جواب آزمایش کنید صفحه ۲۲ علوم هفتمجواب آزمایش کنید صفحه ۲۲ علوم هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

جوابیه ی علوم هفتم فصل 3-4 توسط پروانه محمدی سر گروه علوم تجربی

فکر کنید ص16- قرار دادن جسم سرد در محیط وایجاد میعان بخار آب در سطح بیرونی ظرف

فکر کنید ص19-  فلزات دارای 1- سطح براق هستند 2- از آب اکثرا سنگین تر ند. چگالی بیشتری دارند 3- رسانای برق

 4- رسانای گرما هستند.5- چکش خوار هستند .

نافلزات برعکس کدرند –چگالی کمتر –عایق برق وگرماهستند – شکننده اند مانند کربن – گاز نیتروژن گوگرد – فسفر – ید

فعالیت ص20- در صورتی که عناصر فلزی مولکولی نیستند وتک اتمی هایی با جاذبه ی زیاد در کنار هم قرار گرفته اند (شکل 3)

عناصر به موادی که کوچکترین ذرات آنها از اتم هایی مشابه تشکیل شده اند (عناصر نافلز معمولا به صورت مولکولی یافت می شوند شکل یک

در ترکیب :کوچکترین ذرات انها از اتصال اتم های متفاوت تشکیل شده اند(2)

بیشتر مواد اطرا ف  تر کیب هستند.

ص21- اتم  کوچکترین ذرات تشکیل دهنده ی مواد هستند .دارای یک هسته ی کوچک که از پروتون ونوترون تشکیل یافته وسنگین هستند والکترون هایی سبک وپر سرعت در اطراف هسته- تعداد الکترون وپروتون با هم برابرند.عناصر از اتم های یکسان ساخته شده اند. بار پروتون مثبت  -بارالکترون منفی – نوترون بار الکتریکی ندارند

آزمایش 22 – 5 گرم هوا حجمی برابر با 3/3 لیتر(2شیشه نوشابه خانواده5/1) حجم دارد – 5 گرم آب حجمی برابر با 5 میلی لیتر دارد   معادل یک قاشق غذا خوری -5 گرم شگر تقریبا یک قاشق سوپ خوری سر خالی حجم دارد-

آزمایش ص22 – با یک نیروی مساوی :گازها به خوبی متراکم می شوند چون فضال خالی بین آن ها بسیار زیاد است ولی مایعات وجامدات فشرده نمی شوند چون فضای خالی بین انها بسیا کم است.مایعات بخوبی فشرده نمی شوند چون فضای خالی کمی دارند

گفت وگو کنید 23: مواد در حجم های مساوی اگر گرم شوند :گاز ها بیشترین انبساط وبعد مایعات وبعد جامد فلزی وبعد مواد نافلزی که کمترین انبساط را دارند

ازمایش ص23در اثر سرما فضای خالی بین ذرات کم شده هوا منقبض می شود وبادکنک به داخل شیشه کشیده می شود ودر اثر گرما فضای خالی وجنبش زیاد شده وحجم هوا زیاد شده با دکنک باد می شود.

فکر کنید ص23مانند ازمایش قبل

************-آب از ذرات اکسیژن به ترتیب(دارای8-8-8) ودو ذره ی هیدروژن (ا- 1- 0)ساخته شده است

***- ذوب :تبدیل جامد به مایع         تبخیر:تبدیل مایع به گاز-       تصعید :تبدیل جامد به گاز    این مواد گرما گیرند

انجماد:تبدیل مایع به جامد            میعان :تبدیل گاز به مایع          چگالش:تبدیل گاز به جامد – این موارد گرما ده اند.

*****مواد جامد جنبش بسیار کم – فضای خالی بسیار کم -ربایش زیاد دارندولی

مواد مایع -  جنبش متوسط – فضای خالی  کم  ربایش متوسط دارند

مواد گاز جنبش بسیار زیاد– فضای خالی بسیار زیاد ربایش بسیار کم دارند.

فصل 4

ص28- بشقاب سرامیکی شکننده -نا رسانا- انعطاف نا پذیر-   کدر است

- لیوان شیشه ای شکننده -نا رسانا- انعطاف نا پذیر-   شفاف است

- خط کش پلاستیکی  نشکن -نا رسانا- انعطاف پذیر- شفاف است

- مداد چوبی شکننده -نا رسانا- انعطاف نا پذیر-   کدر است

- بشقاب سرامیکی شکننده -نا رسانا- انعطاف نا پذیر-   کدر است.

تایر ماشین نارسانا انعطاف پذیر – کدر است.

فلز خالص ساختار اتمی یکسان آن بگونه ای است که در اثر ضربه لایه ها روی هم سر می خورند شکل پذیرند

آزماشی کنیدص29فلزات مانند سکه- آلومینیم – سیم ها رسانای برق  وبقیه  رسانای برق نیستند.

2 مواد از نظر استحکام با هم فرق می کنند.بنا به ساختار اتمی وربایش بین آنها نمودار مختلفی می توان کشید.

از نظر استحکام در شرایط یکسان 1- فولاد   2- مس  3- ابریشم   4-  پلاستیک   5- نخ 

چگالی مواد مختلف ص30

          پلاستیک8/0-2/1      شیشه 5/2              آب 1       چوب کاج44/0        هوا0013/0     0         –طلا     3/19       سرب3/11     آلومینیم7/2  آهن 8/7                              فلزات دارای چگالی زیادتر ی نسبت به مواد دیگر دارند. ودر ته ظرف زیر اب قرار می گیرند .هوا وچوب وبعضی از پلاستیک ها در روی اب قرار می گیرند.چگالی خمیر بازی  تقریبا 2-  سنگ مرمر تقریبا 2/2گرم بر سانتی متر مکعب می باشد

گفت وگو کنید ص 31

فولاد در اثر گذشت زمان زنگ می زند  واستحکام آن کم می شود

جدول ص32

الومینیم :سبک – دارای استحکام – ضد خوردگی

مس :رسانای خوب برق

ظروف اشپزخانه : استحکام ورسانای گرما

شیشه شفاف وسبک

پلاستیک :ناراف پذیر

اطلاعات جمع اوری :راکت تنیس : چوب- سبک . چگالی کم—پلاستیک :انعطاف پذیر

قابلمه دسته دار : فلز رسانای گرما ومحکم . دیته عایق گرما

کلاه ایمنی : پلاستیک سبک –محکم -  عایق گرما وبرق

بدنه یخچال ودر : چند لایه عایق گرما – اهنی دارای خاصیت جذب به آهن ربا  -محکم

تایر : انعطاف پذیر  محکم-

منبع مطلب : olum-gorgan.blogfa.com

مدیر محترم سایت olum-gorgan.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

آزمایش کنید صفحه 22 علوم هفتم

منبع مطلب : hamyarkhas.ir

مدیر محترم سایت hamyarkhas.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب