتاری: اين مدل درمان ها از مؤثرترين و سالم و بدون عارضه ترين گونه درمان ها ميباشند و بر اساس آن ها فرد به جای استفاده از دارو يا ماده های مصنوعی با استفاده از شیوه های آموزشی رفتاری، سعی ميكند كه رفتار و احساسات خود را كنترل كند( در بيشتر مواقع اين روشها اولين پيشنهاد برای درمان ميباشند)، اين روشها به هفت بخش تقسيم ميشوند كه حاوی:

تكنيك ماستر و جانسون: اين شیوه حاوی يادگيری، تشخيص و كنترل احساسات و رفتارهایی است كه منجر میشود فرد به اوج نقطه لذت برسد و انزال صورت گيرد، اين شیوه نياز به عزم و تمرين زياد دارد، اما من جمله موثرترين روشهای درمانی است كه تاكنون برای درمان انزال زودرس شناخته شده است، بر اساس آن فرد در اول به وسیله خود يا شريكش، تحريك ميشود و هر بار كه به نزديكی نقطه اوج لذت ميرسند، عمل تحريك را متوقف و پس از چند لحظه كه احساسات فروكش كرد، مجدد مبادرت می نمايند، پس از چند روز تمرين اوليه، عمل زناشویی به روشی كه مرد در زير و زن در بالا قرار ميگيرد عمل تكرار ميشود به اين صورت كه مرد در حین نزديک شدن به اوج نقطه لذت با آگاه كردن زن كه در اينجا كنترل عمل زناشویی را در دست گرفته، وی را آگاه ميسازد تا روابط را كنترل كند، بر اساس اين شیوه كه من جمله بهترين روشهای درمانی است، فرد پس از چندين هفته تمرين و تکرار، به مرحله ای میرسد كه كنترل روابط جنسی برايش شرطی میشود و ميتواند با كنترل احساسات خود، همزمان رابطه اش را زياد كند و هم شريكش را ارضاء كند.( كليه اصول اين شیوه بر پايه تحريك و متوقف شدن پیش از نقطه اوج لذت ميباشد، بنابراین من جمله بهترين روشها برای افزايش مهارت محسوب ميشود)

تكنيك فشار: بر اساس اين شیوه با فشار دادن انتها يا سر آلت تناسلی پیش از انزال، از انزال جلوگيری ميشود كه دليل جلوگيری كردن آن اين است كه با فشار آوردن به اين نقاط فشار خون در اين نقاط كم ميشود و درنتيجه نعوظ يا اركيسون كم ميشود و انزال دير انجام می پذیرد.

پوزسيون خوب هنگام مقاربت: شیوه هاي رایج( مرد در بالا) كمک خيلی زيادی به درمان انزال زود رس نمی كند، برای درمان می بايست از روشهايی كه در آن مرد به پشت خوابيده و زن در رو عمل زناشویی را با فعاليت زياد كنترل ميكند من جمله بهترين روشها برای درمان ميباشند.

تعدد مقاربت: زياد كردن تعداد عمل زناشویی در زمان هفته و روز ميتواند به درمان زود انزالی کمک كند به طوريكه درصورتی که هفته ای دو بار عمل زناشویی داريد و آن را تبديل به هفته ای ۴ الی ۶ بار برسانيد، پس از چند هفته مشكل زود انزاليتان تا حدودی برطرف ميشود.

استفاده از كاندوم: استفاده از كاندوم و به ویژه از مدل بيحس كننده آن كه در بازار به فروانی موجود هست ، ميتواند به دليل كمتر كردن ميزان تماس آلت مردانه، سبب برطرف زود انزالی شود.


۴- درمان های روانی- عاطفی: يكی از بهترين ها و موثرترين روشها برای برطرف کردن انزال زود رس و افزايش لذت در رابطه زناشویی، جايگزینی عشق بازی در عمل زناشویی است، بديهی است كه در زمانيكه عشق بازی در روابط جنسی برقرار باشد و دو طرف در حال عشق بازی بايكديگر اند، ديگر زود انزالی معنی خود را از دست ميدهد! كارهایی مانند نوازش، تحريك كلامی و بدنی زن پیش از ورود و كارهایی مثل توجه و دادن حس قدرت به مرد در روابط، ميتوانند به اين مهم كمك كنند.( بطور خلاصه درصورتی که زن و مرد در موقع عمل زناشویی درگیر عشق بازی باشند به دليل اينكه رضايت جنسی هر دو طرف ايجاد ميشود، زود انزالی بطور كلی برطرف ميشود)

۵- درمان های سنتی و گياهی: دمكرده گل شقايق و دارچين و همچنين سياه دانه و بخته سنجد در روغن زيتون سبب دير انزالی يا به اصطلاح سفتی كمر ميشود، همچنين ماليدن حنا هم در بعضی از متون قديمی آمده  ( درستی علمی روشهای فوق تاييد نشده و بيشتر تجربی اند! تا علمی!)

جمع بندی و نتیجه گيری:

زود انزالی اساسا مشكل يا بيماری محسوب نميشود و ميتوان خاطرنشان کرد كه اين وسواس فكری اشخاص و استرس آن ها از داشتن يك روابط با كيفيت است كه منجر پیدایش اين دستور ميشود، بنابراین كاهش استرس و حفظ ارامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرين بيشتر بهترين راه كار برای پيشگيری و درمان اين مشكل اند.

در آخر جا دارد به چند حديث كه در خصوص زود انزالی روايت شده اند اشاره كنم:

حضرت محمد( ص) ميفرمايند:« چون كسی خواهد كه با زن خود آمیزش كند به شیوه مرغان به پیش وی نرود، بلكه نخست با وی دستبازی و خوش طبعی كند و پس از آن آمیزش كند»

توضیح: حضرت فرموده اند كه همان اول كار فوری نرويد سراغ دخول، بلكه با نوازش كردن و تحريک لمسی همسرتان را برای دخول آماده كنيد و بعد به انجام نزدیکی بپردازيد.( درصورتی که صرفا همين حديث را اجرا كنيد و سر لوحه زندگیتان كنيد ديگر مشكلی به اسم عدم رضايت جنسی، تكراری شدن برای همديگر و زود انزالی دچار نمی شويد! حال برويد و بگوييد كه اسلام دينی است خرافی و با مقتضيات زمان هماهنگ نيست!)

حضرت علی( ع) ميفرمايند:« هركسی كه ميخواهد با زن خود نزديكی كند، تعجيل نكند كه زنان را كارها ميباشد»

توضیح:حضرت به مثل پيامبر بزرگ مرتبه اسلام تاكيد دارند كه شتاب در عمل زناشویی اشتباه است و بهتر است پیش از انجام عمل دخول با عشق بازی همسر را برای انجام اين كار آماده كرد، اين را علم روز دنيا هم ثابت كرده كه درصورتی که عمل زناشویی اين چنين آغاز و پایان يابد به دليل ارضاء شدن زن و ايجاد مهر و مهربانی بين زوجين، موجبات پايداری زندگی زناشویی آماده ميشود.

منبع:راسخون

منبع مطلب : www.beytoote.com

مدیر محترم سایت www.beytoote.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

راه حل جامع درمان زود انزالی در مردان بدون دارو - مس به طلا

راه حل جامع درمان زود انزالی در مردان بدون دارو - مس به طلا

راه حل جامع  درمان زود انزالی در مردان بدون دارو

در این مقاله، راههای درمان زود انزالی در مردان را به تفصیل بررسی میکنیم.

آقایان عزیز مراقب باشید؛ زیرا زود انزالی ممکن است زندگی و رابطه زناشویی شمارا تهدید کند! زود انزالی، یک مشکل مرموز ولی درمان پذیر است که خیلی از مردان را درگیر کرده است. دوست دارید با اختلال و راههای درمان زود انزالی بیشتر آشنا شوید؟ پس از شما می‌خواهیم تا پایان این نوشته همراه ما باشید. در این مطلب، به‌صورت کامل با زود انزالی و روش‌های درمان این مشکل آشنا خواهید شد. خواندن این مطلب را به همه مردان متأهل توصیه میکنیم.

زود انزالی چیست؟

زود انزالی، اختلالی است که باعث می‌شود فرد هیچ‌گونه کنترلی روی زمان انزال خود نداشته باشد و خیلی سریع ارضا شود! در رابطه جنسی، وقتی مرد و زن ازنظر جسمی و روحی به اوج لذت می‌رسند، مایع منی از بدن آن‌ها خارج می‌شود. وقتی فرد به انزال زودرس دچار باشد، مایع منی او قبل از نزدیکی یا مدت‌زمان کمی بعد از نزدیکی، از بدنش خارج می‌شود.
زود انزالی، یکی از مشکلات رایج در میان مردان است و باعث نارضایتی مرد و زن از رابطه زناشویی می‌شود.

درجات مختلف زود انزالی

زود انزالی، درجه‌های مختلفی دارد. بعضی از مردان، به‌محض اینکه برهنگی همسرشان را مشاهده می‌کنند، ارضا می‌شوند. بعضی از مردان، به‌محض شروع آمیزش و قبل از دخول به ارگاسم می‌رسند. دسته دیگری از مردان هستند که می‌توانند عمل دخول را انجام دهند؛ اما بعد از انجام چند حرکت ابتدایی، مایع منی از بدنشان خارج می‌شود. این نارسایی جنسی باعث می‌شود که فرد، لذت جنسی را تجربه نکند و دائما نگران موضوع زود ارضا شدن خود باشد.

گاهی اوقات انزال زودرس، طبیعی تلقی می‌شود؛ مثلاً وقتی مرد برای مدت طولانی از همسرش دور باشد و رابطه جنسی نداشته باشد، به‌محض شروع رابطه جنسی تحریک‌شده و ارضا می‌شود. در این صورت، نمی‌توان گفت که فرد به زود انزالی دچار است؛ اما اگر فردی در همه روابط جنسی‌اش، دچار انزال زودرس شود، به مشکل زود انزالی دچار شده است و باید برای درمان مشکلش اقدام کند.

مردانی که به زود انزالی مبتلا هستند، توانایی راضی نگه‌داشتن همسرشان را ندارند و از این موضوع رنج می‌برند. زنان نیز از زندگی و برقراری رابطه با این مردان لذت نمی‌برند؛ زیرا نیاز جنسی آن‌ها برطرف نمی‌شود. به همین دلیل است که گاها گفته می‌شود زود انزالی، یکی از عوامل تهدیدکننده خوشبختی و رضایت از زندگی در زوج‌ها است. البته ما معتقدیم در زندگی زناشویی، رابطه جنسی همه چیز نیست و نوع نگرش زن و مرد نسبت به رابطه جنسی تفاوت دارد. برای زن ها، عشق، عاطفه ، توجه، امنیت، و ارتباط قلبی در اولویت بالاتری نسبت به سکس قرار دارد. برای مردان، رابطه جنسی اولویت بالاتری دارد و گفته میشود مردان عموما از سکس بهتر، به عشق بهتر با همسر میرسند.

زمان و چگونگی انزال طبیعی به چه صورتی است؟

در انزال طبیعی، کیفیت انزال و ارگاسم اهمیت دارد. زمان استاندارد انزال در مردان، بین 5 تا 10 دقیقه است. فکر نکنید که اگر زمان دخول شما طولانی‌تر باشد، به این معنی است که سکس بهتری دارید و کیفیت سکس شما بهتر است! سکس خوب، سکسی است که دو طرف از آن لذت ببرند و باهم به اوج لذت جنسی برسند.

چگونه می‌توان یک رابطه جنسی عاشقانه و عالی داشت؟

انزال طبیعی، یکی از ارکان مهم در رابطه‌های جنسی عاشقانه است. اگر می‌خواهید از انزال طبیعی خود لذت بیشتری ببرید، قبل از دخول همسرتان را نوازش کرده و با او معاشقه کنید. زمانی که همسرتان را به‌صورت کامل تحریک کردید، می‌توانید دخول را انجام دهید. عمل دخول باید آخرین مرحله از یک سری کارهای زیاد عاشقانه و تحریک کننده باشد . یعنی یک خانم باید قبل از دخول تا 80% به ارگاسم نزدیک شده باشد. 20 درصد آخر آن رابطه باید عمل دخول باشد. ما نحوه آموزش کامل و صحیح رابطه زناشویی را در دوره تبدیل نیروی جنسی به ثروت، به شما عزیزان آموخته ایم.

بعد از ارضا شدن دو طرف، شما باید مجدداً به همسرتان عشق بورزید و از او تشکر کنید. هرکدام از این کارها، زمان‌بر است و موجب افزایش زمان کلی سکس شما می‌شود. هم‌چنین میزان رضایت شما و همسرتان را نیز بالاتر می‌برد.

با تکرار و تمرین، شما می‌توانید تجربه جنسی خود را بهتر کنید و از رابطه عاشقانه خود، لذت بیشتری ببرید. اما اگر به زودانزالی دچار هستید، ابتدا بهتر است این مشکلتان را برطرف کنید.

نشانه‌های زود انزالی در مردان چیست؟

اگر مرد قبل از نزدیکی و انجام رابطه جنسی ارضا شود یا به‌محض شروع رابطه جنسی، مایع منی از بدنش خارج شود، فردی زودانزال تلقی می‌شود. پزشکان بر این اعتقاد هستند که ارضا شدن تا پیش از 2 دقیقه، زود انزالی است. در این شرایط، زوجین تحریک نشده‌اند و قادر به ادامه رابطه جنسی خود نیز نیستند. یکی دیگر از نشانه‌های زود انزالی در مردان، این است که آن‌ها هیچ کنترلی روی رابطه جنسی خود ندارند و نمی‌توانند انزال خود را به تأخیر بیندازند.

زود انزالی باعث می‌شود که افراد از رابطه زناشویی و لذت ارتباط جنسی محروم باشند و نتوانند از رابطه خود لذت ببرند. مردان درگیر با زود انزالی، گاها افرادی عصبی و مضطرب هستند؛ البته زود انزالی، مشکلات دیگری نیز به همراه دارد.

چه مردانی به زود انزالی دچار می‌شوند؟

بسیاری از مردان، حداقل یک‌بار در زندگی‌شان زود انزالی را تجربه کرده‌اند. خوشبختانه در بسیاری از موارد، زود انزالی خیلی سریع و خودبه‌خود درمان می‌شود؛ اما در بعضی موارد، مراجعه به پزشک و متخصص الزامی است. احتمال ابتلا به اختلال زود انزالی در مردان ایرانی بالا است؛ زیرا ازنظر مذهبی و فرهنگی، آموزه‌های درست برقراری رابطه جنسی به افراد آموزش داده نمی‌شود.

این در حالی است که دین مبین اسلام، کامل ترین آموزشها را در حیطه مسائل جنسی برای پیروان خود تدارک دیده است. ولی نسل های گذشته، حتی صحبت کردن راجع به مسائل جنسی را عیب و بی حیایی میدانستند. مثلاً فردی که فکر می‌کند رابطه جنسی موضوعی نادرست و گناه است، در هنگام برقراری رابطه، آرامش ندارد و نمی‌تواند روی زمان انزالش کنترل داشته باشد.

عوامل روانی مانند احساس گناه، افسردگی و اضطراب نیز از عوامل اصلی زود انزالی هستند؛ علاوه بر این، عوامل روانی دیگری نیز هستند که باعث بروز زود انزالی در مردان می‌شوند. بهتر است با هریک از عوامل زمینه‌ساز زود انزالی بیشتر آشنا شوید.

دلایل روانی زود انزالی

مشاهده فیلم و عکس‌های پورنو گرافی: وقتی فردی عکس و فیلم‌های پورنو گرافی را مشاهده می‌کند، تحریک می‌شود و دست به خود ارضایی می‌زند. اگر این رفتار تکرار شود، اختلالات جنسی ازجمله زود انزالی تشدید می‌شوند.
مسائل تربیتی: یکی دیگر از دلایل زود انزالی را می‌توان در تجربه کودکی مردان جستجو کرد. پسرانی که مادرهای سلطه‌گر و خشنی دارند، در بزرگ‌سالی به‌احتمال‌زیاد به زود انزالی دچار می‌شوند.
بزرگ‌نمایی سکس: وقتی سن ازدواج در افراد بالا برود و به کارهایی چون استمنا روی بیاورد، هنگام رویارویی با موقعیت واقعی سکس، دست‌وپایش را گم می‌کند و قدرت کنترل خود را از دست می‌دهد.
تجربه جنسی کم: تجربه کم درزمینهٔ موضوعات جنسی، یکی از علل زود انزالی است. زوج‌های جوان، بعد از ازدواج تجربه جنسی کمی دارند و به همین دلیل است که به اختلال زود انزالی دچار هستند. به‌تدریج و با افزایش تجربه جنسی، این مشکل هم برطرف خواهد شد.
عجله کردن و ارگاسم سریع: وقتی فرد در مکان‌های بسته مانند ماشین، راهرو و… رابطه جنسی برقرار می‌کند و باعجله این کار را انجام می‌دهد، سعی می‌کند که سریع‌تر به ارگاسم برسد تا رسوا نشود و همین موضوع، باعث زود انزالی مردان می‌شود!
اختلال در سیستم هورمونی یا عصبی: یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت رابطه جنسی، هورمون‌های فرد است. وقتی هورمون‌ها به‌درستی ترشح نشوند، روی تحریک‌پذیری و کیفیت رابطه جنسی فرد تأثیر می‌گذارد.
افسردگی: مردی که به افسردگی دچار باشد، قطعاً به کاهش یا افزایش میل جنسی دچار خواهد شد که این موضوع، روی میزان تحریک جنسی، زمان ارگاسم و میزان تحریک جنسی فرد تأثیر می‌گذارد.

عوامل جسمی مؤثر در زود انزالی

دلایل جسمی که در بروز زود انزالی تأثیر دارند، عبارت هستند از:

نتایج و عواقب زود انزالی

مردانی که به زود انزالی هستند، میزان ناراحتی و استرس شدیدی را تحمل می‌کنند؛ زیرابه مشکلی دچار هستند که روی آن کنترلی ندارند. ازجمله عواقب و نتایج زود انزالی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بروز مشکلات زناشویی: زود انزالی ، باعث می‌شود که مرد، زودتر از همسرش ارضا شود و این موضوع، باعث نارضایتی زنان از رابطه جنسی می‌شود. تجربه نکردن لذت جنسی، باعث سردی رابطه زناشویی می‌شود و اشتیاق آن‌ها را برای رابطه‌های بعدی کمتر می‌کند. به همین دلیل است که زود انزالی می تواند باعث بروز تنش در میان زوجین ‌شود.

نارضایتی زوجین از زندگی مشترک و رابطه زناشویی

زود انزالی، گرایش زن و شوهر برای آمیزش جنسی را از بین می‌برد و بهترین لذت دنیوی یعنی لذت رابطه زناشویی را از افراد دریغ می‌کند.
اضطراب: فردی که با زود انزالی درگیر است، مدام اضطراب دارد؛ زیرا نمی‌تواند همسرش را راضی نگه دارد. همچنین فکر می‌کند که مشکل او هرگز حل نخواهد شد!

پرخاشگری

زن‌وشوهری که از رابطه جنسی خود لذت نمی‌برند، مدام به هم پرخاش می‌کنند و عصبی هستند.

کاهش اعتمادبه‌نفس

پیامدها و تأثیرات زود انزالی، باعث می‌شود که مرد این مشکل را به خودش نسبت دهد و حس خوبی نسبت به خودش نداشته باشد. درنتیجه اعتمادبه‌نفس او پایین می‌آید و خجالتی و کمرو می‌شود.

افسردگی

شخصی که به زود انزالی دچار است، تجربه خوبی از رابطه جنسی خود ندارد و احساس نارضایتی می‌کند؛ درنتیجه به‌تدریج افسرده می‌شود.

اختلال روانی

زود انزالی باعث می‌شود که اثرات مخربی روی فرد گذاشته شود و فرد دچار تنش ذهنی و اختلال روانی شود که خود این موضوع، از عوامل زود انزالی است.

نگرانی

فرد مبتلا به زود انزالی، دائما نگران است؛ زیرا مشکلی دارد که نمی‌تواند آن را برطرف کند و درباره آینده زندگی مشترکش نگران است.

ناراحتی شدید

فرد مبتلا به زود انزالی ، ناراحتی شدیدی دارد؛ زیرا عشق و علاقه در زندگی آن‌ها از بین رفته است و زندگی خود را در خطر می بیند.

اصلی ترین و مهمترین درمان زود انزالی چیست؟

اصلی ترین راه برای درمان زود انزالی این است که باور کنید زود انزالی درمان شدنی است. اگر می‌خواهید این اختلال را درمان کنید، باید افکار ذهنی خود را تغییر دهید. وسواس فکری و اضطراب افراد، مانع برقراری یک رابطه جنسی خوشایند و باکیفیت می‌شود. اگر آرامش خود را حفظ کنید و اضطراب نداشته باشید، می‌توانید زود انزالی خود را سریع‌تر درمان کنید. با کنترل احساسات خود، می‌توانید بیشتر به خود مسلط باشید و این مشکل را درمان کنید. مطمئن باشید که زود انزالی درمان شدنی است و با کنار گذاشتن یاس و ناامیدی، می‌توانید زود انزالی خود را درمان کنید.

راهکارهای درمان زود انزالی

اگر واقعا بخواهید، می‌توانید مشکل زود انزالی خود را درمان کنید. برای از بین بردن اختلال زودرس، این کارها را انجام دهید.

افزایش اعتمادبه‌نفس

کمبود اعتمادبه‌نفس، اجازه نمی‌دهد که برای رفع مشکل زود انزالی خود گامی‌بردارید. اگر شما بپذیرید که مردی جذاب و دوست داشتنی هستید، اعتمادبه‌نفس بیشتری خواهید داشت و کنترل روابط عاشقانه زندگی خود را در دست می گیرید. همیشه با خود تکرار کنید که جذابیت دارید و همسرتان شما را دوست دارد. متعهد شوید که هر روز برای افزایش اعتمادبه‌نفس خود، گامی‌بردارید و با این کار، مشکل زود انزالی خود را برطرف کنید. برای افزایش اعتمادبه‌نفس خود، بیشتر لبخند بزنید، کمی بلندتر حرف بزنید، سریع‌تر راه بروید، خوش تیپ باشید و صاف بایستید و بنشینید. این راهکارهای مؤثر به شما کمک می‌کنند که اعتمادبه‌نفس خود را چند برابر کنید.

از بین بردن ترس از زود انزالی

لازم نیست از مشکل زود انزالی خود بترسید! شما نباید از خودتان بیش‌ازحد انتظار داشته باشید. به خودتان افتخار کنید و از رابطه ای که باهمسرتان دارید لذت ببرید. اگر از زود انزالی بترسید، نمی‌توانید خود را کنترل کنید و شرایط را پیچیده تر خواهید کرد. وقتی از مشکلتان خجالت بکشید یا بترسید، در زمان رویارویی با آن مشکل، مغز شما به‌درستی کار نخواهد کرد.

معاشقه پیش از آمیزش

عشق بازی قبل از آمیزش در کاهش زود انزالی بسیار نقش دارد. همسر خود را با حرفهای عاشقانه، دست و دهان نوازش کنید. پیش نوازی، به فرد اجازه می‌دهد که بر اضطرابش غلبه کند و برای ارضا شدن، عجله نکند! کم شدن اضطراب، باعث آرام تر شدن فرد و تسلط بیشتر او در رابطه می‌شود. توصیه ای که ما در آموزشهای زوجین در دوره تبدیل نیروی جنسی به ثروت کردیم این است که مرد باید حداقل 20 دقیقه باید با همسرش معاشقه کند و بعد مستقیما وارد کارهای جنسی شود.

پوزیشن جنسی درست

برای اینکه زمان انزال خود را مدیریت کنید، باید پوزیشن درستی در زمان رابطه داشته باشید. بهترین حالت برای رفع زود انزالی این است که شما به پشت بخوابید و همسرتان روی بدن شما قرار بگیرد. این کار، همسرتان را به خوبی تحریک می‌کند و باعث می‌شود که تسلط کاملی روی اوضاع داشته باشید.

ارضای همسر

سعی کنید که ابتدا همسر خود را ارضا کنید و بعد خودتان ارضا شوید. با این کار، مدت زمان رابطه جنسی شما بیشتر می‌شود و همسر شما ازنظر عاطفی بیشتر به شما وابسته خواهد شد.

از بین بردن استرس در رابطه

چرا در زمان برقراری رابطه جنسی باهمسرتان استرس دارید؟ این استرس، باعث می‌شود که سریع بخواهید کار را تمام کنید و ارضا شوید! اگر می‌خواهید در هنگام برقراری رابطه جنسی استرس نداشته باشید از مدیتیشن و مراقبه برای به آرامش رسیدن روح و جسمتان کمک بگیرید.

کمک گرفتن از تکنیک شروع-توقف یا تکنیک چراغ راهنمایی

برای درمان زود انزالی، از تکنیک شروع-توقف (چراغ راهنمایی) استفاده کنید. وقتی ازنظر جنسی برانگیخته شدید(رنگ سبز چراغ راهنمایی) شروع کنید. وقتی به سطح متوسطی از هیجان رسیدید(رنگ قرمز چراغ راهنمایی) دست نگه ‌دارید تا هیجان شما کمی فروکش کند(رنگ نارنجی چراغ راهنمایی) و دوباره شروع کنید. این تمرین را باید بااراده و مکررا انجام دهید تا مهارت بیشتری به دست آورید.

تنفس سه مرحله ای

یکی از روشهای عالی برای درمان انزال زودرس، تنفس سه مرحله‌ای است. تنفس سه مرحله ای باعث از بین رفتن اضطراب، استرس و نگرانی می‌شود و اعتمادبه‌نفس فرد را افزایش می‌دهد. تنفس سه مرحله ای، یکی از تکنیک های نفس کشیدن است که افراد تازه کار می‌توانند از آن استفاده کنند و نتایج شگفت انگیز آن را مشاهده کنند.
برای انجام تکنیک تنفس سه مرحله ای، به پشت دراز بکشید، یکی از دستان خود را روی شکم خود قرار دهید و دست دیگرتان را روی قفسه سینه خود بگذارید. چشمان خود را ببندید و نفس های عمیقی بکشید. روی عمل دم خود تمرکز کنید و بالا و پایین آمدن شکمتان در هنگام تنفس را حس کنید. دستی که روی شکمتان گذاشتید را روی سینه خود قرار دهید. باز هم نفس بکشید و هوای داخل شش ها را به آرامی بیرون دهید. انقباض دنده ها را نیز در هنگام دم و بازدم احساس کنید. دستهای خود را آزاد کنید و روی تنفستان تمرکز کنید. به‌صورت کامل نفس بکشید و با دقت کامل، دم و بازدم را انجام دهید.

علاوه بر اینها، شما با داشتن ورزش، رعایت نکات طب اسلامی و تغذیه مناسب می‌توانید اختلال زود انزالی خود را درمان کنید. ورزش کردن و اصلاح رژیم غذایی، دو راه بسیار مؤثر و کم هزینه برای رفع زود انزالی هستند. در ادامه این نوشته با سایر روشهای درمان زود انزالی آشنا خواهید شد. قبل از آن، چهار روش کاملا بی فایده در درمان زود انزالی را به شما توضیح خواهیم داد. این روشها خیلی جاها توصیه می شود ولی آنها مانند مُسکن عمل میکنند نه درمان.

برای درمان زود انزالی چه روشهایی بی نتیجه هستند؟

روش نامناسب اول: استفاده از کاندوم

شاید فکر کنید که با استفاده از کاندوم، میزان حساسیت آلت تناسلی شما کمتر می‌شود و مشکل زود انزالی شما برطرف خواهد شد؛ اما اینطور نیست! درست است که کاندوم، باعث پیشگیری از بیماری های مراقبتی و مشکلات پوستی می‌شود؛ اما برای درمان مشکل زودانزالی بی فایده است. زیرا باعث میشود شما به یک عامل خارجی وابسته باشید و آلت تناسلی شما، به محیط آلت همسرتان عادت نکند.

روش نامناسب دوم: افزایش تعداد دفعات رابطه جنسی

خیلی ها بر این اعتقاد هستند که با افزایش تعداد دفعات رابطه، انرژی های نهفته در وجودشان تخلیه می‌شود و مشکل زود انزالی آن‌ها برطرف خواهد شد؛ اما اگر شما به زود انزالی دچار باشید، این یعنی شما با انزال های زیادی که داشته اید، انرژی جنسی زیادی را تلف کرده اید. شما نیاز دارید تا انرژی جنسی را در وجود خود ذخیره کنید و به جای افزایش تعداد دفعات رابطه، کیفیت رابطه را بالا ببرید. با درمان زود انزالی و کار روی مهارتهای رابطه زناشوئی، می توانید به این هدف برسید.

روش نامناسب سوم: تکنیک فشار آلت و جلوگیری از خروج منی

تکنیک فشار، یکی از روشهای بی فایده برای درمان مشکل زود انزالی است که متاسفانه بسیاری از افراد به این روش متوسل می‌شوند! تکنیک فشار به این صورت است که باید رابطه جنسی خود را شروع کنید و تا مرز ارضا شدن پیش بروید. زمانی که احساس کردید در حال ارضا شدن هستید، رابطه جنسی خود را متوقف کنید و از همسرتان بخواهید که کلاهک آلت شما را فشار دهد و این فشار را تا از بین رفتن احساس انزال در شما حفظ کند. بعد از رفع شدن احساس انزال، 30 ثانیه صبر کنید و دوباره رابطه جنسی برقرار کنید

مشکلی که این روش دارد این است که طبق فرموده امام رضا ع، جلوگیری از خروج منی، باعث ایجاد مشکل در کلیه ها میشود. پس بهتر است اگر شما به مرحله ای از انزال رسیدید که منی به داخل آلت شما آمده است، دیگر جلوی آن را نگیرید و اجازه دهید منی به راحتی خارج شود. بین ارگاسم و انزال تفاوت زیادی وجود دارد. ارگاسم شامل دو مرحله است که مرحله اول داخلی، و مرحله دوم زمانی است که منی به مجرای داخل آلت آمده است. در مرحله دوم نباید جلوی خروج منی را گرفت. ( شرح کامل دو مرحله ارگاسم، و همچنین تفاوت انزال و ارگاسم و تبحر پیدا کردن در تجربه ارگاسم بدون انزال را در دوره ستارگان زناشویی مفصل آموزش داده ایم).

روش نامناسب چهارم: تکنیک پرت کردن حواس

شما هم از آن دسته افرادی هستید که فکر می‌کنند برای درمان زود انزالی، باید حواس خود را در هنگام رابطه به موضوعات دیگری پرت کنید؟ اگر این طور است، باید بدانید که این روش به طور ریشه ای در رفع مشکل زود انزالی شما تاثیری نخواهد داشت. زیرا این روش، به نوعی فرار کردن از مشکل زودانزالی است و کنترل انزال را به ما یاد نمی دهد .راه حل صحیح این است که ما کنترل انزال را یاد بگیریم و در هنگام رابطه زناشویی، اتفاقا تمرکزمان روی رابطه و لذت بردن از آن و در عین حال، روی کنترل انزال باشد.

ورزش کردن هم یکی از روشهای بسیار عالی برای درمان زود انزالی است.

چگونه می‌توان با ورزش کردن، اختلال زود انزالی را برطرف کرد؟

ورزش کردن، هم باعث سلامتی جسم شما می‌شود و هم روح شما را سالم نگه می دارد. به کمک ورزش، شما می‌توانید عضلات شکم، لگن و پاهای خود را قوی کنید. بسیاری از مشکلات ذهنی و جسمی مانند زود انزالی با کمک ورزش، برطرف می‌شوند. در زیر، چند تمرین ورزشی را یاد می گیرد که باعث درمان زود انزالی شما می‌شوند.

بالا نگه داشتن لگن

با انجام این حرکت ورزشی، عضلات لگن شما تقویت می‌شود. به پشت بخوابید، لگن و باسن خود را به‌صورت کامل از زمین بلند کنید و چند لحظه در همین وضعیت بمانید. با این کار، به عضلات پایین تنه شما فشار وارد می‌شود. به مدت 10 ثانیه، عضلات باسن خود را منقبض کنید و سپس رها کنید. با انجام عمل منقبض و منبسط کردن، عضلات بدن شما تقویت می‌شود. هر روز می‌توانید 2 تا 3 بار این کار را انجام دهید.

شنای سوئدی

شنای سوئدی باعث تقویت شکم و پشت کمر شما می‌شود. افراد مبتدی، می‌توانند زانوهایشان را روی زمین بگذارند و بعد شنای سوئدی را انجام دهند. شنای سوئدی را در 3 ست 20 تایی انجام دهید تا تأثیرات این ورزش عالی را مشاهده کنید.

حرکت کمان

حرکت کمان، یکی از تمریناتی است که باعث تقویت آلت تناسلی مردان می‌شود. با تمرین انجام حرکت کمان، عملکرد شما در رابطه جنسی بهتر می‌شود و اختلال نعوظ شما را بهبود می‌دهد. حرکت کمان، در بزرگ کردن آلت تناسلی نیز تأثیر زیادی دارد. برای انجام حرکت کمان، صاف روی شکم بخوابید. نفس عمیقی بکشید و هوا را داخل ریه های خود نگه دارید. زانوهای خود را خم کنید و قوزک پاهای خود را با دستان خود بگیرید. سینه خود را بالا بیاورید و پاهای خود را آرام آرام باز کنید. حالت بدن شما، مانند یک کمان کشیده است. 30 ثانیه در همین حالت بمانید و سپس عضلاتتان را رها کنید. بعد از کمی استراحت، دوباره حرکت کمان را انجام دهید.

حرکت خم رو به جلو

حرکت خم رو به جلو، باعث از بین رفتن استرس شما می‌شود و عضلات شکم و عضلات میانی بدن را تقویت می‌کند. با حرکت خم رو به جلو، عضلات اطراف سیستم گوارش شما درگیر می‌شود و اندامهای میانی بدن شما قدرتمندتر می‌شود. با انجام این حرکت، میزان زود انزالی کمتر می‌شود. دستهای خود را روی کمرتان بگذارید، پاهای خود را به اندازه شانه هایتان باز کنید و بایستید. هوایی که داخل ششهایتان است را بیرون بدهید و از قسمت مفاصل ران، به سمت جلو خم شوید. بدون اینکه زانوهای خود را خم کنید، انگشتان دست خود را به زمین برسانید. 30 ثانیه در همین وضعیت بمانید و کشش را در بدنتان حس کنید. نفس عمیقی بکشید و بالاتنه خود را صاف کنید. در حین انجام این حرکت سر و گردن خود را تکان ندهید؛ بلکه صاف بایستید و به جلو نگاه کنید.

حرکت ران و باسن

بنشینید و پاهای خود را از روی زمین جدا کنید. در این وضعیت، تکیه گاه بدن شما، باسن شما خواهد بود. مدت 30 ثانیه پاهای خود را بالا نگه دارید تا شکم و پایین تنه شما درگیر شوند. این حرکت را 20 بار در روز می‌توانید انجام دهید.

حرکت کشش تمام عضلات یا حرکت سوپرمن

این حرکت کششی، روی تمام بافتهای اطراف آلت تناسلی شما تأثیر می‌گذارد. با تکرار این حرکت، قدرت عضلات شکم شما بیشتر می‌شود و رابطه جنسی طولانی‌تر و هیجان انگیزتری خواهید داشت. برای انجام این حرکت، روی زمین بنشینید و پاهای خود را به‌صورت کشیده در جلوی بدنتان نگه دارید. هوای موجود در شش های خود را بیرون بدهید و به آرامی به سمت جلو خم شوید. پنجه پاهای خود را با انگشتان دستتان بگیرید. پاهای خود را خم نکنید. 30 ثانیه در همین حالت بمانید و سپس با آرامش به حالت ابتدایی خود برگردید. این حرکت را پیوسته انجام دهید تا تأثیر خوب آن را در رفع زود انزالی خود مشاهده کنید.

با انجام این تمرینات ورزشی، مشاهده می کنید که قدرت و عملکرد شما در یک رابطه جنسی بهتر می‌شود و می‌توانید زود انزالی خود را درمان کنید. علاوه بر این تمرینات، مدیتیشن نیز برای رفع اختلال انزال زود رس بسیار عالی هستند؛ زیرا تنش های عصبی و استرس ها را از بین می‌برند و آرامش را در وجودتان برقرار می‌کنند. برای انجام مدیتیشن، باید روزانه حداقل 15 دقیقه زمان بگذارید و در مکان خلوتی قرار بگیرید. با تمرکز روی تنفس خود و شل کردن عضلات، به‌تدریج آرام و آرام تر خواهید شد.

چگونه می‌توان با کمک طب اسلامی، زود انزالی را درمان کرد؟

گفتیم که طب اسلامی نیز برای درمان زود انزالی، راهکارهای بسیار خوبی دارد؛ مثلاً یکی از این راهکارها این است که فرد به بدنش حنا بمالد تا مشکلش برطرف شود. حنا باعث ضخیم شدن پوست بدن می‌شود. با استفاده از حنا، پوست آلت مرد نیز ضخیم تر می‌شود و از تحریک سریع مردان جلوگیری می‌کند. 1 تا 2 قاشق مرباخوری حنا را به همراه کمی آب خیس کنید. بایستید و آلت را با دستتان تحریک کنید و آرام آرام حنا را روی آلت خود بمالید و ماساژش دهید. پس از 10 دقیقه، ناحیه تناسلی خود را با آب ولرم بشویید. تداوم در استفاده از حنا، باعث درمان اختلال انزال زودرس می‌شود. علاوه بر اینها، طب اسلامی برای از بین بردن زود انزالی به افراد توصیه می‌کند که:

این دستورالعملها، باعث می‌شود که افراد مشکل زود انزالی خود را سریعا برطرف کنند و بتوانند از شر اختلال انزال زودرس خلاص شوند.

طب سنتی، سرد بودن بدن را یکی از عوامل مؤثر در زود انزالی می داند و توصیه می‌کند که آقایان، خوردن خوراکی های سرد مانند سیب زمینی، مرغ، ماهی و… را محدود کنند و این خوراکی ها را به همراه یک خوراکی گرم مانند دارچین و عسل میل کنند.

ماساژ دادن بدن با روغن زیتون و روغن کنجد، یکی از دستورالعملهای مؤثر در طب اسلامی است که مشکلات جنسی را به سرعت از بین می‌برد. برای رها شدن از زود انزالی، فرد باید روغن زیتون و روغن کنجد رو به نسبت مساوی ترکیب کند و این ترکیب را به زیر شکم، آلت تناسلی، بیضه ها و کشاله ران خود بمالند. این کار را به مدت 4 ماه انجام دهید تا تأثیر فوق العاده آن را مشاهده کنید.

آیا می‌توان مشکل زود انزالی را با قرص ها درمان کرد؟

مصرف قرص و مواد شیمیایی برای درمان مشکل زود انزالی با عوارض جانبی همراه است و ما مصرف قرص را اصلا به شما توصیه نمی کنیم. سردرد، خستگی، خواب‌آلودگی، سرگیجه، درد قفسه سینه، افت فشار خون، خارش، راش، اسهال، خشکی دهان، گرفتگی بینی، تاری دید، گرگرفتگی، سکته قلبی ناگهانی، سکته مغزی، عوارض پوستی، عفونت دستگاه ادراری، از دست رفتن بینایی و شنوایی، افزایش فشار چشم و سوهاضمه ازجمله عوارض این قرصها هستند. درنتیجه شاید اختلال انزال زودرس شما را درمان کنند؛ اما باعث به وجود آمدن بیماری ها و مسائل دیگری خواهند شد.

چگونه با تغذیه مناسب می‌توان اختلال زود انزالی را درمان کرد؟

گفتیم که با اصلاح رژیم غذایی و تغذیه مناسب، می‌توان اختلال زود انزالی را درمان کرد. بخش بزرگی از سلامتی ما، به غذاهایی که می خوریم بستگی دارد. برای درمان مشکل زود انزالی، مصرف این غذاها را در وعده های غذایی خود بگنجانید:

آب انار

تحقیقات نشان داده است که مصرف آب انار، اختلال نعوظ در مردان را کاهش می‌دهد. اگر می‌خواهید زود انزالی خود را درمان کنید، هر روز باید یک لیوان آب انار طبیعی بنوشید. در فصل پاییز به راحتی می‌توانید آب انار را برای خود درست کنید. در سایر فصول می‌توانید از رب انار یا ترکیب رب انار با آب و شکر استفاده کنید. از این خوراکی بسیار خوشمزه و پرفایده برای رفع مشکل زود انزالی خود استفاده کنید.

عسل

یکی از خوراکی های بی نظیر در طبیعت، عسل است. عسل سرشار از انواع ویتامینهای گروه ب است و باعث تولید هورمون تستوسترون می‌شود. به علاوه، عسل باعث افزایش جریان خون و میل جنسی در مردان می‌شود.

موز

مقدار زیادی ویتامین، املاح و مواد انرژی زا در موز وجود دارد که باعث تولید هورمون تستوسترون می‌شود و قوای جنسی فرد را تقویت می‌کند.

جو

جو باعث افزایش هورمون تستوسترون در مردان می‌شود و میل جنسی آقایان با مصرف جو بیشتر می‌شود. بهتر است در هفته، یک بار سوپ جو بخورید.

ماهی

ماهی، سرشار از پروتئین، اسیدهای چرب امگا3 و انواع ویتامین های B است و باعث تولید هورمون‌های جنسی می‌شود. ماهی برای تقویت قوای جنسی خانمها و آقایان مؤثر است.

کرفس

کرفس، سرشار از مواد ضروری برای بدن است که باعث سلامتی جنسی فرد می‌شود و در درمان زود انزالی، نقش موثری دارد.

میگو

اگر ازجمله افرادی هستید که به میگو علاقه ندارند، باید این عادت را هرچه زودتر ترک کنید. میگو، سرشار از روی است و قدرت اسپرم سازی فوق العاده ای دارد. میگو را به همراه گوجه فرنگی، کاهو و لیموترش استفاده کنید تا خواص آن چند برابر شود. خوردن میگو، موجب تقویت قوای جنسی شما خواهد شد.

لیمو ترش

لیمو ترش، یکی از میوه های خوش عطر است که مقدار زیادی ویتامین ث دارد. به همین دلیل است باعث تحریک و تولید سلولهای اسپرم می‌شود.

زنجبیل

زنجبیل، یکی از خوراکی هایی است که طبع گرمی دارد. خواص درمانی زنجبیل بسیار زیاد است و از آن، برای رفع بسیاری از مشکلات مانند زود انزالی و دیگر ناتوانی های جنسی استفاده می‌شود.

انجیر

انجیر به علت داشتن اسیدهای آمینه مختلف، یکی از خوراکی های عالی برای تقویت قوای جنسی است.

زعفران

زعفران یک تقویت‌کننده‌ی قوای جنسی است و برای درمان زود انزالی نیز استفاده می‌شود.

بادام

بادام، یکی از مغزهای عالی برای درمان زود انزالی است. مصرف بادام، حافظه و عملکرد عصبی شما را بهبود می‌دهد و در کنترل زمان انزال، نقش موثری دارد.

هویج

هویج، سرشار از ویتامینها و مواد معدنی است. با خوردن هویج، ماهیچه های آلت تناسلی شما تقویت می‌شود و در اندام جنسی شما، خون جریان پیدا می‌کند. هویج، یکی از ساده ترین درمانهای خانگی برای رفع زود انزالی است. هویج، موجب افزایش سطح ایمنی بدن، بهبود سلامتی بدن، پوست و مبارزه با رادیکالهای آزاد بدن می‌شود. اگر می‌خواهید مشکل زود انزالی خود را درمان کنید، هر روز هویج یا آب هویج بخورید.
علاوه بر این خوراکی ها، می‌توانید با مصرف سبزیجات و میوه هایی چون آووکادو، هندوانه و اسفناج میل جنسی خود را بیشتر کنید و مشکل زود انزالی خود را سریع‌تر درمان کنید.

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که با یک بار مصرف این خوراکی ها، مشکل زود انزالی شما برطرف نمی‌شود و باید مدام این خوراکی ها را مصرف کنید تا تأثیرات مثبت تغذیه درست را مشاهده کنید.
برای درمان اختلال زود انزالی، بهتر است مصرف فست فود را قطع کنید. غذاهای فست فودی هیچ گونه ارزش غذایی خاصی ندارند و باعث پرخاشگری در مردان و انزال زودرس آن‌ها می‌شود. هم‌چنین بهتر است خوردن غذاهای ترش مزه، لواشک و ترشیجات را کنار بگذارید.

رابطه میان کم خوابی و زود انزالی

یکی از شایع ترین دلائل زود انزالی و سایر اختلالات جنسی، کم خوابی و بی خوابی است. اگر می‌خواهید رابطه جنسی موفقیت آمیزی داشته باشید، باید حواستان به خوابتان باشد. زمانی که برنامه غذایی درستی نداشته باشید، در محیط کار و در خانه خود استرس و تنش داشته باشید یا دخانیات مصرف کنید، این موارد روی خواب شما تأثیر می‌گذارد و دچار کم خوابی خواهید شد. اگر به کم خوابی و بیخوابی دچار هستی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب