دیالوگ های ماندگار بهروز وثوقی همراه با عکس نوشته اختصاصی صورتی‌ها!با دیالوگ های ماندگار بهروز وثوقی به همراه عکس نوشته اختصاصی آن آشنا شوید. دیالوگ ماندگار بهروز وثوقی در فیلم غریبه و دیالوگ ماندگار بهروز وثوقی خلاف خلافه...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب