• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۲
اسمان مال من است سپهری

اسمان مال من است سپهریهر کجا هستم، باشم آسمان مال من است. پنجره ،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است. چه اهمیت دارد؟ گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟ #سهراب-سپهری. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب