انواع هدف را نام ببرید تفکر هفتمانواع هدف را نام ببرید تفکر هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

سوالات درس به درس پایه هفتم

1-بزرگان دین ما همواره به چه چیز تاکید داشتند؟


2-بزرگان دین ما زمان را مانند چه چیز می دانستند.


3-پیامبر اسلام در مورد عمر چه می فرمایند؟


4-حضرت علی درمورد استفاده از فرصت ها چه می فرمایند؟


5-چرا عمر مهم تر از پول ثروت است؟


6-مدیریت زمان یعنی چه؟


7-اهداف چند دسته اند؟نام ببرید.


8-اهداف کوتاه مدت یعنی چه؟


9-اهداف میان مدت یعنی چه؟


10-اهداف بلند مدت یعنی چه؟


11-برنامه ریزی یعنی چه؟


12-برنامه ریزی به شما چه کمک های می کند؟


13-موانع مدیریت زمان را بنویسید.
پاسخ سوالات


1-استفاده درست از زمان


2-زمان را مانند طلا می دانستتد.


3-درباره عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش.


4-وقت چون ابر می گذرد فرصت های خیر را دریاب.


5-چون عمر اگر بگذرد نمی توان دوباره آن را به دست آورد ولی اگر پول و ثروت اگر از دست رود با کار دتلاش دوباره می توان به آن دست یافت.


6-یعنی مدیریت عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

به عبارت دیگر مدیریت فرصت هایی است که زندگی در اختیار ما قرار می دهد.

در اصل مدیریت زمان  مدیریت بر رفتار و انجام به موقع کارهاست.


7-سه دسته . اهداف کوتاه مدت،اهداف میان مدت،اهداف بلند مدت


8-یعنی اهدافی که برای یک روز ،یک هفته یا یک ماه تنظیم می شوند.


9-یعنی اهدافی که برای یک سال و یا دو سال تنظیم می شوند.


10-یعنی اهدافی که برای پنج سال ،ده سال و یا دوازده سال تنظیم می شوند.


11-یعنی انجام تعدادی فعالیت حساب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر.


12

1>اهداف خود را مشخص کنید.

2>در تعیین اهداف اولویت هارا در نظر بگیرید و مشخص کنید که کدام یک از اهداف برای شما مهم تر است.

3>برای رسیدن به اهداف چه کارهایی را و در چه مدت زمانی باید انجام دهید 

4>برای رسیدن به اهداف کدام یک از منافع مادی و مالی مورد نیاز است.


13-

1>هرگاه اجازه دهید کسی یا چیزی مانع انجام کارتان شود.

2>هرگاه ندانید چه کارهایی برای شما اولویت دارد.

3>هرگاه دچار تنبلی شوید.

4>هرگاه بخواهید چندین کار را که بیش از حد توان شماست انجام دهید.

5>هرگاه برای استفاده از زمان برنامه ای نداشته باشید.

6>هرگاه انگیزه خود را از دست بدهید و به خود تلقین کنید که هرچه تلاش می کنید بی فایده ست.


منبع مطلب : darsbedars.blog.ir

مدیر محترم سایت darsbedars.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوالات درس به درس پایه هفتم

سوالات درس مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت تفکر وسبک زندگی

1-ارتباط چیست؟

2-ارتباط چند نوع است؟مثال بزنید.

3-جامعه انسانی چگونه شکل می گیرد؟

4-نتیجه ارتباط با یکدیگر را بنویسید.

5-جملاتی در مورد اهمیت ارتباط با یکدیگر بنویسید.

6-عناصر ارتباطی را بنویسید.

7-آداب ارتباط یا پل های ارتباطی را تعریف کنید.

8-آداب معاشرت یعنی چه؟

9-در ارتباط برقرار کردن با کوچک ترها چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

10-در ارتباط برقرار کردن با دوستان و همسالان چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

11-در ارتباط برقرار کردن با اعضای خانواده چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

12-در ارتباط برقرار کردن با سایر بزرگسالان (به جز اعضای خانواده و اقوام) چه آدابی را باید رعایت کنیم؟

پاسخ سوالات

1-ارتباط یعنی انتقال پیام از یک فرد به فرد دیگر یا از یک فرد به عده ای از افراد به صورت کلامی و یا غیرکلامی باهدف تأثیرگذاری بر افکار، احساسات و رفتار دیگران.

2- 1-کلامی:صحبت کردن با حالتهای مختلف، نوشته  2-غیرکلامی:حرکات دست، حالت چهره، تصاویر، استفاده از لباسهای خاص

3-جامعه انسانی از طریق برقراری ارتباط افراد با یکدیگر شکل می گیرد.

4-افراد در نتیجه ارتباط با یکدیگر رشد فکری و اجتماعی مییابند و احساس ایمنی خاطر در آنها به وجود می آید.

5-  

1-می توانیم مشکلات خود را حل نماییم.

2-می توانیم با دیگران مشورت کنیم.

3-می توانیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم.

4-می توانیم تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

5-...........................................................................

6-فرستنده پیام،گیرنده پیام، پیام و بازخورد نسبت به پیام.

7-به عواملی که موجب می شود رابطه بین برخی از افراد به خوبی ادامه پیدا کند، آداب ارتباط یا پله ای ارتباطی میگویند.

8-به مجموع رفتارهای درستی که باید در برخورد با یکدیگر در موقعیت های مختلف رعایت نماییم.

9-با محبت کردن و خوش رویی و با ادب و احترام با کودکان رفتار نماییم و پرهیز ار رفتاری که موجب ترس و وحشت آنها می شود.

10-با سلام کردن ،محبت کردن، درس دادن و پرهیز از مسخره کردن،غیبت کردن و همچنین کمک کردن به آنها.

11-با نیکی به آن ها و همچنین کمک کردن به آنها هنگامی که نیاز دارند.

12-رعایت احترام و اخلاق و همچنین سلام کردن ، کمک کردن ، احترام گذاشتن و نیز بر آورده کردن احتیاج آنها

سوالات درس سبک های زندگی ما با دیگران چگونه است تفکر وسبک زندگی

1-شیوه های رفتاری را توضیح دهید.

2-شیوه های رفتاری ممکن است چگونه باشند؟

پاسخ سوالات

1-به روش ها و شیوه هایی که انسان ها در موقعیت های مختلف در ارتباط با دیگران نشان می دهند شیوه های ارتباطی یا رفتاری گویند.

2-منطقی ، مودبانه ، تهاجمی ، منفعلانه،پرخاشگرانه و قاطعانه باشند.

سوالات درس سبک زندگی و عوامل موثر بر آن تفکر و سبک زندگی

1-سبک زندگی چیست؟

2-سبک زندگی چه چیز را مشخص می کند؟

3-سبک زندگی هرفرد چگونه مشخص می شود؟

4-سبک زندگی ایرانی - اسلامی چه چیز را مشخص می کند؟

5-سبک زندگی هر فرد متأثر از چیست؟

پاسخ سوالات

1-سبک زندگی شیوه ای است که یک فرد ، خانواده،گروه ،طایفه یا یک ملت بر اساس باورها،عقاید،احساسات،تجربیات،افکار،علایق و محیط جغرافیایی برای خود انتخاب می کند.

2-سبک زندگی مشخص می کند که یک فرد در برابر خداوند،خود،دیگران و طبیعت چه وظایفی دارد.

3-توسط خانواده،اعتقادات فردی و افکار یک فرد مشخص می شود.

4-سبک زندگی ایرانی-اسلامی مشخص می کند که شما با خود،خانواده،مردم،انسان ها،خداوند متعال و طبیعت چگونه رفتار کنید که در دنیا و آخرت سعادت مند شوید.

5-سبک زندگی هر فرد متاثر از سلامتی یا بیماری یک فرد،باورها و اعتقادات خانواده،باورهای شخصی،وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده،تعداد جمعیت خانواده،جنسیت هر فرد و شرایط محیطی و فرهنگی جامعه است

سوالات درس زمان را چگونه مدیریت کنیم تفکر و سبک زندگی

1-بزرگان دین ما همواره به چه چیز تاکید داشتند؟

2-بزرگان دین ما زمان را مانند چه چیز می دانستند.

3-پیامبر اسلام در مورد عمر چه می فرمایند؟

4-حضرت علی درمورد استفاده از فرصت ها چه می فرمایند؟

5-چرا عمر مهم تر از پول ثروت است؟

6-مدیریت زمان یعنی چه؟

7-اهداف چند دسته اند؟نام ببرید.

8-اهداف کوتاه مدت یعنی چه؟

9-اهداف میان مدت یعنی چه؟

10-اهداف بلند مدت یعنی چه؟

11-برنامه ریزی یعنی چه؟

12-برنامه ریزی به شما چه کمک های می کند؟

13-موانع مدیریت زمان را بنویسید.

پاسخ سوالات

1-استفاده درست از زمان

2-زمان را مانند طلا می دانستتد.

3-درباره عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش.

4-وقت چون ابر می گذرد فرصت های خیر را دریاب.

5-چون عمر اگر بگذرد نمی توان دوباره آن را به دست آورد ولی اگر پول و ثروت اگر از دست رود با کار دتلاش دوباره می توان به آن دست یافت.

6-یعنی مدیریت عمری که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

به عبارت دیگر مدیریت فرصت هایی است که زندگی در اختیار ما قرار می دهد.

در اصل مدیریت زمان  مدیریت بر رفتار و انجام به موقع کارهاست.

7-سه دسته . اهداف کوتاه مدت،اهداف میان مدت،اهداف بلند مدت

8-یعنی اهدافی که برای یک روز ،یک هفته یا یک ماه تنظیم می شوند.

9-یعنی اهدافی که برای یک سال و یا دو سال تنظیم می شوند.

10-یعنی اهدافی که برای پنج سال ،ده سال و یا دوازده سال تنظیم می شوند.

11-یعنی انجام تعدادی فعالیت حساب شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

12

1>اهداف خود را مشخص کنید.

2>در تعیین اهداف اولویت هارا در نظر بگیرید و مشخص کنید که کدام یک از اهداف برای شما مهم تر است.

3>برای رسیدن به اهداف چه کارهایی را و در چه مدت زمانی باید انجام دهید 

4>برای رسیدن به اهداف کدام یک از منافع مادی و مالی مورد نیاز است.

13-

1>هرگاه اجازه دهید کسی یا چیزی مانع انجام کارتان شود.

2>هرگاه ندانید چه کارهایی برای شما اولویت دارد.

3>هرگاه دچار تنبلی شوید.

4>هرگاه بخواهید چندین کار را که بیش از حد توان شماست انجام دهید.

5>هرگاه برای استفاده از زمان برنامه ای نداشته باشید.

6>هرگاه انگیزه خود را از دست بدهید و به خود تلقین کنید که هرچه تلاش می کنید بی فایده ست.

سوالات درس مطالعه و یادگیری تفکر و سبک زندگی

1-معنی آیه 9 سوره زمر را بنویسید.

2-مطالعه از چه طرقی صورت می گیرد؟

3-چگونه شیوه یادگیری خود را بهتر کنیم؟

4-یادگیری چیست؟

5-......،نیمی از موفقیت است.

6-چه کسی مانند کشتی سرگردانی است؟

7-برای افزایش تمرکز و حواس باید چه کارهایی انجام دهیم؟

8-هر ساعت مطالعه در روز با چند ساعت مطالعه در شب برابرست؟

9-روش پس ختام را توضیح دهید.

پاسخ سوالات

1-آیا آنهایی که می داند با آنهایی که نمی دانند برابرند.

2-از طریق  خواندن کتاب ، روزنامه ، مجلات یا از طریق اینترنت و مشاهده پدیده های خلقت صورت می گیرد.

3-

>اهداف خو را از مطالعه مشخص کنید.

>انگیزه و علاقه خود را برای یادگیری افزایش دهید.

>هنگام مطالعه حواس خود را روی موضوع مطالعه متمرکز کنید.

>سرعت مطالعه خود را متناسب با سختی یا آسانی مطلب تنظیم کنیم.

>وقت خود را برای مطالعه تنظیم کنید.

>زمان مناسب را برای مطالعه انتخاب کنید.

>به خواب کافی توجه کنید.

>برای افزایش هوشیاری خود ورزش کنید.

>عادت غذا خوردن خود را اصلاح کنید

>درباره موضوعی که مطالعه کرده اید مجددا تمرکز کنید.

4-طبق تعریف دبیر محترم.

5-انتخاب درست هدف،نیمی از موفقیت است.

6- فرد بدون هدف و برنامه مانند کشتی سرگردانی است.

7-

>هنگام خستگی و خواب آلودگی مطالعه نکنید.

>در جایی آرام مطالعه کنید.

>از مطالعه در محیط بسیار گرم یا بسیار سرد خودداری کنید.

>پس از هر نیم ساعت مطالعه کمی استراحت کنید.

>از نکات مهم کتاب یادداشت برداری کنید یا زیر آنها با مداد خط بکشید.

>اگر مطلبی را متوجه نمی شوید با علامت سوال آن را مشخص کنید  و بعدا آن را از همکلاسی یا معلم یل اعضای خانواده خود بپرسید.

8-یک و نیم ساعت.

9-پیش خوانی ،سوال کردن،خواندن،تفکر،از حفظ گفتن و مرور کردن.

سوالات درس خودآگاهی چیست تفکر و سبک زندگی

1-خودآگاهی چیست؟

2-عوامل موثر در رشد خودآگاهی را بنویسید.

3-پذیرش خود را توضیح دهید.

4-پذیرش دیگران را توضیح دهید.

5-مسئولیت پذیری را توضیح دهید.

6-موانع خودآگاهی را بنویسید.

7-اعتماد به نفس  برمبنای چیست؟

8-غرور بر مبنای چیست؟

9-مسئولیت چیست؟

پاسخ سوالات

1-شناخت ما از خصوصیات ظاهری،افکار،باورها،ارزش ها ،عواطف،نقاط قوت وضعف ،

خواسته ها ، علایق،ترس ها و نفرت های ما از چیز های مختلف.

2-

پذیرش خود ، پذیرش دیگران،مسئولیت پذیری

3-یعنی خودمان را با تمام ویژگی هایی که داریم بپذیریم.قبول کنیم که گاهی اشتباه می کنیم،

گاهی از عهده انجام کاری بر نمی آییم،گاهی نمی توانیم آن گونه باشیم که خودمان و دیگران را راضی کنیم.بنابراین نباید در این موارد خودمان را سرزنش کنیم،از خودمان انتظار بیش از حد داشته باشیم و نا امید شویم.

4-یعنی علاوه بر پذیرش خو دیگران را هم با همین ویژگی هایی که دارند بپذیریم.

5-انسان هایی که خودآگاهی دارند نسبت به خود ودیگران احساس مسئولیت پذیری دارند.

6-

غرور و تکبر،داشتن توقعات و انتظارات بیش از حد ،همه چیز خواهی

7-اعتماد به نفس بر مبنای صفات ، فضایل ،شایستگی ها و استعداد های واقعی است که در انسان وجود دارد.

8-غرور بر مبنای صفات و ویژگی های تخیلی و غیر واقعی است.

9-مسئولیت فرصتی است که نیروهای جسمانی،روانی و اجتماعی را به چالش می کشد.

سوالات درس من کیستم تفکر وسبک زندگی

1-حضرت علی درمورد هویت فردی چه می فرمایند؟

2-هویت فردی چیست؟

3-چه چیز موجب تفاوت یک فرد با دیگران می شود؟

پاسخ سوالات

1-شناخت خود سودمند ترین دانش هاست.

2-هویت فردی مجموعه ای از ویژگی های جسمانی ، 

عاطفی،اعتقادی،اخلاقی،عقلانی یک فرد که موجب تفاوت او با دیگران می شود.

3-هویت فردی

سوالات جلسه سوم بخش پژوهش تفکر و سبک زندگی

سوال

1-گام نهایی در انجام پژوهش......است.

2-یک گزارش پژوهش ساده شامل چه مواردی است؟

پاسخ

1-گام نهایی در انجام پژوهش تهیه گزارش پژوهش است.

2-

>طرح روی جلد

>صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

>فهرست

>عنوان یا پرسش پژوهش

>هدف یا اهداف پژوهش

>شیوه گردآوری اطلاعات

>ابزار گردآوری اطلاعات

>نتایج پژوهش /پاسخ پرسش پژوهش

>پیشنهاد ها و سوال های جدید

سوالات جلسه دوم بخش پژوهش تفکر وسبک زندگی

1-برای انجام پژوهش به چه چیز نیازمندیم؟

2-طرح پژوهش برای دانشمندان مانند.....است.

3-طرح پژوهش به دانشمندان چه کمکی می کند؟

4-برای نوشتن عنوان پژوهش از چه چیز استفاده می کنیم؟

5-برای یک پژوهشگر چه چیز هایی اهمیّت دارد؟

6-در مشاهده و نظرسنجی چه چیز هایی اهمیت دارد؟

پاسخ سوالات

1-به طرح پژوهش

2-نقشه راه

3-به آنها کمک می کند فعّالیت های خود را بر اساس برنامه ای منظم اندیشیده شده به پیش ببرند.

4-از عبارت خبری یا پرسشی

5-

الف)داشتن دانش ب)روش علمی  ج)رعایت امانت د)داشتن اخلاق

6-

الف)احترام به حریم شخصی افراد  ب)امانت داری در اداره اطلاعات   ج)حفظ اطلاعات شخصی دیگران

سوالات جلسه اول بخش پژوهش تفکر وسبک زندگی

1-مهم ترین گام در انجام پژوهش را بنویسید.

2-یک سؤال پژوهشی مناسب،...............................را برای ما روشن می سازد.

3-گرد آوری اطلاعات برای پاسخگویی به چه روش های انجام می شود، نام ببرید.

4-بهترین راه پاسخگویی به برخی از سوالات را بنویسید.

5-مشاهده را تعریف کنید.

6-نظرسنجی را تعریف کنید روش های انجام آن را بنویسید.

پاسخ سوالات

1-طرح سؤال پژوهش

2-شیوه ی گردآوری اطلاعات و مسیر پژوهش

3-

1-نظرسنجی 2-مراجعه به منابع مکتوب چاپی و الکترونیکی 3-ترکیبی از این روش ها

4-مشاهده

5-مشاهده یعنی دریافت ودرک هدفمند محیط اطراف یا یک موضوع خاص،از طریق حواس پنجگانه و ثبت این دریافت ها.

6- نظرسنجی اقداماتی است که برای نشان دادن عقاید مردم نسبت به بک موضوع،

دریک محل خاص و در یک مقطع زمانی معین می شود.نظر سنحی را می توان به 

صورت شفاهی یا کتبی انجام داد.

درس دو تفکر و سبک زندگی

1-چگونه جامعه می تواند در تغییر انسان ها نقش داشته باشد؟

2-چگونه یک انسان می تواند در تغییر جامعه نقش داشته باشد؟

3- عواملی را که در تغییر انسان ها نقش دارد را بنویسید.

پاسخ سوالات

1-جامعه مجموعه ای از انسان هاست بنابراین جامعه می تواند بر انسان ها تأثیر گذارد.

2-یک انسان می تواند با کار های خوب خود بر جامعه تأثیر گذارد.

3-جامعه،خانواده،معلم و روزنامه،رسانه،همکلاسی ها

سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم

درس یک

1-تفکّر چیست؟

2-سبک زندگی را تعریف کنید؟

3-چه فکری به ذهن کلاغ رسید؟

4-چگونه این فکر به ذهن کلاغ رسید؟

5-عقل چیست؟

6-دانش چیست؟

7-تجربه چیست؟

8- برای هریک یک شباهت و یک تفاوت بنویسید.

فکر کردن با عاقل بودن:

پاسخ پرسش ها

1-به معنای پردازش و از یک سری تجربیات به دست می آید.

2-شیوه خاص و انتخاب یک ملّت یا یک گروه و یا یک فرد را برای زندگی می گویند.

3-این فکر را کرد که با رختن سنگ ریزه داخل کوزه آب کوزه بالا بیاید و آن را بخورد.

4-چون آب کوزه کم بود ومنقارش به آن نمی رسید واین فکر را کرد.

5-به نیروی درونی انسان گفته می شود که کنترلو مهارت کننده اعمال او است.

6-عبارت است مجموعه س دانستینی هایی که بشر یرای زندگس خود از آن ها بهره می برد.

7-عبارت است از بررسی و آزمایش چیزی برای کشف مجهول و یا مجهولاتی که در آن چیز وجود دارد.

8-شباهت : هر دوی آن ها نیروی مخصوص انسان هستند و به معنای اندیشه کردن است.

تفاوت : تفکّر به معنای نیرویی است که علم را به سوی معلوم می برد امّا عقل در پی پذیرفتن علم است.

منبع مطلب : darsbedars.blog.ir

مدیر محترم سایت darsbedars.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

پله ی هفتم

در یک تعریف، هدف وضعیتی است که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم. اگر خود نتوانیم وضعیت‌مان را در آینده تعیین کنیم،‌ ناچار محیط پیرامون‌مان، وضعیت را به ما تحمیل می‌کند. آنچه که محیط بر ما حکم می‌کند چه بسا با ما

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب