در یک شبانه روز عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار چند بار با هم زاویه نیم صفحه می سازنددر یک شبانه روز عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار چند بار با هم زاویه نیم صفحه می سازند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

در یک شبانه روز ، عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار 44 بار زاویه قائمه و 22 بار زاویه نیم صفحه

* در هر شبانه روز، عقربه ی ساعت شمار دو  دور ، عقربه ی دقیقه شمار 24 دور ، و عقربه ی ثانیه شمار1440دور می زند.

* عقربه ی دقیقه شمار در هر 5 دقیقه  30 درجه حرکت می کند.در واقع در هر دقیقه عقربه ی دقیقه شمار 6 درجه حرکت می نماید.

* عقربه ی دقیقه شمار باید 12 دقیقه حرکت نماید تا عقربه ی ساعت شمار یک بخش به جلو حرکت نماید.

پس نتیجه می گیریم سرعت عقربه ی دقیقه شمار 12 برابر عقربه ی ساعت شمار است.

*در یک شبانه روز ، عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار  44  بار زاویه قائمه  و  22  بار زاویه  نیم صفحه می سازند.

منبع مطلب : 6shom9192.blogfa.com

مدیر محترم سایت 6shom9192.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

سوال سخت ابتدایی

هر 24 ساعت چند بار زاویه بین عقربه شمار و ساعت شمار برابر 90 درجه است

هر 24 ساعت چند بار زاویه بین عقربه شمار و ساعت شمار برابر 90 درجه است

برای رفتن به سطر بعدی دو بار Enter بزنید.

 یک بار Enter یک فاصله محسوب می‌شود.

 _ایتالیک_ یا I و **پررنگ** یا B

 نقل‌قول با قراردادن > در ابتدای خط یا ❝

برای چپ به راست کردن متن کلیدهای Ctrl+Shift سمت چپ کیبورد را فشار دهید

☑ راهنمایی بیشتر: راهنمای تایپ

منبع مطلب : math.irancircle.com

مدیر محترم سایت math.irancircle.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

تلاشگران پنجم | ریاضی

*عددی بر 2 بخشپذیر است که: رقم یکان آن زوج باشد.

*عددی بر 3 بخشپذیر است که: مجموع ارقام آن بر 3 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 4 بخشپذیر است که: دو رقم سمت راست آن صفر باشد یا عدد دو رقمی سمت راست آن بر 4 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 5 بخشپذیر است که: رقم یکان آن صفر یا 5 باشد.

*عددی بر 6 بخشپذیر است که: هم بر 2وهم بر3 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 7 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 2برابر کرده و از بقیه ارقام کم کنیم، عدد حاصل بر 7 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 8 بخشپذیر است که: عدد سه رقمی سمت راست آن بر 8 بخشپذیر باشد یا سه رقم سمت راست آن صفر باشد.

 * عددی بر 9 بخشپذیر است که: مجموع رقم های آن بر 9 بخش پذیر باشد.

* عددی بر 10 بخشپذیر است که: رقم یکان آن صفر باشد.

*عددی بر 11 بخشپذیر است که: اگر ارقام آن را یک در میان با هم جمع کنیم و اختلاف حاصل صفر شد آن عدد بر 11 بخشپذیر است 

                                                                                                                    

0=11-11            11=2+9            11=7+4                4972

*عددی بر 12 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد.

*عددی بر13 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را  4 برابر کرده و با بقیه ارقام جمع کنیم عدد حاصل بر 13 بخشپذیر باشد.

39=19+20            20=4×5            195

*عددی بر 15 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 17 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان آن را 5 برابر کنیم و اختلاف آن را با بقیه ارقام حساب کنیم عدد حاصل بر 17 بخشپذیر باشد.

34=11-45            45=5×9            119

*عددی بر 19 بخشپذیر است که:  مجموع دو برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 19 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 23 بخشپذیر است که:  مجموع 7 برابر رقم یکان با بقیه ارقام مضربی از 23 باشد.

*عددی بر 27 بخشپذیر است که: اگر آن را بر 3 تقسیم کنیم خارج قسمت بر 9 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 28 بخشپذیر است که: هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.

*عددی بر 29 بخشپذیر است که: مجموع سه برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 29 بخشپذیر باشد .      

      

29=14+15            15=3×5            145

منبع مطلب : golhaye5.blogfa.com

مدیر محترم سایت golhaye5.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

ناشناس : ۴۴

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب