انسان از باد چه استفاده ای میکندانسان از باد چه استفاده ای میکند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

فصل چهارم علوم دوم ابتدایی

1-   فصل ها چگونه به وجود می آیند؟ با گردش زمین به دور خورشید.

2-   باد در سطح زمین چگونه به وجود می آید؟وقتی خورشید زمین را گرم می کند هوای گرم اطراف به طرف بالا می روند و هوای سردجای آن را می گیرند و باد به وجود می آید.  

3-   باد چه تغییراتی در زمین ایجاد می کند؟تپه های شنی و ماسه ای ایجاد می کنند.پراکنده کردن ذرات گردو غبار.

4-   از باد چه استفاده هایی می کنیم؟برای خشک کردن لباس ها-حرکت قایق بادبانی-جابه جایی ابرهاودانه ها-پاکیزه و خنک کردن هوا- تولید برق و...

5-   فرق طوفان و نسیم چیست؟ به باد شدید طوفان و به باد ملایم نسیم می گویند.

6-   چرا در زمستان با وجود تابش خورشید هوا سرد است؟ چون در زمستان خورشید مایل می تابد وگرمای کم تری به زمین می رسد.

7-   فصل تابستان چگونه به وجود می آید؟ هرگاه زمین طوری قرار بگیرد که خورشید مستقیم بتابد تابستان به وجود می آید.

8-   باد نما چیست؟وسیله ی اندازه گیری جهت وزش باد است.

9-   باد سنج چیست؟ وسیله ی اندازه گیری سرعت و قدرت باد است.

10-                    موج چگونه تولید می شود؟هرگاه باد بر سطح آب دریا بوزد توده ای از آن جابه جا می شود و موج تولید می شود.

11-                    گردش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد؟ یک سال

12-                    ضرر های باد شدید را بگویید؟بلند کردن گردوغبار-شکستن درب و پنجره ها-جابه جایی اجسام سبک- ریختن آشغال ها وبرگ ها درخیابان ها –شکستن شاخه های درختان و...

نکته ها: هود آشپز خانه را در سقف قرار می دهند.چون هوای گرم تولید شده از غذا ها،به سمت بالا حرکت می کند.

به وجود آمدن فصل ها ربطی به فاصله ی زمین و خورشید نداردبلکه در زمستان فاصله ی زمین و خورشید حتی از تابستان کم تر هم هست.

هرگز زمانی که دریا طوفانی است از دریا استفاده نکنید چون طوفان موج های بلندی به وجود می آورد که قایق وکشتی وانسان را غرق می کند.

منبع مطلب : narry.blogfa.com

مدیر محترم سایت narry.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

انسان از باد چه استفاده‌هایی می‌کند؟

سایت آموزش و پرورش


رتبه الکسا سایت


ویکی پدیا


معلم سایت

منبع مطلب : www.asemankafinet.ir

مدیر محترم سایت www.asemankafinet.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات علوم بخش 4

1- در زمستان هم مانند تابستان خورشید درآسمان دیده می شود، پس چرا زمین در زمستان ها سرد است ؟

   جواب : چون نور خورشید به زمین راست نمی تابد ومدّت زمان تابش نور خورشید هم کمتر است .

2- چه زمانی یک محل گرم تر می شود؟

جواب : زمانی که نور خورشید به محلّی به طور راست می تابد.

3- چه زمانی یک محل کم تر گرم می شود؟

جواب : زمانی که نور خورشیدبه محلّی به طور مایل می تابد.

4- باد دارای .............. و ............. است.

جواب : جهت و سرعت

5- باد نما چیست ؟

جواب : بادنما وسیله ای است که جهت وزش باد را به ما نشان می دهد.

6- چگونه با فرفره می توان فهمید که سرعت باد زیاد است یا کم؟

جواب : با دقّت کردن در سرعت چرخیدن فرفره

7- طوفان چیست؟

جواب : بادهای شدید را طوفان می گویند.

8- طو فان چگونه به وجود می آید؟

جواب: اگر 2 منطقه ی نزدیک هم یکی خیلی گرم شود و دیگری خیلی سرد شود.بین این 2 منطقه باد بسیار پر قدرتی به وجود می آید که به آن طوفان می گویند.

9- طوفان چه زیانی دارد؟

جواب: طوفان می تواند خسارت های زیادی به ساختمان ها وارد کندو می تواند موج های بسیار بزرگ به وجود آورد وسبب غرق شدن کشتی ها شود.

10- باد چه چیز هائی را می تواند جا به جا کند؟

جواب: باد می تواند چیزهای سبک مانند گرد وغبار ودانه های ماسه را جابه جا کند.

11- باد چه موقع ذرّات حمل کرده را روی زمین می گذارد؟

جواب: وقتی سرعت باد کم می شود.

12- چه چیزی تپّه های ماسه ای  را به وجود می آورد؟

جواب: باد

13-درست شدن تپّه های ماسه ای به وسیله ی باد چه خسارتی به آدمی وارد می کند؟

جواب : گاهی این تپّه ها روی جاده ها یا زمین های کشاورزی وحتّی روستاها را می پوشاند وسبب خسارت به آدمی می شود.

14- چگونه می توانیم از جابه جا شدن خاک جلوگیری کنیم ؟

جواب: با کاشتن گیاهان مناسب

15- باد بیابان ها را بیش تر تغییر می دهدیاجنگل ها را ؟

جواب: بیابان ها را

16- از باد چه استفاده هائی می کنیم؟

جواب: تولید برق ، حرکت قایق های باد بانی ، خشک شدن لباس خیس و...

17- نور راست گرمای بیش تری دارد یا نور مایل؟

جواب : نور راست

18- چه چیزی باعث به وجود آمدن فصل ها می شود؟

حرکت زمین به دور خورشید

منبع مطلب : medugr2.blogfa.com

مدیر محترم سایت medugr2.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب