ازنورچه استفاده هایی میکنیم کلاس دومازنورچه استفاده هایی میکنیم کلاس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

درس  اول علوم دوم

1 – برای اینکه محیط اطراف را بهتر بشناسیم چه باید کنیم ؟

باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم . مشاهده = نگاه کردن

2 – حواس پنجگانه را نام ببرید؟
چشایی ) مزه کردن  – لامسه ) لمس کردن  – بویایی ) بو کردن  – بینایی ) دیدن  – شنوایی ) شنیدن

درس دوم علوم دوم

1 – انسان چگونه هوا را آلوده می کند ؟
با استفاده زیاد از ماشین – با استفاده نادرست از بخاری های گازی و نفتی – با ساختن کارخانه ها نزدیک شهرها

2 – چگونه می توانیم هوایی سالم داشته باشیم ؟
کارخانه ها را از شهرها دور بسازیم – برای رفت و آمد از وسایل حمل و
نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنیم – درختان زیادی بکاریم.

3 – هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟
باعث می شود آنها از بین بروند .

4 – همه جانداران برای زندگی سالم به … آب …… نیاز دارند .

5 – انسان از آب چه استفاده هایی میکند ؟
برای کشاورزی – برای شستشو )حمام – وضو – شستن ماشین – شستن لباس و ظرف – برای غذا پختن – خوردن(

6 – جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی میکنند؟
برای خوردن و بهداشت و شنا کردن و پیدا کردن غذا از آب استفاده می کنند .
مثلا بعضی جانوران غذای خود را از آب به دست می آورند، مثل مرغابی

7 – اگر آب رودخانه خشک شود ، برای جاندارانی که درآن رودخانه و اطراف آن زندگی میکنند جه اتفاقی می افتد؟
همه ی جانداران از بین می روند .

8 – اگر آب رودخانه ها کثیف شود،جاندارانی که در ان زندگی می کنند ، .. می میرند ……. و … بیمار …. می شوند .

9 – چند راه برای صرفه جویی در مصرف آب نام ببرید ؟
هنگام حمام کردن آب را زیاد باز نگذاریم – وقتی ماشین می شوریم به جای شلنگ از سطل استفاده کنیم – هنگام مسواک
زدن و ظرف شستن آب را باز نگذاریم – به گیاهان هنگام ظهر آب ندهیم

10 – انسان چگونه آب را آلوده می کند ؟
با ریختن آشغال با فرستادن آبهای کثیف مثل فاضلاب کارخانه ها و مواد
سمی به داخل رودخانه ها

11 – آب در کجا قابل آشامیدن می شود ؟
و چگونه ؟
در تصفیه خانه ها ابتدا آب را از صافی های مخصوص عبور
می دهند ومواد اضافی آب را میگیرند و بعد به آب مواد میکروب کش میزنند تا تمیز و قابل آشامیدن شود .

درس 3 علوم دوم

1 – روز و شب چگونه به وجود می آیند ؟
زمین به دور خود می چرخد و در اثر این چرخش روز و شب به وجود می آید.

2 – توجه :نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند . آن طرف زمین که رو به خورشید است روز است.
طرف دیگر هم شب هست. زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد .

3 – برای اندازه گیری سردی و گرمی از چه چیزی استفاده می کنند ؟ از دماسنج

4 – آیا صبح که خورشید طلوع می کندزمین به طور ناگهانی گرم می شود ؟ نه خیر آرام آرام گرم می شود.

5 – آیا عصرکه خورشید غروب می کنند زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟ نه خیر آرام آرام سرد می شود.

6 – نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد ؟ باعث رشد گیاهان و جانوران می شود . زمین را گرم و روشن می کند.

7 – زمین چند نوع حرکت دارد ؟ دو نوع .

 زمین به دور خود می چرخد. (که شب و روز به وجود می آید .
 زمین به دور خورشید می چرخد )که فصل ها به وجود می آید.

8 – آیا گرمای زمین در همه ی ساعت ها یکسان است ؟نه خیر . معمولا روزها گرم تر از شب ها است .

9 – دما چیست ؟ به درجه ی گرمی و سردی هوا دما می گویند .
 در هوای گرم ، مایع درون دماسنج ….. بالا ….. می رود .
در هوای سرد، مایع درون دماسنج….. پایین …..می رود.

-10 چرا دمای نقاط مختلف زمین با هم تفاوت دارد ؟ حرکات زمین باعث می شود تا نور و گرمای خورشید به طور مساوی به همه ی نقاط زمین نرسد.

-11 خورشید چگونه زمین را گرم می کند ؟ با گرما و نور خود

-12 همه ی جانداران به… گرما …… و… نور ….خورشید نیاز دارند.

-13 چرا گیاهان به نور خورشید نیاز دارند ؟ گیاهان برای رشد و غذاسازی به نور خورشید نیاز دارند.

-14 کدام جانداران در شب ها فعالیت می کنند؟ جغد و خفاش

درس 4 علوم دوم

-1 فصل ها چگونه ایجاد می شوند ؟ چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصل ها می شود.

-2 فصل ها را به ترتیب نام ببرید ؟ بهار – تابستان – پاییز – زمستان

-3 در زمستان نور بیشتری به داخل اتاق می رسد یا تابستان ؟ در تابستان . چون خورشید به طور راست می تابد.

4 – باد چگونه تشکل می شود ؟ از جابه جایی هوای سرد و هوای گرم باد به وجود می آید .

5 – جهت وزش باد چگونه است ؟ همیشه از محل سرد به طرف محل گرم است .

6 – وسیله ای که جهت وزش باد را نشان می دهد چه نام دارد ؟ بادنما .

7 – آیا راههای دیگری برای نشان دادن جهت وزش باد می شناسید ؟ بله . از روی جهت حرکت برگها – از روی جهت حرکت پرچم مدرسه

8 – باد دارای . جهت ……. و …. سرعت …… است .

9 – آیا با فرفره می توان فهمید سرعت باد زیاد است یا کم ؟ بله . اگر فرفره تند بچرخد یعنی سرعت باد زیاد است .

10 – طوفان چیست ؟ به بادهای شدید طوفان می گویند .

11 – طوفان چه زیان هایی وارد می کند ؟
 به ساختمان ها خسارت وارد می کند.
 در دریا ها موج های بسیار بزرگ به وجود می آورد
 سبب غرق شدن کشتی ها می شود .

12 – باد با جابه جا کردن ماسه ها …. تپه های ماسه ای ….. را به وجود می آورد .

13 – تپه های ماسه ای چگونه باعث خسارت می شوند ؟ گاهی تپه های ماسه ای روی جاده ها یا زمین های کشاورزی یا روستا ها را می پوشاند .

14 – موج چگونه به وجود می آید ؟ هرگاه باد بر سطح آب بوزد توده ای از آب را جابه جا می کند و موج تولید می کند .

15 – انسان از باد چه استفاده هایی می کند ؟
 حرکت کشتی های بادبانی
 خشک کردن لباس های خیس
 تولید برق
 آسیاب کردن گندم

درس 5 علوم دوم

1 – صدا چگونه تولید می شود ؟ بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید .

2 – بیشتر از . .. صدا …… و …. نور …… برای ارسال و دریافت پیام ها استفاده می شود .

3 – چند وسیله نام ببر که دارای نور یا صدا هستند ؟
 تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – رایانه –

4 – صدا های گوناگون را نام ببر ؟ نازک – کلفت – بلند – آهسته

5 – دو صدای نازک مثال بزن ؟ صدای گنجشک – صدای جبغ بچه ها .

6 – دو صدای کلفت مثال بزن ؟ صدای طبل – صدای مرد ها –

7 – چگونه می توانیم صدای نازک تولید کنیم ؟ب
 با لرزش تند( سریع ) اجسام
 جسمی که می لرزد کوتاه باشد .

8 – چگونه می توانیم صدای کلفت تولید کنیم؟
 با لرزش کند( آرام ) اجسام
 جسمی که می لرزد بلدتر باشد .

9 – چند صدای پیام رسان نام ببرید؟

زنگ ساعت – زنگ موبایل – صدای اذان – صدای تلفن – صدای آمبولانس – زنگ در بوق قطار

10 – نقاره زدن (شیپور ) در حرم امام رضا ( ع )مثالی از صدای ….. پیام رسان ….. است .

11 – چرا هر چه جسم بزرگتر باشد و یا سریع تر بلرزد صدای بلند تری تولید می کند ؟ چون با لرزش صدای بیشتری جا به جا می کند .

12 – آمبولانس با کمک … نور … و … صدا …. راه را باز می کند .

13 – اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با دیدن نور چراغ گردان آمبولانس .

14 – عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با شنیدن صدای آژیر آمبولانس

15 – وظیفه ی راننده هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست ؟ از مسیر آمبولانس کنار برود و راه را باز کند .

16 – در محل زندگی شما به وسیله ی صدا چه پیام هایی را به مردم اطلاع می دهند ؟ میوه فروش – سبزی فروش –
صدای اذان مسجد وقت نماز را به مردم اطلاع می دهد .

-17 کدام صدا ها برای شما آزار دهنده هستند ؟ صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان – صدای جیغ زدن

-18 کدام صدا ها برای شما خوش آیند هستند ؟ صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آهنگ ملایم – صدای باران – صدای دریا

درس 6 علوم دوم ابتدایی

-1 پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟ سوت

-2 آیا در خیابان ها ی شلوغ پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی راننده ها استفاده کند ؟ چرا ؟خیر – به دلیل سر و صدای زیاد.

-3 پلیس در خیابان های شلوغ برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟ چراغ راهنما.

-4 هر نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد ؟
چراغ راهنما سه رنگ دارد: قرمز – زرد – سبز
پیام رنگ قرمز : توقف کامل
پیام رنگ زرد : احتیاط و کم کردن سرعت برای توقف
پیام رنگ سبز: اجازه ی حرکت

-5 وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است ، وظیفه ی ما چیست ؟ باید بایستیم.

-6 برای دیدن اجسام.. نور …..لازم است.

-7 از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟ برای دیدن چیزها ، برای رساندن پیام.

-8 چند چیز نام ببر که نور می دهد ؟ خورشید – لامپ – چراغ قوه و….

به اجسامی که از خود نور بدهند چشمه ی نور می گویند.

-10 چندچشمه ی نور نام ببرید؟ خورشید – لامپ روشن – آتش – شمع روشن.

-11 چند نوع چشمه ی نور داریم ؟ دو نوع . چشمه ی نور طبیعی و چشمه ی نور مصنوعی.

-12 چشمه ی نور طبیعی یعنی چه ؟ چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود دارند .مثل : خورشید.

-13 چشمه ی نورمصنوعی یعنی چه ؟چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود ندارندو ساخته ی دست انسان
هستند .مثل : لامپ – چراغ قوه – شمع روشن – آتش.
-14 کدام یک چشمه ی نور است ؟ چشم انسان◯ عینک ◯ شمع روشن ◯

-15 چرا در روز روشن که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم ؟ چون نور خورشید همه جا را روشن می کند.

-16 آیا نور از همه ی اجسام عبور می کند ؟ نه خیر . نور از بعضی اجسام عبور می کند ولی از بعضی دیگر عبور نمی کند.

-17 چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور می کند ؟ شیشه – آب -ظرف های بلوری و شفاف- شیشه ی عینک – تنگ ماهی.

-18 چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور نمی کند ؟ کتاب – دیوار – مقوای تیره.

-19 به اجسامی که نور از آنها عبور می کند چه می گویند ؟ شفاف

-20 به اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه می گویند ؟ کدر ( تیره.)

-21 سایه چگونه تشکیل می شود ؟ وقتی نور از جسمی عبور نکند در پشت آن سایه درست می شود.

-22 آیا اجسام شفاف سایه دارند ؟ نه خیر – چرا ؟ چون اجسام شفاف نو را از خود عبور می دهند.

نه خیر – سایه ی بعضی از اجسام پر رنگ هستند و سایه ی یعضی از اجسام کم رنگ هستند.
-24 آیا در روز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید ؟ بله . چگونه ؟ اگر بین چشمه نور خورشید و خودمان مانعی قرار دهیم .

-25 در گذشته با استفاده از سایه…. ساعت آفتاب ……درست می کردند و زمان را از روی آن تعیین می کردند.

-26 در گذشته انتقال پیام چگونه انجام می شده است ؟ به وسیله ی افراشتن پرچم – به وسیله ی چراغ – به وسیله ی روشن کردن آتش )دود – به وسیله ی بوق کشتی

27 – سرعت انتقال پیام در کدام بیشتر است ؟ ◯ نور ◯ صدا

28 – امروزه از صدا و نور چه استفاده هایی می شود ؟ برقراری ارتباط با دیگران – کسب اطلاعات

29 – چند وسیله ی هشدار دهنده با نور نام ببرید ؟ چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – تابلو های هشدار دهنده ی نوری و …

درس 7 علوم دوم ابتدایی

1 – بوی دود و صدای بوق خودرو ها برای انسان … آزار دهنده ….. است .

2 – مسیر حرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا ها ؟ در شهرها

3 – دود خودروها چه زیان هایی دارد ؟ باعث الودگی هوا می شود و برای سلامتی انسان ها ،گیاهان ، جانوران ضرر دارد .

4 – سوخت چیست ؟ سوخت ماده ای است که برای تولید گرما آن را می سو زانند .

5 – سوخت ها ی مهم را نام ببرید ؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز – زغال .

حمل و نقل – پخت و پز – گرم کردن .

7 – در جایگاه سوخت چه سوخت هایی وجود دارد؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز

8 – اگر سوخت ها نبودند چه مشکلاتی پیش می آمد ؟ وسایل نقلیه نمی توانستد حرکت کنند – پخت و پز انجام نمیشد – برای گرم کردن خانه ها و مدرسه و محل کار با مشکل روبه رو می شدیم .
9 – آیا ما حق داریم هر چه می خواهیم از سوخت ها استفاده کنیم؟ نه خیر – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم .

10 – چگونه می توانیم در مصرف سوخت ها صرفه جویی کنیم؟

 به جای استفاده از ماشین شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.

 از هدر رفتن گرما در خانه و مدرسه و محل کار جلوگیری کنیم.
 استفاده از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت ها .
 استفاده از وسایل نقلیه : ماشین – اتوبوس – مترو – قطار – موتور – هواپیما

11 – سوخت هواپیما چیست؟ نوعی بنزین که مخصوص هوپیما است .

12 – سوخت خودرو ها چیست ؟ بنزین و در برخی موارد گاز است .

13 – سوخت کامیون چیست ؟ گازوئیل .

به سوخت .
15 – آیا موافقید که برای پختن غذا از چوب استفاده کنیم ؟ چرا؟ خیر – چون باعث آلودگی هوا می شود و درختان از بین می روند

16 – امروزه در بعضی از کشور ها از … . نور … و … گرمای …… خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق استفاده می شود.

17 – چرا بهتر است به جای سوخت ها از نور و گرمای خورشیدو باد استفاده کنیم ؟
 سوخت ها هدر نمی روند.

 هوا آلوده نمی شود.
 خورشید و باد هیچ وقت تمتم نمی شوند .
18 – کدام یک را اگر زیاد استفاده کنیم تمام می شود ◯ باد ◯ خورشید ◯ ؟ گرما ◯ نفت

19 – مصرف کردن کدام یک باعث هدر نرفتن سوخت ها می شود ◯ بنزین ◯ گاز ◯ نفت ◯ ؟ باد

20 – مصرف کردن کدام یک باعث آلودگی هوا می شود ◯ گاز ◯ باد ◯ ؟ گرمای خورشید

21 – از نور و گرمای خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ گرم کردن آب )بگرمکن خورشیدی( – پختن غذا – تولید برق.

22 – در زمان های گذشته یرای پختن غذا و گرم کردن خانه ها از چه چیزی استفاده می کردند ؟ پختن غذا هیزم ) چوب ( – زغال – گرم کردن خانه ها بخاری های نفتی – کرسی.

23 – طبقه بندی کنید .
نیاز به سوخت دارند. نیاز به سوخت ندارند.
هواپیما قایق پارویی
قطار کالسکه
اتوبوس فرغون
ماشین دوچرخه
کشتی سبد چرخ دار خرید

درس  9 علوم سرگذشت دانه

1 – میوه ی درخت قبلا چه شکلی بوده است ؟ گل یا شکوفه

2 – چه قسمتی از گیاه تبدیل به میوه می شود ؟ گل

3 – گل بعد از تبدیل شدن به میوه چه تغییری می کند ؟ خشک می شود و از بین می رود .

4 – دانه ها از لحاظ تعداد به چند نوع می باشند ؟ دو نوع

 یک دانه : آلبالو – زرد آلو – گیلاس – هلو
 بیش از یک دانه : هندوانه – پرتقال – – کیوی – سیب – خیار – گوجه فرنگی .

5 – دانه ها در کجا قرار دارند ؟ در درون میوه.

6 – کار دانه چیست ؟ اگر دانه را بکاریم گیاه جدید به وجود می آید .

7 – دانه ها از چه لحاظ با هم تفاوت دارند ؟ رنگ – نرمی و سفتی – شکل – وزن – اندازه – خوراکی بودن یا نبودن .

8 – یک مثال برای دانه ی نرم بزنید ؟ باقلا یک مثال برای دانه ی سفت بزنید ؟ هلو

9 – چند دانه ی خوراکی نام ببرید ؟ گندم – جو – برنج – نخود – بادام – گردو .

10 – چند دانه ی غیر خوراکی نام ببرید ؟ دانه ی آلبالو ، گیلاس ، هلو .

سه نوع
 تک قسمتی : برنج – گندم – جو .
 دو قسمتی : نخود – لوبیا – عدس .
 چند قسمتی : دانه ی کاج .

12 – چند دانه نام ببر که از آنها روغن خوراکی به دست می آید ؟ آفتابگردان – سویا .

13 – چند دانه نام ببر که از آنها لوازم آرایشی به دست می آید ؟ بادام – بادام زمینی .

14 – یک دانه نام ببر که از ان نوشیدنی به دست می آید؟ دانه قهوه .

15 – چند دانه نام ببر که استفاده ی دارویی دارد ؟ دانه به و خاکشیر .

16 – قسمت های مختلف دانه که در همه ی دانه ها وجود دارد کدامند ؟ پوسته – اندوخته – گیاهک

17 – کدام جانوران را می شناسید که غذای آن ها میوه یا دانه است ؟ گنجشک – مرغ و خروس – سنجاب – موش و ….

18 – چرا دانه های گیاهان باید پراکنده شوند ؟ برای آنکه در جای مناسب برویند و به گیاه تبدیل شوند .

19 – دانه ها چگونه پراکنده می شوند ؟ به کم باد یا آب یا جانوران یا یا انسان ها

20 – انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند ؟
بعضی از دانه ها به پشم جانوران یا لباس انسان ها می چسبند و به کمک آنها جابه جا می شوند .

نه خیر – برای رشد کردن دانه ها باید در جای مناسبی که در آنجا نور و آب هست قرار بگیرد .

22 – گیاهان چگونه به وجود می آیند ؟ 1( از راه رویش دانه ها 2) از راه قلمه زدن .

23 – قلمه چیست ؟
به قسمتی از گیاه که بعد از کاشتن رشد می کند و گیاه جدیدی به وجود می آورد ، قلمه
می گویند .

24 – چند گیاه نام ببر که از راه قلمه زدن زیاد می شوند ؟ شمعدانی – حسن یوسف و …..

25 – چگونه گیاهان به ما و جانوران کمک می کنند؟

 ما می توانیم گیاهان را به عنوان غذا استفاده کنیم.
 برای ما اکسیژن تولید می کنند.
 از گیاهان در زیبا سازی خانه ها و فضا های دیگر استفاده می کنیم .

درس 10 علوم ” درون آشیانه “

1 – چرا چرخ ریسک به این نام خوانده می شود ؟ چون آشیانه اش را می بافد .

2 – چرخ ریسک از چه چیزهایی برای ساختن آشیانه اش استفاده می کند ؟ شاخه ها و برگ های نازک .
3 – چرخ ریسک چگونه شاخه ها و برگ های گیاهان را به هم می بافد ؟ با نوکش .

4 – چرخ ریسک درون آشیانهی خود را با چه چیزهایی پر میکند؟ با پرهای نرم خود یا پرندگان دیگر و یا با قسمتهای نرم گیاهان .

5 – چرا چرخ ریسک درون آشیانه ی خود را با چیزهای نرم پر می کند ؟ برای آنکه جای تخم هایش نرم باشد .
6 – چه کسی به چرخ ریسک این توانایی را داره است ؟ خدای توانا .

( اینجا در ومورد چند جانور اطلاعات نوشته ایم)
 بعضی از پرندگان مانند دارکوبها و هدهدها در سوراخهایی که تنهی درختان درست میکنند، آشیانه می سازند.
 گنجشک های خانگی ، بعضی از جغدها از سوراخ های موجود در سقف منازل قدیمی برای آشیانه سازی سازی استفاده می کنند.

 کلاغ ها لانه های کاسه ای شکل از گل و چوب و گیاه می سازند.

 پرندگان خوش آواز لانه های کاسه ای شکل کوچک روی شاخه های درختان کوتاه می سازد.
 لک لک ها روی مناره های بلند، درختان بزرگ و حتی روی بام لانه های بسیار بزرگی می سازند همه ساله آن را تعمییر می کنند .

8 – چرا جانوران برای خود لانه می سازند؟ برای آن که از خود و بچه ها یشان مراقبت کنند .

9 – سه جانور نام ببر که برای خود لانه می سازند؟ مورچه – زنبور – چرخ ریسک .

10 – آیا همه ی جانوران برای خود لانه می سازند ؟ خیر – جانوران بزرگ برای خود لانه نمی سازند .

11 – چرا جانوران بزرگ برای خود لانه نمی سازند ؟ چون می توانند از خود و بچه ها یشان مراقبت کنند .

12 – چند جانور نام ببر که نیازی به لانه سازی ندارند ؟ ببر – شیر – فیل – شتر و …..

13 – لانه برای جانوران چه فایده ای دارد ؟
 از خود و بچه هایشان مراقبت می کنند.
 درون لانه تخم می گذارند و از آنها مراقبت می کنند.
 درون لانه غذا ذخیره می کنند .

14 – دو جانور نام ببر که زیر خاک لانه می سازند ؟ مورچه و خرگوش .

15 – آیا مورچه برای خود لانه می سازد ؟ بله – در کجا ؟ زیر خاک – زیر تخته سنگ ها و درون درخت ها .

دانه و بعضی از گیاهان را می خورند .
17 – کدام جانوران ممکن است مورچه ها را شکار کنند ؟ مورچه خوار و پرندگان .

18 – آیا خرگوش برای خود لانه می سازد ؟ بله در کجا ؟ در زیر خاک .

19 – بچه ی خرگوش چه غذایی می خورد ؟ شیر و وقتی که بزرگ شد برگ و ساقه و دیگر قسمت های گیاهان را می خورد.

20 – خرگوش چگونه از بچه های خود مراقبت می کند ؟ آنها را در لانه هایی در زیر خاک به دنیا می آورد و به آنها شیر می دهد تا بزرگ شوند .

21 – کدام جانوران ممکن است خرگوش را شکار کنند ؟ روباه و عقاب .

22 – کانگورو ها در کجا از بچه ی خود مراقبت می کنند ؟ در کیسه ای در جلوی شکم خود و در آنجا به بچه شیر می دهند.

23 – بچه کانگوروها چه چیزی می خورند ؟ شیر و وقتی بزرگ شدند از گیاهان استفاده می کنند .
24 – دو جانور نام ببر که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند ؟ مورچه – زنبور عسل .

25 – ما از چه راههایی می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند ؟ محیط زندگی انها را آلوده نکنیم – جنگل ها را از بین نبریم – آب رودخانه ها و دریاها را آلوده نکنیم و ….

26 – مراحل زندگی کرم ابریشم را به ترتیب نام ببرید ؟
 کرم ابریشم از تخم بیرون می آید .
 کرم ابریشم برگ های توت را می خورد .
 روی یک شاخه پیله درست می کند .
 کرم تبدیل به پروانه می شود و پروانه پیله را سوراخ می کند و ازآن خارج می شود .
خلاصه : تخم، نوزاد کرمی شکل، پیله، پروانه

27 – زندگی کرم ابریشم از …. تخم … آغاز می شود . کرم ابریشم درون …… پیله …… به پروانه تبدیل می شود .

28 – مراحل زندگی قورباغه را به ترتیب نام ببرید ؟
 نوزاد قورباغه از تخم بیرون می آید.
 پس از مدتی دم خود را از دست می دهد.
 دست و پایش رشد می کند .
 از آب خارج می شود و در خشکی زندگی می کنند .

در آب .
30 – مراحل زندگی لاکپشت را به ترتیب نام ببرید ؟
 لاکپشت ها در گودال تخم می گذارند و روی آن را با خاک می پوشانند .
 بعد مدتی بچه لاکپشت ها از خاک بیرون می آیند .
 بچه لاکپشت ها به سوی دریا می روند و در انجا رشد می کنند .

31 – کدام جانور درون پیله رشد می کند ؟ کرم ابریشم .

32 – نوزاد کدام جانور بعد از مدتی دم خود را از دست می دهد و دست و پاهایش رشد می کنند ؟ قورباغه .

33 – کدام جانور ابتدا در آب و سپس در خشکی زندگی می کند ؟ قورباغه .

درس 11 علوم دوم ابتدایی

1 – دوره های مختلف زندگی را نام ببرید ؟ جنینی – نوزادی – کودکی – نوجوانی – جوانی – میانسالی – سالمندی( پیری)

2 – شما اکنون در کدام دوره ی زندگی خود قرار دارد ؟ کودکی .

3 – رشد یعنی چه ؟ بزرگ شدن موجودات زنده را رشد می گویند .

4 – آیا رشد همه ی افراد یکی است ؟ نه خیر . چرا ؟ به علت تغذیه و فعالیت های بدنی متفاوت ، بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر رشد می کنند .

همچنین آب و هوای سالم در رشد انسان ها موثر می باشد .

5 – چند نمونه از نشانه های رشد در دوره ی نوزادی و کودکی را نام ببرید ؟ افزایش قد و وزن – در آمدن دندان های شیری – جایگزینی دندان های شیری با دندان های دایمی .

6 – چند نمونه از تغییرات بدنی خود را از نوزادی تا هشت سالگی نام ببرید ؟ زیاد شدن وزن – افزایش قد – در آمدن دندان .

7 – از نوزادی تا هشت سالگی چه کارهایی یاد گرفته ای؟ راه رفتن بدون کمک دیگران – نوشتن – حفظ کردن شعر – لباس پوشیدن و …..

8 – چه روش هایی برای سالم رشد کردن پیشنهاد می کنید ؟ تغذیه ی مناسب – استراحت کافی – رعایت بهداشت – ورزش – زندگی در آب و هوای سالم .

9 – چرا باید از دندان های شیری خود مراقبت کنیم ؟ برای اینکه دندان های دایمی درست در بیایند و خوب رشد کنند .

10 – برای مراقبت از دندان ها چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ مسواک زدن به موقع – استفاده از نخ دندان – زیاد نخوردن شیرینی و شکلات .

شیر و لبنیات
12 – خوردن لبنیات چه فایده هایی دارد ؟ کمک می کند تا دندان ها و استخوان های ما خوب رشد کنند و محکم شوند .

13 – ما باید لبنیات ….. پاکیزه ……. و … سالم ……. مصرف کنیم .

14 – چند غذا نام ببر که از گیاهان به دست می آیند ؟ نان – انواع مربا ها و …..

15 – چند غذا نام ببر که ازجانوران به دست می آیند ؟ شیر – کره – انواع گوشت .

16 – ما غذا های خود را از کجا تامین می کنیم ؟ از گیاهان و جانوران .

17 – آیا می شود به جای لبنیات از بستنی استفاده کرد ؟ نه خیر . چون بستنی علاوه بر شیر، چربی و شکر دارد
که زیاده روی در مصرف بستنی برای سلامتی ضرر دارد .

درس  12 علوم دوم

1 – ماده یعنی چه ؟ تمام چیزهای اطراف ما ماده نام دارد . ماده جا می گیرد .

2 – چند ماده که در اطراف خود می بینی نام ببر؟ میز – صندلی – لباس – مداد – آب و …..
3 – به چه موادی جامد میگویند ؟

به موادی که شکل معین (مشخص)دارند، جامد میگویند . مثل: میز، کتاب، قند

به موادی که شکل معیین ( مشخص ) ندارند و شکل ظرفی را می گیرند که در آن
ریخته می شوند . مثل : آب – چای – نوشابه و ….

5 – به چه موادی گاز میگویند؟ گازها شکل مشخصی ندارند. بعضی از گازها به چشم دیده نمیشوند . مثل: هوا، گاز شهری
6 – کدام ماده هم به صورت مایع و هم به صورت جامد و هم به صورت گاز در محیط زندگی ما وجود دارد؟
آب: وقتیجامد است به صورت یخ، وقتی گاز است به صورت بخار و وقتی مایع است به صورت آب خوردنی
7 – به موادی که در هوا پخش می شوند چه می گویند ؟ گاز .

8 – وقتی که آب بخار می شود به چه شکلی در می آید ؟ گاز .

9 – مواد جامد چگونه به مایع تبدیل می شوند ؟ بر اثر گرما . (ذوب شدن یخ و شکلات و کره ) .

10 – مواد مایع چگونه به جامد تبدیل می شوند ؟ بر اثر سرما . ( تبدیل شدن آب به یخ ) .

11 – چند ماده ی خوراکی جامد نام ببر ؟ شکر – آجیل – شکلات .

12 – چند ماده ی خوراکی مایع نام ببر؟ آب – سرکه – چای – آبلیمو

13 – آیا مواد تغییر حالت می دهد ؟ بله . چگونه ؟ بر اثر گرما و سرما مواد تغییر حالت می دهند .

14 – اگر یک ماده ی جامد را به اندازه ی کافی … گرم …….. کنیم به مایع تبدیل می شوند .

درس 13 علوم دوم

1 – مهمترین ماده ای که روی مواد مختلف تاثیر می گذارد ، چیست ؟ آب .

2 – مواد مختلف را چگونه نگهداری می کنند ؟

 بعضی مواد را در جای خشک نگهداری می کنیم .
 بعضی مواد را در جای خنک یا سرد نگهداری می کنیم .
 بعضی مواد را دور از نور نگهداری می کنیم و ….

3 – چند ماده نام ببر که باید آنها را در جای خشک نگهداری کنیم ؟ نان – حبوبات – آجیل – داروها .

4 – چند ماده نام ببر که باید آنها را در جای خنک یا سرد مثل یخچال نگهداری کنیم ؟ میوه – سبزی – گوشت – انواع لبنیات .

5 – چند ماده نام ببر که باید آنها را در جای تاریک و دور از نور نگهداری کنیم ؟ بعضی از داروها – سیب زمینی – پیاز .

آب موجب تغییر شکل بعضی از مواد می شود .
7 – چرا بعضی از داروها را در شیشه های تیره به فروش می رسانند ؟ برای آنکه ان داروها اگر در برابر نور قرار بگیرند فاسد می شوند .

8 – هر یک از مواد غذایی زیر را باید کجا نگهداری کنیم؟
آجیل : جای سرد و خشک، گوشت: یخچال، حبوبات: جای خشک، نان: جای خشک، میوه: سرد

9 – شوینده ها(مایع ظرف شویی – پودر لباسشویی) بر چربیها چه اثری دارند؟
شوینده ها چربی ها را از بین می برند .

10 – شوینده ها در آب سرد چربی ها را بهتر از بین می برند یا در آب گرم ؟ در آب گرم .
11 – آیا می توانیم بیش از حد از شوینده ها استفاده کنسم ؟ نه خیر – چون اثر بد بر محیط زیست دارند .
12 – زباله ها به چند گروه تقسیم می شوند ؟ به سه گروه .
زباله های تر – زباله های خشک قابل استفاده – زباله های خشک غیر قابل قابل استفاده .
13 – برای زباله ی تر یک مثال بزنید ؟ باقی مانده ی مواد غذایی .
14 – آیا زباله های تر قابل استفاده هستند ؟ نه خیر .
15 – برای زباله ها ی خشک و قابل استفاده یک مثال بزنید ؟ کاغذ – شیشه – فلزات – مواد پلاستیکی .

16 – برای زباله ها ی خشک وغیر قابل استفاده یک مثال بزنید ؟ پوشک بچه – زباله های بیمارستانی .

17 – بازیافت یعنی چه ؟ استفاده ی دوباره از مواد دور ریختنی .

18 – جدا کردن مواد دور ریختنی چه فایده ای دارد ؟
محیط زیست کمتر آلوده می شود و می توانیم از بعضی زباله ها مثل کاغذ دوباره استفاده کنیم و در نتیجه به حفظ محیط زیست کمک کنیم .

درس  14 علوم دوم ابتدایی

1 – اصلی ترین ماده ی غذایی کشور ما چیست ؟ نان

2 – مراحل تهیه نان را به ترتیب نام ببرید؟
 درو کردن گندم
 آسیاب کردن گندم و تهیه آرد.
 خمیر کردن آرد
 پختن خمیر در نانوایی

3 – درو کردن چگونه انجام میشود؟ گندمها به وسیله ی داس یا به کمک ماشین مخصوص (کمباین) جمع آوری می شود .

4 – در مرحله ی آسیاب کردن چه کاری انجام می شود ؟ پوسته ی گندم جدا می شود و گندم به کمک آسیاب به ذرات ریز تر تبدیل می شود .

5 – برای خرد کردن دانه های گندم آن را … آسیاب ……. می کنند.

6 – در مرحله ی خمیر کردن چه کاری انجام می شود ؟ آرد گندم با آب به کمک مخلوط کن مخلوط می شود .

7 – خمیرکردن آرد چگونه انجام می شود ؟ به صورت دستی یا به کمک مخلوط کن .

8 – انواع آسیاب ها را نام ببرید؟ آسیاب آبی – آسیاب بادی – آسیاب برقی – آسیاب دستی .

9 – چند نمونه از روش های پخت نان را نام ببرید ؟ در تنور خانگی – در تنور نانوایی – در تنور صنعتی ( دستگاه )

10 – ضایعات نانی چیست ؟ قسمت هایی از نان که پخت خوبی نداشته باشد را ضایعات نانی می گویند .

11 – از ضایعات نان چه استفاده ای می شود ؟ برای خوراک دام و حیوانات خانگی مثل مرغ و خروس

منبع مطلب : dabesto.ir

مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

چشمه نور(علوم دوم)

1- برای دیدن چه چیزی لازم است؟ نور کافی لازم است.

2- چشمه نور چیست؟ به هر چیزی که از خود نور بدهد چشمه نور می‌گویند.

3- پرنورترین چشمه نوری که می‌شناسید چیست؟ خورشید

4- آیا چشمه نور دیگری را می‌شناسید؟ کبریت روشن- روشنایی گاز - نور مهتابی - لامپ روشن و ...

5- آیا کتاب، دفتر، مداد، تخته کلاس چشمه نور هستند؟ خیر

6- برای مطالعه کتاب به چه چیزی نیاز داریم؟ نور

7 - چراغ راهنما، چه کمکی به ما می‌کند؟ مانع تصادف خودروها و عابرین می‌شود - از ترافیک سنگین جلوگیری می‌کند.

8- آیا می‌توانید بگویید که از نور چه استفاده‌های دیگری می‌شود؟ رانندگی در خیابان‌ها - اتاق عمل - کلاس درس - زمین بازی و ...

9- سایه چگونه درست می‌شود؟ اگر نور از چیزی نگذرد در پشت آن سایه درست می‌شود.

10- نور از مقوا عبور می‌کند یا از شیشه؟ از شیشه

‌11- چه وقت سایه از خود جسم کوچک‌تر است؟ وقتی نور از بالا بر جسم بتابد.

12- آیا همیشه سایه یک جسم از خود آن جسم بزرگ‌تر است؟ خیر- وقتی که از طرف راست، جلو یا عقب نور به جسم بتابد سایه بزرگ‌تر می‌شود.

13- سایه یک میله یا جسم را در ساعات مختلف روز با هم مقایسه کنید چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ در صبح و عصر که نور از جلو و عقب بر میله می‌تابد سایه بلندتر از ظهر است.

14- آیا با شیشه هم می‌توان سایه درست کرد؟ خیر

15- اگر نور از جسمی نگذرد چه اتفاقی می‌افتد؟ در پشت آن سایه درست می‌شود.

16- چند چشمه نور طبیعی را نام ببرید؟ خورشید و ستارگان

17- از نور چه استفاده‌هایی می‌کنیم؟ برای دیدن در تاریکی - استفاده از وسایل برقی مانند تلویزیون - سینما - روشن کردن جاهای تاریک در شب

18- چه وقت سایه جسم از خود جسم از آن بزرگ‌تر است؟ وقتی که نور از کنار بر آن جسم بتابد.

منبع مطلب : mikailmikaili.blogfa.com

مدیر محترم سایت mikailmikaili.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

نمونه سوالات علوم بخش6دوم ابتدایی

ا-در خیابان های شلوغ استفاده از سوت برای هشداردادن به راننده ها یا عابرپیاده، کمکی نمی کند.چه راه حلی راپیشنهادمی کنید؟ استفاده از تابلوهای راهنمایی ورانندگی و چراغ راهنمایی.

2- هررنگ نورچراغ راهنما چه پیامی رابه راننده ها می دهد؟رنگ قرمزنشانه ی ایست،رنگ سبز نشانه ی حرکت ورنگ زردنشانه ی احتیاط است.

3- وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است،وظیفه ی ما چیست؟ وظیفه ی ما این است که صبرکنیم تا اتومبیل ها حرکت کنند.وقتی چراغ مخصوص عابرسبز شد حرکت کنیم.

4- چه اجسامی نور تولیدمی کنند؟ لامپ روشن- چراغ قوه- کبریت روشن- شمع روشن- شعله گاز-فانوس روشن- آتش- خورشید- چراغ راهنما.

5-چه اجسامی صوت تولیدمی کنند؟ رادیو- تلفن- شیپور-سوت- تلویزیون و...

6- چرادرروزروشن که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم؟چون خورشید که بزرگ ترین چشمه ی نور است همه جا راروشن کرده است.

7-آیا برای دیدن فقط نورلازم است؟خیر،یک انسان نابینا با توجه به وجود نور ولی باز هم نمی تواندببیند0

8- چگونه سایه تشکیل می شود؟وقتی نور از چیزی عبور نکند پشت آن چیز سایه درست می شود.

9- آیا سایه ی تمام اجسام که در مقابل نور گرفتید،مثل هم تیره است؟ خیر، بعضی تیره تر وبعضی روشن تراست.

10- آیا با شیشه هم می توانید سایه درست کنید؟ خیر،اگر هم ایجادشود سایه بسیارروشن است.

11- اجسامی راکه سایه دارندرانام ببرید؟ مقوای تیره –مداد-کتاب- عروسک و...

12- اجسامی که سایه ندارند؟ آب- آینه- شیشه و...

13- آیا درروز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟ بله، زمانی که کاملاًًً زیر منبع نور بایستیم.

14- هریک از چراغ های خودرو چه استفاده هایی دارد؟ چراغ های راهنما، جهت حرکت به راست وچپ رانشان می دهد.چراغ هایی که نور بالا دارند مسافت های زیادی ازجلوی ماشین را روشن می کنند.چراغ هایی که نورپایین دارند مسافت های نزدیک جلو ماشین راروشن می کنند. چراغ قرمز درپشت ماشین نشانه ایستادن ماشین می باشد.چراغ های چشمک زن نشانه ی نزدیک شدن با احتیاط به ماشین است.

15- چشمه ی نور چیست؟اجسامی که از خود نورتولیدمی کنند چشمه نورمی گویند.

16-چند نمونه نورهای طبیعی ومصنوعی نام ببرید؟نور های طبیعی: خورشید-ستارگان

نورهای مصنوعی: لامپ-آتش- شمع و...

17-از نور چه استفاده هایی می شود؟برای دیدن- علامت دادن- هشداردادن- رشد گیاهان- درست کردن سایه- تشخیص بعضی ازبیماری ها.

18- اندازه ی سایه ها در صبح وظهر و عصر چگونه است؟ درصبح وعصر بلند هستند چون خورشید مایل می تابد ولی درظهر کوتاه هستند چون ازبالا ومستقیم می تابد.

19- چگونه سایه ها کوچک وبزرگ می شوند؟ با دورونزدیک کردن جسم و منبع نورسایه ها بزرگ وکوچک می شوند.

20- اندازه سایه به چه چیزی بستگی دارد؟ به جهت تابش نور.

21- چرا پشت اجسام شفاف سایه درست نمی شود؟چون نورازآن ها عبورمی کند.

نکته 1-: بعضی ازاجسام چشمه ی نور نیستند اما نورانی هستند.مثل ماه و شبرنگ که نورشان قرضی است.

نکته 2- درفضا نیز سایه تولید می شود همین امر باعث ایجاد خورشید گرفتگی وماه گرفتگی می شود.

منبع مطلب : narry.blogfa.com

مدیر محترم سایت narry.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب