• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۲
چه بینی هایی عمل نمی شود

چه بینی هایی عمل نمی شودهمانطور که بینی در طول عمل بینی به روش بسته ،از هم جدا نمی شود، برای جراح بسیار ... جراحی بینی به روش بسته تعداد بازبینی هایی را که پزشک می تواند انجام دهد ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب