سامانه علم سنجی اعضای هیات علمیسامانه علم سنجی اعضای هیات علمی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

������ ������ی ����ی �ی�� ���ی

������ ������ی ����ی �ی�� ���ی

���� �� ��

����� ��ј ��ӡ ����� ������ی� ����� �ی��䘡 ������� �ј�ی ����� �����ʡ ����� � ����� ��Ԙی� ��� A� ���� ۱۳� �ј� ����� � �����ی ������� � �������� ���ی

���� ����: ۰۲۱.۸۱۴۵۵۲۲۲�

��� ������ی�:

منبع مطلب : isid.research.ac.ir

مدیر محترم سایت isid.research.ac.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

������ ������ی ���Ԑ����ی ���� ��Ԙی

������ ������ی ���Ԑ����ی ���� ��Ԙی

���� �� ��

����� ��ј ��ӡ ����� ������ی� ����� �ی��䘡 ������� �ј�ی ����� �����ʡ ����� � ����� ��Ԙی� ��� A� ���� ۱۳� �ј� ����� � �����ی ������� � �������� ���ی.

���� ����: ۰۲۱.۸۱۴۵۵۲۲۵�

��� ������ی�:

منبع مطلب : usid.research.ac.ir

مدیر محترم سایت usid.research.ac.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

������ ������ی

������ ������ی

���� �� ��

����� ��ѐ��� ��ی� ����� �ی���� ی�� ��� ������ی� ������ ���ی��ʡ ����� � ���ی� ������ی� �ј� �����ی ������� � ����ڝ����ی ������ی

����: ۲۲۴۱۴۴۱۳-۰۲۱ ��ی ۱۷

������: ۲۲۴۰۰۰۶۷-۰۲۱

��� ������ی�:

منبع مطلب : scientometric.areeo.ac.ir

مدیر محترم سایت scientometric.areeo.ac.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب