کلیپ وحشتناک از مچ پای مصدوم کنعانی زادگان | به دربی می رسد؟محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس در واکنش به اتهام وقت کشی سپاهانی کلیپی از وضعیت مچ پای ورم کرده خود منتشر کرد که مصدومیت او را تائید می کند. حال مشخص نیست با این ورم شدید در مچ پای کنعانی زادگان که حتی قادر به گذاشتن پایش روی زمین نیست، قادر به حضور در تمرینات […] نوشته کلیپ وحشتناک از مچ پای مصدوم کنعانی زادگان | به دربی می رسد؟ اولین بار در بتاکاپ. پدیدار شد. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب