علت کنده شدن سقف شیروانی خانه های قدیمی در روز های طوفانی را توضیح دهید علوم ششمعلت کنده شدن سقف شیروانی خانه های قدیمی در روز های طوفانی را توضیح دهید علوم ششم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

در روزهای طوفانی امکان این که سقف شیروانی خان ههای قدیمی کنده شود زیاد

در روزهای طوفانی امکان این که سقف شیروانی خان ههای قدیمی کنده شود زیاد است.
آیا می توانید براساس آزمایش های انجام شده این اتّفاق را توضیح دهید.


پاسخ:


وزش سریع هوا از سطح بالایی شیروانی باعث کم شدن فشار هوا در بالای شیروانی می شود
که این خود باعث می شود هوای داخل خانه نیروی به سمت بالا به شیروانی وارد می کند که
اگر این نیرو زیاد باشد می تواند حتی موجب کنده شدن شیروانی بشود .


پاسخ دوم  :

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود، زیاد است آیا می توانید این اتفاق را براساس آزمایش های انجام شده توضیح دهید؟

جریان سریع هوا از روی قسمت بالای شیروانی باعث کم تر شدن فشار هوا در بالای شیروانی می گردد و در این حالت فشار هوای داخل خانه نیرویی روبه بالا به شیروانی وارد می کند و اگر سقف از استحکام لازم برخوردار نباشد در بعضی مواقع موجب کنده شدن سقف شیروانی خانه های قدیمی می شود.

منبع مطلب : www.asemankafinet.ir

مدیر محترم سایت www.asemankafinet.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

در روزهای طوفانی امکان این که سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است توضیح دهید صفحه 63 علوم ششم

منبع مطلب : nexload.ir

مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب