تهاجم را تعریف کنید دفاعی نهمتهاجم را تعریف کنید دفاعی نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

درس دوم دفاعی نهم تهاجم و دفاع

1-    تهاجم به چه معناست؟ 

        تهاجم به معنای شبیخون، هجوم و حملۀ یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.

2-    معمولاً قبل از آنکه تهاجمی صورت گیرد چه کاری از طرف کشور تهاجم کننده انجام می شود. 

     

         کشور تهدید کننده سعی می کند، با ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند.

3-    چه موقع کشوری اقدام به تهام می کند؟ 

        وقتی کشوری در آمادگی کامل نباشد آن وقت تهاجم آغاز انجام می شود.

4-    آمادگی دفاعی یعنی چه؟ 

          به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم  « آمادگی دفاعی گفته می شود.

5-    تهاجم ممکن است به چند شکل انجام شود؟   

           به دو شکل :   1- تهاجم نظامی       2- تهاجم فرهنگی

6-    در تهاجم نظامی دشمن، با چه ابزارهای حمله می کند؟ 

         با ابزارهای مادی مانند هواپیما، تانک و سرباز به قصد اشغال

         یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند. مانند تهاجم رژیم بعثی صدام در سال 1359 به

       

         کشور ما و جنگ تحمیلی هشت ساله 1367 – 1359)

7-    هدف از تهاجم نظامی دشمن چیست؟ اشغال سرزمین و خاک مورد نظر است

8-    هدف اصلی دشمن از تهاجم فرهنگی چیست؟ 

        در تهاجم فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم هدف اصلی دشمن است.

9-    در تهاجم دشمن کدام تهاجم خطرناک تر است؟

         تهاجم فرهنگی از جهات مختلف خطرناک تر از تهاجم نظامی است.

                                                                                                                                                                                                                                               هاجم 10- تهاجم نظامی و فرهنگی  را از جهات مختلف باهم مقایسه کنید.  

           

                                                                                                                                                                                                                                                 تهاجم 11- نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر منجر به   جنگمی شود.

 12 –جنگ را تعریف کنید.  در تعریف جنگ می توان گفت : نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

13-در زندگی جمعی انسان ها دلایل شروع جنگ چه بوده است ؟ و چه هدفی داشتند؟ 

       دلایل ساده و مشخص شده و عموماً برای به دست آوردن غنایم، قدرت  نمایی و مقابله

       به مثل ( تلافی کردن حملات قبلی ) با یکدیگر جنگ می کردند.

14-چرا عموم انسان ها مخالف وقوع جنگ هستند؟  

        زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات

       و ثروت های مادی و  معنوی هر دو طرف وارد می شود.

15- دفاع از سرزمین و اعتقادات زمینه بروز چه چیزهای را در مردم فراهم می سازد؟ 

         زمینۀ بروز دلاوری جوانان و باعث گسترش جوانمردی، تقویت روحیۀ سلحشوری و از خود گذشتگی ومردم می شود.

16- معمولاً در هر جنگ چه کسانی قهرمانان ملت خود می شوند؟ 

         بهترین و با انگیزه ترین افراد که از سرزمین شان تا پای جان دفاع می کنند

        و تبدیل به قهرمانان ملت خود می شوند.

17- هر ملتی بر چه اساسی در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند؟ 

         براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و اراده خویش

18- چرا هر ملتی براساس فطرت ذاتی خود در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی و مقاومت می کنند؟ 

         زیرا عزت و سربلندی و رسیدن به کمال بدون مقاومت در  برابر تجاوزگران به دست نمی آید.

19- دفاع را تعریف کنید. در ساده ترین تعریف دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود

  

      که انسان برای حفظ و حراست از حیات، اعتقادات، سرزمین و ... خود در  برابر خطراتی که

     

        او را تهدید می کند، انجام می دهد.

20- انسان مسلمان نوع و شیوۀ دفاع خود را در برابر تهدیدات دشمن بر چه اساسی انتخاب می کند؟

متناسب با شرایط زمانی، مکانی و چگونگی خطر، و .. انتخاب می  کند.

21- انسان مسلمان از چه چیزهای خود دفاع می کند؟ 

       علاوه بر دفاع از جسم، مال و امور مادی، از ارزش های معنوی خود دفاع می کند.

22- ادامه حیات هر ملتی به چه چیزی بستگی دارد؟ 

    

      به توانایی و ارادۀ آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد.

23- بیانات مقام معظم رهبری در مورد دفاع را بنویسید. 

         دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند، هر ملتی هم که به

         فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده دفاع نکند، در واقع زندۀ نیست

منبع مطلب : kosar37.blogfa.com

مدیر محترم سایت kosar37.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

درس دوم تهاجم و دفاع

-         چه موقع تهاجم آغاز می شود ؟   کشور تهدید کننده سعی می کند ، با تهدید وایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند . اگر آن کشور آماده نبود آن وقت تهاجم آغاز می شود .

-  آمادگی دفاعی چیست ؟  به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم آمادگی دفاعی گفته می شود

-  انواع تهاجم را نام ببرید ؟   تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی

-  تهاجم نظامی،چگونه صورت می گیرد ؟   در تهاجم نظامی دشمن با ابزار های مادی مانند هواپیما ، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور می کند. اما

-  تهاجم فرهنگی چگونه صورت می گیرد؟   در تهاجم فرهنگی دشمن با ابزار غیر نظامیدست به حمله می زند.

- هدف اصلی دشمن از تهاجم فرهنگی چیست ؟  در تهاجم فرهنگی ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها وباور های دینی مردم ، هدف اصلی دشمن است.

- تهاجم نظامی با تهاجم فرهنگی را مقایسه کنید؟   در تهاجم نظامی هدف تصرف خاک است ولی در تهاجم فرهنگی فکر وذهن است در نظامی مدت معمولا کوتاه و محدود ولی فرهنگی تدریجی ، بلند مدت و نا محدود در نظامی ابزار تهاجم توپ و تانک و موشک ولی فرهنگی امواج ماهواره ها ، فیلمها ی سینمایی رسانه در نظامی آثار آن تلفات انسانی ، زیانهای اقتصادی ولی فرهنگی فساد اخلاقی شیوع موادمخدر ، فروپاشی خانواده ها در نظامی مکانهای مورد تهاجم مراکز اقتصادی و نظامی است ولی در فرهنگی مدارس، دانشگاهها و مراکز فرهنگی است در تهاجم فرهنگی ، دشمن با ابزارهای غیر نظامی دست به حمله می زند

- جنگ را تعریف کنید ؟  نبرد خشن و مسلحانه ای  است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد جنگ می گویند.

_دفاع چیست؟به مجموعه اقدامات موجودات زنده برای حفظ و حراست از حیات خود در برابر خطرات محیطی که به منظور تقلیل یا برای دفع تجاوز صورت میگیرد.

_انواع دفاع را نام ببرید؟ دفاع غریزی_ دفاع آگاهانه

_ دفاع غریزی چیست؟ این دفاع به صورت ناخودآگاه و در بین موجودات زنده مشترک است ( مپل بسته شدن چشم، عقب کشیدن دست، فرار سریع از منطقه خطر)

_ دفاع آگاهانه چیست؟ این نوع دفاع مختص انسان است و دارای تفاوت اساسی با دفاع غریزی است.

_منظور از دفاع آگاهانه چیست؟ 1- هدف انسان از دفاع بر حفظ جان، اعتقادات و میهن خویش است 2- انسان بر اساس قدرت نفکر و تعقل و یادگیری های قبلی با خطرات مقابله میکند.

-  در ابتدای زندگی انسان ها دلایل شروع جنگ چه بوده است ؟ دلایل ساده و مشخصی داشت دو طرف عموما برای بدست آوردن غذا،قدرت نمایی ومقابله به مثل با یک دیگر جنگ می کردند .

-  ساده ترین تعریف دفاع چیست ؟  به مجموعه اقدامات موجودات زنده که  برای حفظ و حراست از حیات  خود در برابر خطرات محیطی که به منظور تقلیل با دفع تجاوز صورت می گیرد دفاع می گویند .

پیامبر گرامی اسلام فرمودند برای دفاع از خود چه چیز هایی یاد بدهید؟ تیراندازی - شنا - اسب سواری

منبع مطلب : jafaralimohammadi.blogfa.com

مدیر محترم سایت jafaralimohammadi.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس 2: تهاجم و دفاع


 1- تهاجم را تعریف کنید؟ تهاجم به معنی شبیخون، هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است

2- چه موقع تهاجم آغاز می شود ؟1- کشور تهدید کننده سعی می کند ، با تهدید وایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند . اگر آن کشور آماده نبود آن وقت تهاجم آغاز می شود .2- قبل از تهاجم دست به کارهایی مانند تحریم بزند 3- گاهی بدون تهدید تهاجم انجام می شود.

3- چگونگی تهاجم در گذشته و امروز را مقایسه کنید؟تهاجم در گذشته بیشتر شکل نظامی داشت ، اما وضعیت جهان امروز به گونه ای است که احتمال تهاجم نظامی در آن کمتر است ، در مقابل تهاجم فرهنگی بیشتر از گذشته صورت می گیرد

4- ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی چیست؟علاوه بر آمادگی نظامی ، آمادگی فرهنگی نیز هست

5- آمادگی دفاعی چیست؟به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم آمادگی دفاعی گفته می شود

6- آمادگی دفاعی بر چه ارکانی استوار است؟ الف) آمادگی اعتقادی ، روحی ومعنوی ب) آمادگی نظامی ، سیاسی واقتصادی

7- انواع تهاجم را نام برده و تعریف کنید: 1- تهاجم نظامی: در تهاجم نظامی دشمن با ابزار های مادی مانند هواپیما ، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور می کند. 2- تهاجم فرهنگی ، دشمن با ابزارهای غیر نظامی ( با ابزارهای فرهنگی) دست به حمله می زند

8- هدف اصلی دشمن از تهاجم فرهنگی چیست ؟ در تهاجم فرهنگی ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها وباور های دینی مردم ، هدف اصلی دشمن است.

9- تهاجم نظامی با تهاجم فرهنگی را مقایسه کنید؟ در تهاجم نظامی هدف تصرف خاک است ولی در تهاجم فرهنگی فکر وذهن است در نظامی مدت معمولا کوتاه و محدود ولی فرهنگی تدریجی ، بلند مدت و نا محدود در نظامی ابزار تهاجم توپ و تانک و موشک ولی فرهنگی امواج ماهواره ها ، فیلمها ی سینمایی رسانهدر نظامی آثار آن تلفات انسانی ، زیانهای اقتصادی ولی فرهنگی فساد اخلاقی شیوع موادمخدر ، فروپاشی خانواده هادرنظامی مکانهای مورد تهاجم مراکز اقتصادی و نظامی است ولی درفرهنگی مدارس، دانشگاهها ومراکز فرهنگی استو....

10- نتیجه تهاجم نظامی علیه یک کشور چیست؟ جنگ

11- جنگ چیست؟ جنگ نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

12- دلایل شروع جنگ های بزرگ را بنویسید؟1.طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی 2. تحت تسلط قرار دادن کشور های دیگر 3. اختلافات مرزی و منطقه ای 4. اختلافات سیاسی ، قومی ، مذهبی 5. روحیه خود خواهی و قدرت طلبی حاکمان

13- چرا جنگ امر خوشایندی نیست و افراد عاقل آن را دوست ندارند ؟ زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود اما اگر تهاجمی صورت پذیرد تحت هر شرایطی باید دفاع کرد زیرا به همان اندازه که جنگ عملی ناخوشایند و ناپسند است دفاع امری عقلانی و پسندیده می باشد.

14- قرآن درباره دفاع چه می فرماید ؟اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می شد.

15- دفاع چیست؟ بنابراین دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و..خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند انجام می دهد

16- نوع وشیوه دفاع انسان مسلمان در برابر تهدیدات دشمن متناسب با چیست؟ شرایط زمانی و مکانی و چگونگی خطر و...

17- آیه 249 سوره بقره به چه اشاره دارد؟ چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.

18- آثار و نتایج دفاع را بنویسید؟ 1. حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه 2. سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان 3. پیشگیری از طمع و تجاوز سایر کشور ها 4. جلوگیری از ظلم و فساد تجاوز گران 5. جلوگیری از ایجاد نا امنی در جامعه

 

منبع مطلب : defae9.rzb.ir

مدیر محترم سایت defae9.rzb.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب