• سایر
  • تاریخ انتشار ۱۴۰۰-۰۹-۰۲
عناصر رادیواکتیو جدول تناوبی

عناصر رادیواکتیو جدول تناوبیسه اماناسیون یاد شده، ایزوتوپهای عنصر رادیوآکتیو رادون هستند، و عدد 86 در جدول تناوبی مربوط به این عنصر است. خانواده‌های رادیوآکتیو متضمن ایزوتوپهای ... ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب