شعر در مورد هنر خوشنویسی

شعر در مورد هنر خوشنویسی ؛ گلچین اشعار زیبا درباره هنر خوشنویسیشعر در مورد هنر خوشنویسی ؛ گلچین اشعار زیبا درباره هنر خوشنویسی

شعر در مورد هنر خوشنویسی ؛ گلچین اشعار زیبا درباره هنر خوشنویسی شجاع همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد هنر خوشنویسی

شاخ نویس

نباش..

خوش نویسی

یاد بگیر

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد خوشنویسی

قلم برای نویسنده

چون لاک برای لاک پشت

آرامشی تکرار نشدنیست

یاسمن معین فر…

بیشتر بخوانید : شعر در مورد ساز مخالف ؛ اشعاری زیبا و کوتاه درباره ساز مخالف

شعر هنر خوشنویسی

بخدا قدر تو را گوهریان نشناسند

لطف بنما و تن گوهری ات را بتکان

هرچه کردند نشد نام تو تحریر شود

خوش نویسا، قلم جوهری ات را بتکان

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد هنر خوشنویسی

خط زیبا خاک را زر میکند

کار مولا و پیمبر می کند

هرکه خطش خوب ، خلقش خوبتر

میشود مخلوق را محبوب تر

گر چه عاشق در زمان ما کم است

لیک خط عشقبازی محکم است

خط اگر با روح شد جان پرورد

آدمی را مثل قرآن پرورد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد خوشنویسی

هیچ خطاطی بدون نور نیست

کاتب قرآن به محشر کور نیست

خط بی تقوی می آلوده است

گر چه می نوشی نخواهی گشت مست

خط بی دینان نمی ماند به دهر

میشود در کام جان مانند زهر

هان ! صفا و شان را غافل مشو

مرغ پروازی ، اسیر گل مشو

بیشتر بخوانید : شعر در وصف موسیقی ؛ بهترین اشعار درباره موسیقی

شعر هنر خوشنویسی

خوشنویسان از قدیم و از الست

می شدند از باده توحید مست

آه ، آه از کاتبان بی نماز

از ریا کاران بی سوز و گداز

گر نداند کاتبی سر سحر

می کند کلک و مدادش را هدر

کفر را ، سوز سحر دین می کند

با دعا اکسیر آمین میکند

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد هنر خوشنویسی

هم صریر کلک خطاطان ناب

خفته را بیدار گرداند ز خواب

وحشی و انسی به وحدت میرسند

تا زبان خامه گردد دلپسند

لا تفرق خوشنویسان بزرگ

افتراقت می برد در چنگ گرگ

گرگ باشد جهل و آهو وحدت است

اتحاد ای دوستان خود دولت است

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد خوشنویسی

دولت عاشق همین بی کینه گی است

عشقبازان را هنر آئینه گی است

عاشقان مشق وفاداری کنید

تا بماند نامتان کاری کنید

پادشاه ملک خطی تاکه هست

گر کنی کلک خیال انگیز مست

کرده ای تسخیر دل ، گل نیستی

می نمایی راه ، منزل نیستی

بیشتر بخوانید : شعر در مورد ساز نی ؛ زیباترین اشعار درباره ساز نی 

شعر هنر خوشنویسی 

خط همان جاده است

منزل دیگر است

منزل ما

مقصد پیغمبر است

خط خوش

مشق صلاح است و سلام

گفتنی ها

گفته شد دیگر تمام

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد هنر خوشنویسی

تو نقاشِ زندگی خودتی

قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده…

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد خوشنویسی

خیس اشک است دفتر شعرم

بدان هرگز که بعد رفتنت

شعری به یاد من نمی آید

تمام واژه ها مردند

در هر خط این دفتر

قلم با جوهرش تنهاست

و من با یاد شیرینت

مجید رفیع زاده

بیشتر بخوانید : شعر در مورد ساز از مولانا ؛ گلچینی از اشعار مولانا درباره ساز

شعر هنر خوشنویسی

چشمانت

کلمات را به ردیف می نشانند

شعری از دلدادگی در من زاده و

به خط می شود..!…

فروغ گودرزی

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد هنر خوشنویسی

دست به قلم بردن،

چه راحت و آسان است.

اما …

روی کاغذ رقصاندنش،

چه سخت و دشوار…

ساناز ابراهیمی فرد

⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد خوشنویسی

در دفترِ زمانه فتد نامش از قلم

هرملتی که مردم صاحب قلم نداشت…

بیشتر بخوانید : شعر در مورد ساز دوتار ؛ اشعاری زیبا درباره ساز دوتار

شعر هنر خوشنویسی

تو رفتی و قلم را با خودت بردی

و من ماندم

با یک دفتر خالی

و ذکر لب

که جانم کاش که بودی

مجید رفیع زاد…