سنگین ترین شکست رئال مادرید مقابل بارسلوناسنگین ترین شکست رئال مادرید مقابل بارسلونا را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

شکست سنگین رئال مادرید مقابل بارسلونا در ال کلاسیکو

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.
با کیفیت 144p
با کیفیت 240p
با کیفیت 360p

بزرگترین بردهای بارسا مقابل رئال

بزرگترین بردهای بارسا مقابل رئال

بزرگترین بردهای بارسا مقابل رئال:

13.1 می ۱۹۰۲ (اولین ال کلاسیکو تاریخ) : بارسلونا ۳- ۱ رئال مادرید – گلها: استینبرگ(۲) ، خوان گمپر

13.2 می ۱۹۰۶ : بارسلونا ۵ – ۲ رئال مادرید – گلها: والاس(۲) ، پنز(۲) ، فورنس

1.3 نوامبر ۱۹۱۳ : بارسلونا ۷ – ۰ رئال مادرید – گلها: کرلیر(۳) ، آلکانتارا ، والاس(۲) ، گرین ول

5.4 مارس ۱۹۱۶ : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید – گلها: وینیالز(۲) ، مارتینز

4.5 نوامبر ۱۹۱۷ : بارسلونا ۴ – ۱ رئال مادرید – گلها: وینیالز ، هرمئو ، ساگی ، گامباو

18.6 فوریه ۱۹۲۰ : بارسلونا ۷ – ۱ رئال مادرید – گلها: آلکانتارا(۳) ، وینیالز ، سانچو ، پلازا ، لاکاتوس

11.7 ژانویه ۱۹۲۱ : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید – گلها: گارسیا(۲) ، پیرا

15.8 آپریل ۱۹۲۶، یک چهارم پایانی جام حذفی اسپانیا ، دور رفت : بارسلونا ۵ – ۱ رئال مادرید – گلها: سامیتیر(۴) ، پیرا
دور برگشت : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید – گلها: پیرا(۲) ، سامیتیر

19.9 مارس ۱۹۲۷ : بارسلونا ۵ – ۱ رئال مادرید – گلها: پدرال(۲) ، سامیتیر(۲) ، ساگی

20.10 مارس ۱۹۲۷ : بارسلونا ۴ – ۱ رئال مادرید – گلها: ساستر(۲) ، پدرال ، کوئسادا (گل به خودی)

۲۱.11 آپریل ۱۹۳۵ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید – گلها: ونتولرا (۴) در دقایق ۴۳ ،۶۲ ، ۶۸ ، ۸۲ ، اسکولا در دقیقه ۴۸

۱.12دسامبر ۱۹۴۰ ، بازی رفت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید – گلها: ساس پدرا (۲) در دقایق ۴۹ و ۶۹ ، والاماس در دقیقه ۵۳

۲۶.13 دسامبر ۱۹۴۳ : بارسلونا ۴ – ۰ رئال مادرید – گلها: مارتین(۳) در دقایق ۱۳ ، ۳۷ ، ۴۰ ، براوا در دقیقه ۵۲

25.14 مارس ۱۹۴۵ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید – گلها: سزار(۲) در دقایق ۴۱ و ۴۶ ، براوا در دقیقه ۵۲ ، اسکولا در دقیقه ۷۷ ، گونزالو در دقیقه ۸۶

25.15 ژانویه ۱۹۴۸ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۴ – ۲ رئال مادرید – گلها: سگوئر در دقیقه ۲ ، باسورا(۲) در دقایق ۲۸ و ۵۸ ، سزار در دقیقه ۴۳

24.16 سپتامبر ۱۹۵۰ ، بازی رفت لالیگا (سنگین ترین شکست مادرید در رقابت های لالیگا) : بارسلونا ۷ – ۲ رئال مادرید – گلها: نیکولا(۲) در دقایق ۹ و ۵۶ ، سزار در دقیقه ۱۴ ، مارکوس در دقیقه ۳۹ و ۸۸ ، گونزالو در دقیقه ۶۲ ، باسورا در دقیقه ۸۲

2.17 مارس ۱۹۵۲ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۴ – ۲ رئال مادرید – گلها: ویلا سلر در دقیقه ۱۷ ، سزار (۳) در دقایق ۳۶ و ۵۶ و ۸۴

۲۱.18 فوریه ۱۹۵۴ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۵ – ۱ رئال مادرید – گلها: تجادا (۲) در دقایق ۱۴ و ۸۶ ، سزار در دقیقه ۵۰ ، مورنا در دقیقه ۷۴ و مانچون در دقیقه۸۹

19. فصل ۵۷-۱۹۵۶ ، دور برگشت یک چهارم پایانی جام حذفی : بارسلونا ۶ – ۱ رئال مادرید * گلها : مارتینز (۴) در دقایق ۴ ، ۴۸ ، ۵۰ ، ۶۳ ، کوبالا در دقیقه ۳۵ ، ویلاورده در دقیقه ۷۹

26.20 اکتبر ۱۹۵۸ ، بازی رفت لالیگا : بارسلونا ۴ – ۰ رئال مادرید – گلها: اواریستو (۳) در دقایق ۲۲ و ۶۸ و ۷۰ ، تجادا در دقیقه ۸۴

17.21 فوریه ۱۹۷۴ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید * گلها: آسنسی(۲) در دقایق ۳۰ و ۵۴ ، کرایف در دقیقه ۳۹ ، خوان کارلوس در دقیقه ۶۵ ، ساتیل در دقیقه ۶۹

2.22 سپتامبر ۱۹۸۴ ، بازی رفت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید * گلها: آنخل(گل به خودی) در دقیقه ۴۶ ، آرچیبالد در دقیقه ۸۶ ، کالادره در دقیقه ۸۹

23. فصل ۸۶ – ۱۹۸۵ ، دور برگشت یک شانزدهم پایانی رقابت های لیگ کاپ : بارسلونا ۴ – ۰ رئال مادرید * گلها : آماریا(۲) در دقایق ۲ و ۴۱ ، اوربانو در دقیقه ۴۷ ، استفان در دقیقه۶۷

۸.24 ژانویه ۱۹۹۴ ، بازی رفت لالیگا : بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید * گلها: روماریو (۳) در دقایق ۲۴ و ۵۶ و ۸۱ ، کومان در دقیقه ۴۷ ، ایوان لگلسیاس در دقیقه ۸۶

۱۱.25فوریه ۱۹۹۶ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید * گلها : کوردو (۲) در دقایق ۳۷ و ۹۳ ، فیگو در دقیقه ۷۱

۸.26 مارس ۱۹۹۸ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید * گلها : اندرسون در دقیقه ۶۹ ، فیگو در دقیقه ۸۰ ، جیووانی در دقیقه ۸۵

۱۵.27 فوریه ۱۹۹۹ ، بازی برگشت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید * گلها: لوئیز انریکه(۲) در دقایق ۴ و ۳۶ ، ریوالدو در دقیقه ۸۰

۲۰.28 نوامبر ۲۰۰۴ ، بازی رفت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید * گلها: اتوئو در دقیقه ۲۸ ، فن برونکهورست در دقیقه ۴۲ ، رونالدینیو در دقیقه ۷۶

۱۹.29 نوامبر ۲۰۰۵ ، بازی رفت لالیگا : بارسلونا ۳ – ۰ رئال مادرید * گلها : اتوئو در دقیقه ۱۴ ، رونالدینیو (۲) در دقایق ۵۹ و ۷۷

۲.30 می ۲۰۰۹ ، بازی برگشت لالیگا: بارسلونا ۶ – ۲ رئال مادرید * گلها : آنری(۲) در دقایق ۱۴ و ۵۸ ، پویول در دقیقه ۱۹ ، مسی(۲) در دقایق ۳۵ و ۷۵ ، پیکه در دقیقه ۸۳

۲۹.31 نوامبر ۲۰۱۰ ، بازی رفت لالیگا: بارسلونا ۵ – ۰ رئال مادرید * گلها : ژاوی در دقیقه ۱۰ ، پدرو در دقیقه ۱۸ ، ویا(۲) در دقایق ۵۵ و ۵۸ ، جفرن در دقیقه ۹۰
.32 21 نوامبر 2015 ، بازی رفت لالیگا: بارسلونا 4 – 0 رئال مادرید * گلها : سوارز(2) در دقایق 11 و 74 ، نیمار در دقیقه 38 ، اینیستا در دقیقه 52

پرچم بالاست

سنگین‌ترین شکست تاریخ بارسلونا کدام است؟

سنگین‌ترین شکست تاریخ بارسلونا کدام است؟

به گزارش "ورزش سه"، بارسلونا دیشب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به مصاف بایرن مونیخ رفت و در یکی از بدترین شبهای تاریخ خود مقابل این تیم 8-2 شکست خورده و تحقیر شد. اما این سنگین ترین شکست تاریخ بارسا نبود.

شکست دیشب بارسا مقابل بایرن در ورزشگاه استادیو دالوز شهر لیسبون بعد از 74 سال اولین بار بود که بارسا در یک بازی از حریفش 8 گل دریافت می کرد. مورد قبلی به سال 1946 برمیگشت که بلوگرانا در جام حذفی اسپانیا مقابل سویا با نتیجه 8-0 شکست خورده بود.

اما شکست دیشب مقابل بایرن مونیخ با وجود سهمگین بودنش بدترین شکست تاریخ کاتالانها نیست. چرا که آنها در دهه 40 میلادی سابقه دو بار شکست 11-1 را هم در کارنامه دارند.

تحقیرآمیزترین شکست از میان این دو شکست 11-1 در سال 1943 در ال کلاسیکو و در مقابل حریف سنتی بارسا، رئال مادرید اتفاق افتاده.

بارسا در آن سال در نیمه نهایی کوپا دل ری به رئال مادرید برخورد کرد. کاتالانها با اینکه بازی رفت را 3-0 پیروز شدند ولی در بازی برگشت سخت‌ترین شکست خود را تجربه کرده و بازی را 11-1 به مادریدی ها واگذار کردند. بلوگرانا دو سال قبل از آن هم در یک بازی لالیگا مقابل سویا با همین نتیجه شکست خورده وبد.

جالب اینجا است که در جریان شکست 11-1 بارسا مقابل سویا این کاتالانها بودند که ابتدا 1-0 از حریف پیش افتادند ولی بعد نوبت به سویا بود که در بازه زمانی یک ساعته 11 بار دروازه بارسا را باز کند. هر 11 گل سویا از دقیقه 23 تا 83 بازی به ثمر رسید.

بارسا در پایان آن فصل رتبه چهارم لالیگا را بدست آورد و این در حالی بود که سویا در رتبه پنجم به کار خود پایان داده بود.

بارسلونا در سال 1935 هم مقابل رئال مادرید شکست 8-2 را تجربه کرده بود. فرناندو سانودو ستاره رئال در آن بازی 4 گل به ثمر رساند و از آن زمان تا امروز هیچ بازیکن دیگری موفق نشده در یک بازی ال کلاسیکو 4 بار دروازه حریف را باز کند.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب