تایید سوابق تحصیلی پیش دانشگاهیدانش آموزانی که در سال تحصیلی جاری در دوره پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند باید در ماه تیر سال جاری و پس از قبولی در دوره پیش دانشگاهی برای تایید سوابق ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب