خورشید غروب کرد به نثر ادبی

خورشید غروب کرد به نثر ادبیخورشید غروب کرد به نثر ادبی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

سعید جعفری

سعید جعفری

متن ساده و بدون بهره گیری از تخیّل و احساس یک متن زبانی است و متن یا نثری که به زیبایی های ادبی آراسته شود، «نثر ادبی» خوانده می شود.

نویسنده برای تبدیل یک متن زبانی به متن ادبی از عناصر زیر بهره می گیرد:

خیال و احساس

بهره گیری از عنصر خیال و احساس متن را زیباتر و دلپذیرتر می کند. این ویژگی ها باعث می شود تا با خواندن متن ادبی، عواطف و احساسات ما برانگیخته شود و با خواندن یا شنیدن متن از التذاذ ادبی بهره مند شویم.

به نمونه زیر دقّت کنید:

جملۀ زبانی: خورشید غروب کرد.

جملات ادبی:

◙ خورشید خرامان خرامان در افق خزید و خاموش شد .

◙ خورشید در افق فرو نشست و ماه برخاست.

◙ خورشید چشم بست و فرو نشست. خورشید فروکاست و ماه برخاست.

آنچه جملۀ زبانیِ «خورشید غروب کرد » را به متن و نثر ادبی تبدیل کرد استفاده از عنصر خیال و احساس است که در قالب آرایه های ادبی نمود یافته است.

◙ انتخاب واژه های مناسب

هر کلمه دو وجه دارد:

واژه ها به دلیل داشتن لفظ و معنی مختلف بار عاطفی متفاوتی را منتقل می کنند. در نثر ادبی لازم است نویسنده با انتخاب واژه های مناسب هم طلاعات را منتقل کند و هم حس مخاطب را تحریک کند.

نویسندۀ متن و نثر ادبی تنها به «چه گفتن » توجّه ندارد؛ بلکه برای تأثیرگذاری بیشتر به «چگونه گفتن» نیز توجّه دارد. شاید بتوان نثر ادبی را به ساختمانی تشبیه کرد که سازنده و معمار آن تنها به «ساختن برای سکونت» نیندیشیده باشد؛ بلکه از ذوق و هنر برای لذّت بردن از نماها و سازه ها نیز بهره گرفته باشد.

کاربرد نثر ادبی در زندگی روزمرّه

◙ شادباش

نثر زبانی: پدر و مادر عزیز! بازگشت از سفر حج و زیارت خانه خدا را تبریک و تهنیت و خوشامد می گوییم.

از طرف فرزندان

نثر ادبی: کبوتران سپیدبال عشق! مبارک باد بال و پرگشودن عارفانه تان در حرم محبوب و جرعه نوشیتان از زمزم الهی.                                                                                         از طرف فرزندان

شعرگردانی

شعر زیر را بخوانید و برداشتِ خود را از آن بنویسید.

عشق، شوری در نهاد ما نهاد / جان ما در بوته سودا نهاد

قلمرو زبانی: شور: ذوق، شوق، آشوب، فتنه / نهاد: سرشت، ذات / بوته: آوندی که در آن زر و سیم را بگدازند؛ بوته زرگری / سودا: عشق / قلمرو ادبی: نهاد، نهاد: (۱- سرشت ۲- گذاشت) جناس همسان / عشق، … نهاد: جانبخشی / بوته سودا: اضافه تشبیهی / جان … نهاد: جانبخشی، کنایه از آزمایش کردن / واج آرایی: ن / واژه آرایی: در، ما

بازگردانی: عشق، آشوب و فتنه ای در درون و سرشت ما گذاشت و جان ما در کوره کوزه گری قرارداد و ما را آزمود. (تا آلودگی های ما را از ما جدا گرداند.)

گفت وگویی در زبان ما فکند / جست وجویی در درون ما نهاد

قلمرو زبانی: فکند: افکند / کرمک: کرم کوچک  / راغ: دامنه کوه، مرغزار / به در «به شب»: در / قلمرو ادبی: گفت وگویی … فکند؛ جست وجویی … نهاد: جانبخشی / گفت وگویی … فکند: کنایه از «به سخن گفتن واداشتن» / واج آرایی: د / واژه آرایی: در، ما

بازگردانی: عشق ما را به سخن گفتن برانگیخت و شوق پژوهش و کاوش را در درون ما قرار داد.

دم به دم در هر لباسی رخ نمود / لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد

قلمرو زبانی: دم: نفس / رخ: چهره/ قلمرو ادبی: دم: مجاز از لحظه / رخ نمودن: کنایه از جلوه گری کردن / دم … نمود؛ لحظه … نهاد: جانبخشی / رخ ، پا: تناسب / پا نهادن: کنایه از وارد شدن

بازگردانی: عشق هر لحظه به گونه ای جلوه گری کرد و خود را به ما نشان داد و هر لحظه وارد جایگاه تازه ای شد.

فخرالدین عراقی

منبع مطلب : www.jafarisaeed.ir

مدیر محترم سایت www.jafarisaeed.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سؤالات امتحان نهایی سوم عمومی بخش نگارش

سؤالات امتحان نهایی سوم عمومی بخش نگارش

1- عبارت زیر را ویرایش کنید.5/0-82

هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شده گان شامل این قانون شده اند .

2- بیت زیر را مختصر جابه جایی به نثر بازگردانی کنید . 5/‌‌‌‍ .- 82

گرت همواره باید کامکاری            زمور آموز رسم بارداری

3- با آرایه ی تشخیص ، فرا رسیدن بهار ، در دو جمله جداگانه ، نوید دهید . 1- 82

4- جمال زاده ، هدایت و دهخدا در طنز پردازی چه شیوه ای داشتند ؟ 1- 82

5- در سال های اخیر کدام منبع تحقیقاتی بیش از همه بر روند تحقیقاتی تاثیر گذاشته است ؟ 25/.-82

6- دایرةالمعارف فارسی در چند جلّد و به سرپرستی چه کسی تدوین شد ؟ 5/.- 82

7- برای اطلّاع از شرح حال دانشمندان و بزرگان از کدام منبع تحقیق بهتر است استفاده کنید ؟ 25/.- 82

8- طنز چیست ؟ 5/.- 82

9- تالیف دایرةالمعارف فارسی به شیوه ی نوین در ایران از چه زمانی و با ترجمه ی چه کتابی آغاز شد ؟ 5/.-82

**10- معمولاً چه مطالبی می تواند الهام بخش یک نمایش نامه نویس باشد ؟ ‌‌‍) ذکر سه مورد کافی است . ) 75/.- 82

11- جمله ی « خورشید طلوع کرد » به کمک واژگان یا تعبیرات مناسب دیگر ، به یک جمله ی ادبی تبدیل کنید . 5/.- 82

12- چه عاملی سبب شده است که نوشته ی زیر آهنگین شود ؟ 5/0-82

یاشا نشست به انتظار طلوع ، که دستی ناپیدا رنگ نارنجی را چون دانه های --------------------

13- در عبارت لب گشود « مروارید و در می ریخت ، صدایش مثل مخمل نرم و لطیف یود . » کدام واژه ها استعاره هستند ؟ 5/. 82

**14- چرا در باز آفرینی یک اثر ، اثر دقیقاُ همان اثر اولیه نیست ؟ 5/. 82

15 - اساس و پایه ی همه ی طنزها چیست ؟ 5/. 82

16- نویسنده زندگی نامه ی زیر را با چه شیوه ای آغاز کرده است ؟ 25/.- 83

« اصلاحگر بود یا قدّیس یا سیاستمداری بی پروا ؟ در نظر اکثریت جهانیان « گاندی »اصلاحگری انقلابی بود. مردی لاغر اندام ، ... »

17- روش های گردآوری اطلاعات برای زندگی نامه نویسی را بنویسید . ( سه مورد ) 75/.- 83

18- نام دو اثر معاصر را که در طنز های خود از واژه های عامیانه ، ضرب المثل ها و کنایات استفاده کرده اند ، بنویسید . 5/. 83

19- دو نمونه از منابع غیر چاپی استفاده شده در تحقیق را نام ببرید . 5/. 83

20- جمله ی « خورشید طلوع کرد » را با استفاده از آرایه ی تشبیه به اثر ادبی بنویسید . 5/. 83

21- بیت زیر را با جابه جایی مختصر به نثر بازگردانی کنید . 5/. 83

دانی که را سزد صفت پاکی آن کاو وجود پاک نیالاید

22- جمله ی مقابل را ویرایش کنید . 1 83

« خانم مدیره ی محترمه آزمایشات شیمی را زباناُ تایید کرند . »

23- مقاله ها از نظر شیوه ی نوشتن چند گونه هستند ؟ نام ببرید . 1- 83

24- چرا مقاله ی « کتاب و کتاب خوانی » در کتاب زبان فارسی سال دوم ، یک مقاله ی تحقیقی است ؟ 5/. 83

25- نویسنده ، زندگی نامه ی رمان گونه را بر چه اساسی می نویسد ؟ 1- 83

26- بیت زیر را با جابه جایی مختصری به نثر بازگردانی کنید . 5/. 83

« اگر هوشمندی به معنی گرایی که معنی بماند نه صورت به جای »

27- جمله ی « محبت دل انسان را شاد می کند .» را یک بار به کمک تشبیه و بار دیگر با استعاره به نثر ادبی بنویسید . 1- 83

28- اساس تمام شیوه های ساخت طنز بر چه چیزی استوار است ؟ 5/. 83

29- جمله ی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید . 5/. 83

وجود دو عنصر . . . و . . . کافی است تا نثر ما هنری تلقّی گردد .

30- شیوه ی نگارش نوشته ی زیر را مشخّص کنید . 5/. 83

31- شیوه ی نگارش نوشته ی زیر را مشخص کنید . 5/. 83

مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه ی کوه تنها افتاده بود وآفتاب رو بود . یک فرهنگ دوست ، عمارتش را در وسط زمین های خودش ساخته بود ، تابلوی مدرسه هم حسابی بزرگ و خوانا ، از صد متری داد می زد که : توانا بود . . . »

32- ضرب المثلی بنویسید که در آن به صورت طنزآمیز از « آرزوهای طولانی » انتقاد شده باشد . 5/. 83

33- عبارتهای زیر را ویرایش کنید .1-83

الف : هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شده گان شامل این قانون شده اند .

ب : آیا چه گونه پیامبر « صلّی الله » بر علیه کفّار جنگید .

34- مولوی در دو بیت زیر از کدام قشر انتقاد می کند ؟25/0-83

« آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ، ای فرخنده پی

گفت از حمّام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانوی تو !»

35- از جمله منابع رایانه ای که دسترسی به مراکز اطلاعاتی سراسر دنیا را ممکن می کند ، چیست؟ 25/0-83

36- دایره المعارف فارسی در چند مجلد و و به سرپرستی چه کسی تدوین شد؟5/- 83

37- در نوشته ی زیر ، نویسنده از چه شیوه ای برای نوشتن زندگی نامه ، بهره گرفته است؟5/0-83

« ابراهیم شیرازی با چهره ی قدرتمند و چیره اما قدری گرفته و فشرده ، سحر در دالان خانه قدم می زد...»

38- شیوه ی نگارش نوشته ی زیر را مشخص کنید.5/0-83

« مدرسه دو طبقه بود و نوساز و در دامنه ی کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود . یک فرهنگ دوست ، عمارتش را وسط زمین های خودش ساخته بود ، تابلوی مدرسه هم حسابی بزرگ و خوانا ...»

39- بیت زیر را با جابه جایی مختصری به نثر باز گردانی کنید.5/0-83

از تیغ کوه تا لب دریا کشیده اند فرشی کش از بنفشه و سبزه است تار و پود

40 جمله زیر را کامل کنید.5/0-83

وجود دو عنصر .................و........................کافی است تا نثر ما هنری تلقی گردد.

41 - ترکیب های مشخص شده ی عبارت زیر هریک کدام آرایه ی ادبی را نشان می دهد؟ 5/0-83

« تو ای بهار آرزوی من ، به دوش نسیم پرواز می کنی.

42- جمله زیر را کامل کنید. 5/0-83

نویسندگان از شیوه های مختلف برای ساخت طنز استفاده می کنند که اساس همه ی آنها .............است.

43 - عبارت های زیر را ویرایش کنید25/1- 82- شهریور

الف- یک افسر بازرسی هنگام بازدید، یک گلوله درکرد و کلّه ی یکی از قاچاقچیان را زد .

ب- در سال 334 ، آل بویه ، بغداد را فتح و خلیفه را بر کنار و پسرش را به جای او برگماردند

44- مقاله ها از نظر شیوه ی نوشتن به چند گونه تقسیم می شود ؟ فقط نام ببرید. 75/0- 82

45- روش گردآوریاطلاعات را برای نوشتن « زندگی نامه » بنویسید.(دو مورد) 5/0 82

46- بیت زیر را با مختصر جابجایی به نثر بازگردانی کنید 5/0- 82

گرت همواره باید کامکاری زمور آموز رسم بردباری

47- اساس تمام شیوه های ساخت طنز بر چه استوار است؟5/0- 82

48- نام چهار منبع از منابع دیداری و شنیداری تحقیق را بنویسید .1-82

49- ابهام جمله ی زیر را مشخص کنید و آن را ویرایش نمایید.1- 82 خرداد

انیشتن ، پس از بیست و دو سال زندگی در شهر پرینستون امریکا در گذشت.

50- عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست؟ 5/0-82

51- هنگام نگارش زندگی نامه ، توجه به چه نکاتی ضروری است؟(دو مورد)5/0-82

52- شعر زیر را با جا به جایی به صورت نثر در آورید.5/0-82

خاتم ملک سلیمان است علم جمله عالم صورت و جان است علم

53- سه ویژگی یک نوشته ی ادبی را بنویسید.75/0-82

54- شخصیت هایی چون «جمال زاده ، هدایت و دهخدا »در طنز خود از چه شیوه ای به خوبی استفاده کرده اند؟75/0-

55- ویژگی های دایرةالمعارف فارسی که به سرپرستی دکتر مصاحب تدوین شد چیست؟1-82

56- جمله ی زیر را ویرایش کنید.5/0- 81 دی ماه

مورّخان جرئت به افشای کشف خود کردند.

57- چرا در جمله ی زیر کاربرد حرف نشانه ی «را»پس از کلمه « آمد» نادرست است؟ 5/0-81

« نتایجی که امروز به دست آمد را گزارش می کنم.»

58- عبارت زیر را ویرایش کنید: 5/0-81

هنوز معلوم نشده است چه تعداد از قبول شده گان شامل این قانون شده اند.
59- جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 5/0- 81

زندگی نامه گونه ای از نوشته های .......................است.

60- دو دایره المعارف به زبان فارسی را نام ببرید. 5/0-81

61- چرا خنده ی حاصل از خنده ی شادمانی نیست؟5/0

62- بیت زیر را با جا به جایی مختصری به نثر بازگردانی کنید. 5/0- 81

« گرت همواره باید کامکاری زمور آموز رسم برباری

63- درباره یکی از دو موضوع زیر قطعه ای ادبی بنویسید.1-81 الف آسمان ب- معلم حوب من

64- جمله های زیر را ویرایش کنید. 1- 81 شهریور

الف- همه ی بچه ها به او احسن گفتند.

ب- ادامه و تاکید بر انجام چنین تمرین هایی باعث تقویت مهارت های نگارشی می گردد.

65- زندگی نامه چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟دو مورد 5/0-81

66- دو بیت زیر را با رعایت نکات و با توجه به اصول و قواعد نگارش در چهار سطر بازنویسی کنید.1-81

گردن چه نهی به هر قفایی راضی چه شوی به هر جفایی

چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال خویشتن باش

67- نوشته ی ادبی چه تأثیری در خواننده می گذارد.دو مورد 5/0-81

68- جمله ی زیر را کامل کنید . 5/0-81

نوشنه های تشریحی حاصل ..........................و.......................هستند.

69- اگر نویسنده عمدا به جای« تنظیم کنندگان» از« طنزیم کنندگان» استفاده کند از کدام شیوه ی طنز پردازی بهره برده است.5/0- 81

70 -چرا جمله ی زیر ازنظر نگارشی نادرست است؟ 5/0-81 خرداد

کلیات لایحه ی بودجه در جلسه ی امروز مجلس مطرح و به تصویب رسید.

71- جمله های زیر را از نظر نگارشی ویرایش کنید.5/0-81

الف به قول معروف خسته شدم . این بیمار از ضعف برخوردار است.

72- اگر بخواهیم چیزی یا جایی را که امروز وجود ندارد تشریح کنیم چه باید بکنیم؟5/0-81

73- بیت زیر را با رعایت نکات و با توجه به اصول و قواعد نگارش در چهار سطر بازنویسی کنید.1-81

افسرده مباش اگر نه سنگی رهوارتر آی اگر نه لنگی

74- برای جمله ی « با رسیدن بهار شکوفه ها باز شد» به کمک زبان هنری و ادبی ، تعبیری دیگر بنویسید. 5/0-81

75- وجود غلط های املایی چه تأثیری در طنز دارد ؟5/0- 81

76- برای انجام دادن هر گونه پژوهش ابتداباید چه کرد ؟5/0-81

77- جملات زیر را ویرایش کنید : 1-80

الف- سارق را دستگیر و به زندان بردند.

ب- یک افسر حفاظت دشمن یک گلوله در کرد و کله ی یکی از مخالفان را زد.

78- برای اینکه زندگی نامه ای حالت معمول و عادی نداشته باشد به چه گونه ای می توان نوشت؟یک مورد 5/0-80

79- بیت زیر را با جابه جایی مختصری به نثر باز گردانی کنید: 1- 80

شنیدم که در تنگنایی شتر بیفتاد و بشکست صندوق در

80 در باره ی خنده ی حاصل از طنز توضیح دهید. یک سطر .5/0-80

81- دایره المعارف عنوان چه نوع کناب هایی است؟5/0- 80

82- دو عاملی که نثر معمولی را به نثر هنری تبدیل می کند نام ببرید.5/0-80

83- منظره ای را به دلخواه در یک بند (حداقل چهار سطر )توصیف کنید.1-80

84- عبارت زیر را ویرایش کنید . 5/0-84خرداد

بازرسان با توجه به سوابق گذشته ی متهم ، نتایج به دست آمده را تلفنا یا با پست گزارش می کنند.

85- نوشنه های تحلیلی حاصل.............................ما هستند.5/0-84

86- در نوشته ی زیر که بخشی از زندگی نامه ی ملا صدرای شیرازی است ، نویسنده از چه شیوه ای بهره گرفته است؟5/0 84

« ابراهیم نگاه را از لای در گذراند و به محمد انداخت . محمد با چشمان بسته سخن می گفت . اما چاره ای نبود.لایچشم ها را آهسته باز کرد و گفت: عاقبت این نور مرا کور خواهد کرد، پدر......»

87- بیت زیر را به نثر بازگردانی کنید. 1-84

اگر هوشمندی به معنی گرای که معنی بماند نه صورت به جای

88- شیوه های ساخت همه ی طنز ها بر چه اساسی است؟ 5/0- 84

89- یک بند ادبی در مورد «خورشید» بنویسید.1-84

90- لوح فشرده (دیسکت) جزء کدام منابع تحقیق محسوب می شوند ؟5/0

91- از میان واژگان داخل کمانک واژه ای را انتخاب کنید که مناسب یک نوشته ی ادبی و هنری باشد.5/0-84

( همانند مثل )امواج که به شنزار ساحل راه می جویند ، دقایق عمر ما نیز به (جهت سوی )فرجام خویش می شتابند.

منبع مطلب : adabiyat-e-jam.blogfa.com

مدیر محترم سایت adabiyat-e-jam.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.
دانلود ویدیو

منبع مطلب : qvideo.ir

مدیر محترم سایت qvideo.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب