سوالات درس چهارم مطالعات پنجم با جوابسوالات درس چهارم مطالعات پنجم با جواب را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

سوالات مطالعات پنجم درس چهارم با جواب - هوم درس

سوالات مطالعات پنجم درس چهارم با جواب - هوم درس

???? سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
???? درس چهارم : من عضو گروه هستم

1- گروه را تعریف کنید؟
پاسخ: گروه از تعدادی افراد تشکیل می شود که فعالیت های مشترکی دارند و برای رسیدن به هدفی مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند .کلاس شما نیز یک گروه است و همه ی شما عضو این گروه هستید، دانش آموزان مدرسه هم یک گروه بزرگتر را تشکیل می دهند. اعضای یک خانواده نیز یک گروه به حساب می آیند و همه برای زندگی کردن در کنار یکدیگر با آرامش و آسایش، تلاش و همکاری می کنند. پس هر یک از ما، عضو گروههای مختلف هستیم.

۲- کلاس ما نیز یک گروه است و همه ما عضو این گروه هستیم و دانش آموزان مدرسه یک گروه بزرگ تر را تشکیل می دهند.

۳- اعضای یک خانواده نیز یک گروه هستند.

۴- افرادی که در یک فروشگاه خرید می کنند یا در مطب منتظر هستند آیا گروه حساب می شوند ؟
پاسخ: خیر این افراد ارتباطی با هم ندارند و هدف مشترکی ندارند،

۵- اگر در گروه فقط بعضی از افراد فعالیت کنند زحمت ها به دوش عده ای گذاشته می شود و کارها خوب پیش نمی رود.

۶- یکی از ویژگی های مهم اعضای هر گروه اعتقاد به همفکری و مشورت در کارهاست

۷- اعضای گروه در چه مواردی با هم مشورت می کنند ؟
پاسخ: در تصمیم گیری ها وضع قوانین و مقررات برای فعالیت ها و یا تقسیم کارها بین خودشان باهم مشورت می کنند.

۸- برای اینکه در گروه عضو موثری باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟
پاسخ: اولین نکته ای که اعضای هر گروه باید به آن توجه کنند این است که بر حسب استعدادها و تواناییهایشان نقشی را به عهده بگیرند و وظایف خود را بشناسند و انجام دهند. اگر در گروه فقط بعضی از افراد فعالیت کنند و بقیه هیچ فعالیتی نداشته باشند زحمت ها به دوش عده ای گذاشته می شود و کارها به خوبی پیش نمی رود. اعضای یک گروه باید روابط خوبی با هم داشته باشند؛ یعنی مهربان و همدل باشند و به یکدیگر کمک کنند. یکی از نکته های مهمی که در هر گروه باید رعایت شود نظم و مقررات است. فرض کنید در یک بازی گروهی بعضی از اعضا مقررات و قوانین بازی را رعایت نکنند، چه اتفاقی می افتد؟
یا اگر قرار باشد که همه ی اعضای گروه در زمان معینی کاری را انجام دهند ولی هیچ کس سر وقت آن کار را انجام نداده باشد چه می شود؟
اعضای یک گروه باید به نظر یکدیگر احترام بگذارند و در تصمیم گیری ها و انجام کارها مشورت و همفکری کنند.

۹- اعضای یک گروه در چه مواردی باهم مشورت می کنند؟
پاسخ: اعضای گروه در تصمیم گیری ها، وضع مقررات و قوانین برای فعالیت ها یا تقسیم کارها بین خودشان با هم مشورت می کنند. همفکری و مشورت باعث می شود که ما بتوانیم از افکار و نظرات دیگران استفاده کنیم.

۱۰- مشورت چه فایده ای دارد؟
پاسخ: همفکری و مشورت باعث می شود که ما بتوانیم از افکار و نظرات دیگران استفاده کنیم.

۱۱- در قرآن در مورد مشورت چه گفته شده است؟
پاسخ: در کارهایشان با یکدیگر مشورت می کنند.

۱۲-شورا یعنی چه؟
پاسخ: « شورا» یعنی گروهی از افراد که برای انجام دادن کاری با یکدیگر مشورت می کنند.

۱۳- هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟
پاسخ: هدف از تشکیل شورای دانش آموزی این است که مسئولان مدرسه از نظرات و نیازهای دانش آموزان در باره ی مسائل درسی و امور مربوط به مدرسه آگاه شوند و در کارهای مدرسه از مشارکت آنان استفاده کنند.

۱۴- شورای دانش آموزی به دنبال انتخاباتی که در نیمه ی اول آبان ماه هر سال در مدارس ایران برگزار می گردد. تشکیل می شوند. اعضای این شورا نمایندگان دانش آموزان هستند.

منبع مطلب : homedars.ir

مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

معلم برتر مرجع کامل جواب دروس سال تحصیلی

جواب فعالیت صفحه ۱۷ درس ۴ مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه ۱۷ درس ۴ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ درس ۴ مطالعات اجتماعی پنجم

 ۳- کدام یک از موارد زیر گروه نیستند ؟ چرا ؟

- دانش آموزانی که به یک اردو میروند ؟ گروه هستند.

- افرادی که در یک فروشگاه بزرگ مشغول خریدند؟ گروه نیستند چون هرکس برای خود خرید میکند و آشنائیتی ندارند.

- بیمارانی که در مطب یک پزشک منتظر نشسته اند؟ گروه نیستند چون فعالیت مشترکی ندارند

- دانش آموزان که یک روزنامه دیواری تهیه میکنند؟ آنها یک گروه هستند.

 ۵- آیا تاکنون در کار گورهی با مشکلاتی مواجه شده اید ؟ اگر مواجه شده اید مشکلات خود را چگونه حل کرده اید ؟

پاسخ:

بله چون در هر گروه سلیقه ها متفاوت و اختلاف نظر وجود دارد، باید همگی یک نتیجه درست بگیرند و در نتیجه مشکل ما حل میشود.

منبع مطلب : bists.blog.ir

مدیر محترم سایت bists.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

کلاس پنجم

کلاس پنجم

سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی

  با یاد و نام خدا

  مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم

  درس چهارم - من عضو گروه هستم

===============  

1- آیا به افرادی که در حال خرید از یک فروشگاه هستند، گروه می گویند؟

2- گروه یعنی چه ؟

3- سه گروه را که شما در آن عضو هستید نام ببرید.

4- به نظر شما اگر گروهی در کار خود بامشکل روبرو شد چگونه باید آن را حل کند؟

5- برای اینکه عضو مفیدی در گروه باشیم چه باید بکنیم؟ باید با توجه به استعداد و توانایی هایمان کاری را برعهده بگیریم.

6- چرا باید در گروه هرکسی نقشی به عهده بگیرد؟ تا همه تلاش کنند و کارها به خوبی پیش برود.

7- اعضای گروه باید با هم روابط خوبی داشته باشند.   درست 5    نادرست 5   

8- یکی از نکته های مهمی که در هرگروه باید رعایت شود، ..........و...............   است.

9- اعضای گروه باید به هم ................. بگذارند.

10- اعضای گروه در چه کارهایی با هم مشورت می کنند؟ تصمیم گیریها، وضع مقررات و قوانین و تقسیم کارها

11- اگر مشورت و همفکری کنیم چه نتیجه ای می گیریم؟ از افکار و نظریات دیگران استفاده می کنیم و کارها بهتر انجام می شوند.

12- تاکنون در خانواده ی خود درباره یچه کارهایی با هم مشورت کرده اید؟

13- در قرآن درباره ی مشورت در کارها چه آمده است؟ در کارهایشان با یکدیگر مشورت می کنند ( سوره ی شوری آیه ی 38 )

14- تشکیل شوراها چه فایده ای دارد؟ از فکر و تجربه ی همه استفاده می شود، مشکلات گروه حل شده و تصمیمات بهتری گرفته می شود.

15- برای اینکه در مدرسه کارها بهتر انجام شود چه می کنید؟ عده ای را به عنوان نماینده انتخاب می کنیم که آنها شورای دانش آموزی مدرسه را تشکیل می دهند.

16- هدف از تشکیل شورای دانش آموزی مدرسه چیست؟ مسئولان مدرسه از نظرات و نیازهای دانش آموزان آگاه شوند در کارهای مدرسه از مشارکت آنان استفاده کنند.

17- شما نمایندگان شورای دانش آموزی مدرسه را چگونه انتخاب کردید؟

18- بجز شورای دانش آموزی چه شوراهای دیگری را می شناسید؟ شورای شهر - شورای روستا.

19- با انجام چه کارهایی می توانید خانواده ی خود را شاد کنید؟

20- با انجام چه کارهایی می توانید معلم خود را شاد کنید؟

21- با انجام چه کارهایی می توانید کارکنان مدرسه ی خود را شاد کنید؟

22- با انجام چه کارهایی می توانید همکلاسیهایتان را شاد کنید؟

23- به نظر شما نماینده ی شورای دانش آموزی مدرسه چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

24- هر عضو گروه باید با توجه به ...............و ................ خود نقشی را برعهده گرفته و انجام دهد.

25- اعضای یک گروه باید با یکدیگر مهربان و همدل باشند و به یکدیگرکمک کنند.

26- شوراهای دانش آموزی در آبان ماه انتخاب می شوند. اعضای این شوراها، از دانش آموزان مدرسه هستند.

27- در اسلام به مشورت در کارها سفارش شده است.

28- اعضای گروه در انجام کارها و تصمیم گیریها با هم مشورت و هم فکری می کنند.

توجه : تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.

منبع مطلب : kelase5-5.blogsky.com

مدیر محترم سایت kelase5-5.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : ایا کسانی که در فروشگاه هستند گروه هستند؟خیر چون انها هدف مشترکی ندارند

محمدرضا : سوالاش دقیق نیسته

ناشناس : ممنونم از زحمات شما ????????????????????????????????

یگانه میرزازاده : سلام و درود یگانه میرزازاده عالی بود ولی ای کاش سایت یه آزمون در کنارش می گذاشت لایک یادتون نره

غ6غ67ع : نمی خام

. : خوبه ولی اونو که میخوای بیاره نمیاره

گروه چیست : گروه چیست گروه چیست گروه چیست گروه چیست گروه چیست

ناشناس : جعمیت چگونه افزایش می یابد؟اگرتعدادافرادی که متولد می شوند از تعدادافرادی که می‌میرندبیشترباشد

ناشناس : گروه چیست ا ز ت ع د ا د ی ا ف ر ا د ت ش ک ی ل شده ک ه ف ع ا ل ی ت های مشترکی راند و با هم مشورت می کنند

ناشناس : سارینا دلاورپور درس سوم همدلی با یکدیگر

ریحانه : خوب بود ????????????

ناشناس : عالی

ناشناس : چرا افرادی که در صف نانوایی هستند نمی‌توانند یگ گروه را تشکیل دهند

مهتاب : ????

0 : این سایت کاملا کوپی شده از سایت های دیگه است من اصلا خوشم نیومد چون من یک سایتی می خواستم که بهم بگه این سوال برای کدوم صفحه است

هستی احمدی : عاااالیئییییییی بود ممنون

گروه چیست : گروه چیست

ستاره : سوال ها عالی هستن ????

ناشناس : عالی عتلی????????????????

setayesh : خیلی خوبه چون معلمم گفته بود که 20 سوال طرح کنید اما سایت شما بیشتر از اونی که میخواستم سوال داشت❤ ممنون که زحمت کشیدین فقط کاش سوالاتی که آخر گذاشتین با جواب میبودن عالیه من که خوشم اومد????????

سلما : تتذراذذر

ناشناس???????????????????????? : ????????????????????????

خانم رمیصا : عالی

.... : ۱۳- هدف از تشکیل شورای دانش آموزی چیست؟ پاسخ: هدف از تشکیل شورای دانش آموزی این است که مسئولان مدرسه از نظرات و نیازهای دانش آموزان در باره ی مسائل درسی و امور مربوط به مدرسه آگاه شوند و در کارهای مدرسه از مشارکت آنان استفاده کنند. ۱۴- شورای دانش آموزی به دنبال انتخاباتی که در نیمه ی اول آبان ماه هر سال در مدارس ایران برگزار می گردد. تشکیل می شوند.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب